Pinchos Svensk Cater

– Pressrelease –
8 april 2016
Pinchos
Svensk Cater
sant
Pinchos och Svensk Cater har slutit ett nytt avtal som gäller från 1 maj
2016. Tillsammans med Svensk Cater har vi under lång tid utvecklat och
vässat vårt erbjudande. Varför byta ett vinnande team, säger Magnus Larsson
etableringsansvarig och en av grundarna till Pinchos. Svensk Cater ger oss
möjligheten att påverka och de lyssnar och tar till sig våra idéer och förslag.
Det tillsammans med Svensk Caters flexibilitet och möjlighet att ta in unika
artiklar från såväl märkesleverantörer som från småskaliga producenter
runtom i landet är viktigt för oss som kund, inte minst som expanderande
kedja. Vi planerar även att öppna fyra nya restauranger under våren och sommaren 2016.
Att förlänga avtalet är roligt och viktigt för oss. Vi har varit med sedan man
slog upp dörrarna till den första Pinchos-restaurangen 2012 och ser verkligen
fram mot det fortsatta samarbetet – tillsammans ska vi ta det mot nya höjder,
säger Egil Sörli, marknadschef på Svensk Cater.