התחלת האלגברה

‫מהו הנעלם?‬
‫הנושאים המתמטיים‪ :‬כפל וחילוק‪ ,‬שאלות התאמה‪ ,‬פתרון משוואות‪ ,‬חשיבה אלגברית‪.‬‬
‫מיועד לכיתות‪ :‬ד ‪ -‬ו‬
‫מספר המשתתפים‪ 2 :‬משתתפים ‪ +‬שופט‪ ,‬או ‪ 2‬זוגות משתתפים )מאפשר דיונים בין בני הזוג( ‪+‬‬
‫שופט‪.‬‬
‫אביזרים‪14 :‬כרטיסי משימות )מצורף(‪ ,‬לוח לרישום התוצאות לכל משתתף )מצורף(‪ .‬לוח בקרה‬
‫לשופט‪.‬‬
‫חוקי המשחק‪:‬‬
‫‪ .1‬ממנים שופט שאחראי על לוח הבקרה של המשחק מבלי שיתר המשתתפים יראו את הלוח‪.‬‬
‫‪ .2‬מערבבים את הכרטיסים ומניחים אותם בערימה כשפניהם כלפי מטה‪.‬‬
‫‪ .3‬כל משתתף )או זוג( מרים בתורו את הכרטיס שבראש הערימה ומבצע את המשימה‪.‬‬
‫‪ .4‬השופט בודק בלוח הבקרה אם התשובה נכונה‪ .‬אם כן ‪ -‬התשובה המתקבלת נרשמת בלוח‬
‫התוצאות של המשתתף‪ ,‬והכרטיס מונח בצד‪ .‬אם לא – הכרטיס עובר למשתתף הבא‪.‬‬
‫‪ .5‬ממשיכים כך עד שלוח התוצאות של כל משתתף מתמלא‪.‬‬
‫‪ .6‬מסכמים את התוצאות ומי שקיבל סכום גבוה יותר הוא המנצח‪.‬‬
‫מקור‪ :‬מעובד מתוך ‪http://www.mathplayground.com/algebraic_reasoning.html‬‬
‫מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי‬
‫‪http://mathcenter-k6.haifa.ac.il‬‬
‫מהו הנעלם?‬
‫לוח תוצאות‬
‫לוח תוצאות‬
‫סיבוב ‪1‬‬
‫סיבוב ‪1‬‬
‫סיבוב ‪2‬‬
‫סיבוב ‪2‬‬
‫סיבוב ‪3‬‬
‫סיבוב ‪3‬‬
‫סיבוב ‪4‬‬
‫סיבוב ‪4‬‬
‫סיבוב ‪5‬‬
‫סיבוב ‪5‬‬
‫סיבוב ‪6‬‬
‫סיבוב ‪6‬‬
‫סיבוב ‪7‬‬
‫סיבוב ‪7‬‬
‫סה"כ‬
‫סה"כ‬
‫הבקרה‬
‫לוח הבקרה‬
‫לוח‬
‫מספר הכרטיס‬
‫התשובה‬
‫מספר הכרטיס‬
‫התשובה‬
‫כרטיס ‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫כרטיס ‪8‬‬
‫‪11‬‬
‫כרטיס ‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫כרטיס ‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫כרטיס ‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫כרטיס ‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫כרטיס ‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫כרטיס ‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫כרטיס ‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫כרטיס ‪12‬‬
‫‪8‬‬
‫כרטיס ‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫כרטיס ‪13‬‬
‫‪8‬‬
‫כרטיס ‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫כרטיס ‪14‬‬
‫‪10‬‬
‫המשחק‬
‫כרטיסי המשחק‬
‫כרטיסי‬
‫כרטיס ‪1‬‬
‫‪15‬‬
‫‪22‬‬
‫מהו ערכו של עיגול אחד?‬
‫________________________________________________________________________‬
‫כרטיס ‪2‬‬
‫‪15‬‬
‫‪21‬‬
‫מהו ערכו של עיגול אחד?‬
‫כרטיס ‪3‬‬
‫‪24‬‬
‫‪30‬‬
‫מהו ערכו של סהרון אחד?‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫כרטיס ‪4‬‬
‫‪24‬‬
‫‪30‬‬
‫מהו ערכו של סהרון אחד?‬
‫כרטיס ‪5‬‬
‫‪21‬‬
‫‪41‬‬
‫מהו ערכו של לב אחד?‬
‫כרטיס ‪6‬‬
‫‪32‬‬
‫‪32‬‬
‫מהו ערכו של פרצוף אחד?‬
‫כרטיס ‪7‬‬
‫‪34‬‬
‫‪44‬‬
‫מהו ערכו של סהרון אחד?‬
‫כרטיס ‪8‬‬
‫‪27‬‬
‫‪49‬‬
‫מהו ערכו של משולש אחד?‬
‫כרטיס ‪9‬‬
‫‪24‬‬
‫‪54‬‬
‫מהו ערכה של קוביה אחת?‬
‫כרטיס ‪10‬‬
‫‪54‬‬
‫‪65‬‬
‫מהו ערכן של שני גלילים?‬
‫כרטיס ‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪18‬‬
‫מהו ערכן של ארבעה גלילים?‬
‫כרטיס ‪12‬‬
‫‪15‬‬
‫‪27‬‬
‫מהו ערכן של שתי קוביות?‬
‫כרטיס ‪13‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫מהו ערכן של שתי קוביות?‬
‫כרטיס ‪14‬‬
‫‪30‬‬
‫‪45‬‬
‫מהו ערכם של שני סהרונים?‬