Produktblad Office 365

Trusted Advisory:
Våra rådgivande experter hjälper er
att framtidssäkra er IT.
AXIANS RÅDGIVANDE EXPERTER - från beslutsunderlag till CIO-STÖD:
Trusted Advisors:
Office 365
Axians Trusted advisors
En Trusted Advisor på Axians befinner sig i gränslandet
mellan verksamhet och teknologi och har djup kunskap inom sitt expertisområde. Det gör att du som beslutsfattare kan känna dig trygg med att de lösningar
som tas fram optimerar förhållandet mellan kostnad
och affärsnytta.
Våra Trusted Advisors täcker ett flertal områden men
primärt verkar vi inom följande:
Att ha en stabil samarbetsplattform för medarbetarna har tidigare inneburit att separata system
för de olika behoven har köpts in och satts upp.
Mail har länge varit en självklarhet och så även en
lösning för fillagring och de flesta företag har även
ett intranät med samarbetsmöjligheter. Investeringarna för dessa system är betydande oavsett
om det hanteras in-house eller är outsourcat och
i vilket fall behöver miljöerna med jämna mellanrum byggas ut och uppgraderas.
Microsoft Office 365, Business Productivity, Microsoft
Azure Platform, Omvärldsbevakning, Digitalisering,
Identitetshantering och Säkerhet.
Våra duktiga Trusted Advisors inom Business
Productivity tar hand om övergången från era
on-prem lösningar över till Office 365 och ökar er
produktivitet genom att föreslå hur man kan öka
användandet och därmed produktiviteten. Många
Tel: 08 - 672 50 00 • [email protected] • www.axians.se
som går över till Office 365 nyttjar endast E-post
delen där vi gärna guidar er till övriga delar i suiten
såsom Onedrive, Planner och Webbplatser för att
ta några exempel.
Microsoft Office 365 ger företaget möjlighet att
arbeta effektivare med enklare samarbetsformer
som ger nöjdare medarbetare och en högre produktivitet. Våra Trusted Advisors hjälper er att hitta
rätt bland den snabbt växande portfölj av SaaS
tjänster som Office 365 består av.
Kontakta gärna oss för ett förutsättningslöst möte!
Axians AB
[email protected] | www.axians.se