Öppna ansökan för utskrift i pdf-format.

ANSÖKAN OM TOMT I OSKARSHAMNS KOMMUN
Namn:
Personnummer:
E-post:
Tel.nr.bost:
Bostadsadress:
Tel.nr.arb:
Postnr:
Bostadsort:
I vilken ort, område inom kommunen önskar du tomt? Kryssa i nedan:
X
Ort
Oskarshamn
Bockara
Påskallavik
Figeholm
Fårbo
Misterhult
Kristdala
Område (ange t.ex. Rödsle)
Från 2016 kostar det 300 kr per kalenderår att stå i tomtkö.
Inbetalningsdatum avgör din plats i kön.
Regler för tomtkö hittar du på kommunens hemsida.
Avgiften skall betalas till kommunens plusgirokonto 3 21 46-3
Inbetalningen skall märkas med Ref nr 10280071550, TOMTKÖ samt namn på
den som anmält sig.
______________________________________________
Ort, datum
______________________________________________
Underskrift
Postadress
Box 712
572 28 Oskarshamn
Besöksadress
Södra Fabriksgatan 20
Växel
Hemsida
Tel 0491-880 00 www.oskarshamn.se
Fax 0491-881 75
Kommunens e-post adress
[email protected]