Praktik vid Internationella avdeldningen, Stadslednings

2016-03-21
Praktik vid Internationella avdelningen, Stadsledningskontoret,
Göteborgs Stad under höstterminen 2016
Internationella avdelningen erbjuder en praktikplats vid kontoret i Göteborg under
höstterminen 2016. Praktiktiden är på heltid och erbjuder bland annat följande.
-
-
Uppdrag att under praktiktiden genomföra en självständig utredning med bäring
på stadens internationella arbete. Resultatet avrapporteras i slutet av
praktikperioden. Tema och inriktning beslutas i samråd med avdelningen och
praktikanten.
Uppgift att assistera vid möten, besök m m inom ramen för Stadens
internationella arbete
God inblick i Stadsledningskontorets styrning och ledning av Göteborgs Stad
främst inom området internationellt samarbete
Delaktighet i internationella avdelningen och dess arbete
praktikperiod 20 veckor (augusti - december)
Vi söker dig som
 är inskriven på
- studiemedelsberättigad universitets-, högskole- eller yrkesutbildning där
praktiken görs inom ramen för utbildningen; gärna med inriktning på
EU/internationella frågor
- arbetsförmedlingen och har en likvärdig kompetens eller erfarenhet
 har god kunskap i engelska som komplement till arbetsspråket svenska
 är intresserad av internationellt samarbete ur ett kommunalt perspektiv
 uppskattar självständigt arbete
Ansökans innehåll
- Personligt brev där du bland annat berättar vad du vill lära dig under praktiken
- Fullständigt CV utan foto
- Bevis på inskrivning vid universitet/högskola/yrkesutbildning om du är student
Sista ansökningsdag
Ansökan skickas till e-postadress [email protected] och ska vara oss till
handa senast den 6 april. Ange ”Praktik” i ämnesraden.
Mer information
www.goteborg.se/internationellt
Petra Senthén, 031-368 03 35, [email protected]
Demis Stravidis, 031- 367 8309, [email protected]
Göteborgs Stad
Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg
Besök: Köpmansgatan 20
e-post: [email protected]
Telefon:
Telefax:
031 - 365 00 00
031 - 368 01 82