Klubbaktuellt - Enskede Fotoklubb

1
ww.
Klubbaktuellt 04 2016
Klubbmöte tisdagen den 5 april 2016
Enskede Skola, matsalen, Stockholmsvägen 30, T-banestation Sandsborg. Vi
börjar mötet kl. 19.00, men lokalen är öppen från kl. 18.30. Avslutning runt 22tiden. Välkomna!
Program
 Inlämning till KM etapp 2, kollektioner på papper (påsikt).
 Föredrag av Carl-Fredrik Ekström. Carl-Fredrik gav en presentation med titeln
”Förnimmelser – att fånga en känsla” på Naturdagen i Västerås i februari. Han
presenterade sitt konstnärskap och hur han försöker få till en känsla i sina bilder. Se hans
hemsida, http://www.cfe.nu
 Bilder från Lofoten. Cristian Lintrup, Jerry Hermansson och Kenneth Modin visar bilder från
en tur till Lofoten i mars och delar med sig av sina resetips.
 Våga fråga.
 Månadens fotoutmaning: "Blad".
Övrigt
Fotoklubben Avtrycket har sin vårutställning på Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48,
den 9-10 april. Vernissage 9 april kl. 12-16. Nitton medlemmar ställer ut sina finaste bilder.
RSF Riksfototräff i Bollnäs äger rum 6-8 maj, se http://www.rsf-fotoklubbar.org/
Kom ihåg att medlemsavgiften för år 2016 ska vara inbetald senast 45 dagar efter årsmötet d.v.s.
senast den 15 april. Full medlemsavgift är 500 kr detta år medan fikat under klubbmötena är
gratis.
Temat för etapp 3 i Klubbmästerskapet är "Mellanrum", inlämning på septembermötet.
Kommande klubbmöten
7 juni
3 maj





Redovisning av KM etapp 2,
kollektion av påsiktsbilder.
Eventuell bildpresentation av
juryperson.
Bildsnack, medlemmars egna bilder.
Våga fråga.
Månadens fotoutmaning.

Träff på stan kl. 18.00, denna gång i
Hammarby Sjöstad.
Ordförande: Lars Larsson  070-224 69 35 Kassör: Staffan Strömberg  073-021 42 05
[email protected]
[email protected]
Sekr.: Dick Eriksson  073-551 36 49
Web: Magnus Stengård  070-832 55 67
[email protected]
[email protected]
www.enskedefotoklubb.se plusgiro 91 74 61 - 6
Tävlingar: K-G Gramén  073-353 00 20
[email protected]