Strukturert klinisk vurdering

Risikovurdering av
vold i akuttpsykiatri må vi ha det?
Stål Bjørkly
Høgskolen i Molde
Kompetansesenter for rettspsykiatri,
Oslo universitetssykehus
Tema





Hva er vold?
Hvor ofte skjer det i akuttpsykiatri?
Hva er risikovurdering?
Virker det?
Må vi ha det?
Definisjon av aggresjon
 Fysisk smerte, skade eller kroppslig
krenkelse
 Intensjon
 Forsøk
 Trusler
 Offer vil unngå smerte, skade eller
kroppslig krenkelse
Definisjon av vold
Aggressiv atferd innrettet på å
påføre alvorlig fysisk skade eller
kroppslig krenkelse
Hvor ofte?
 Meta analyse, 128 publikasjoner, n=69.249 pasienter
fra 12 land inklusive Norge (Bowers et al., 2011)
 Vold og trusler om vold
 Akuttpsykiatri: 26% av pasientene
 Akuttpsykiatri i Norge:
 Ca 15-20% med trusler og/eller vold
 Ca 8-10% med voldsatferd
 Ca 2-3% med alvorlig vold
Hva er risikovurdering?
 Def: Systematisk vurdering av sannsynligheten for
negative konsekvenser av en bestemt handling eller
et bestemt tiltak
 Mål: Redusere risiko for sykdom og skade
 Medisin, metrologi, økonomi, geologi, etc.
Typer risikovurdering




Ustrukturert klinisk vurdering
Anamnestisk vurdering
Strukturert klinisk vurdering (eks: HCR-20, V-RISK-10)
Aktuarisk vurdering (eks: VRAG, COVR)
Risikoanalyse - To-delt (I)
 Risikovurdering
- Identifisere problem
- Kartlegge eksponeringsrisiko
- Vurdere sammenheng mellom eksponering og
et eller flere negative utfall (f.eks. vold)
- Sammenfatte risikobildet
Risikoanalyser - To-delt (II)
 Risikohåndtering
- Utrede alternativ
- Velge strategi
- Iverksette
- Evaluere/revidere
Risikovurderingsredskap!!!!










VRAG
SORAG
SVR-20
PCL-YV
V-RISK-10
VPS
VRS
SACJ
ERASOR
DASA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HCR-20
SCJ: Risk
HKT-30
SAPROF
DRAS
START
SORM
HCR:V3
CARDS
DRAMS
SARN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CIDRRI
SARA
Static-99
LSI-R
PCL-SV
COVR
DVRAG
RAMAS
B-SAFER
RRAS
SOST
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PIC-R
YLS/CMI
PCL-R
SAM
WRA-20
ERA-20
RSVP
SAVRY
EARL-20B
EARL-20G
VASOR
Virker det?




Fazel et al., 2012 (meta analyse,73 studier, n= 24 847)
Skille ut risikopasienter: moderat til god treffsikkerhet
Skille ut lavrisikopasienter: meget god treffsikkerhet
Bedre treffsikkerhet for vold, enn for seksuell vold og
kriminalitet
 NB! Fra gruppe til individnivå
Kan vi ikke bare spørre brukerne?




Roaldset & Bjørkly, 2010
N=429 i institusjon og n=266 etter utskriving (3 mnd)
Pasientens egen vurdering av sin voldsrisiko
Moderat god treffsikkerhet i institusjon og etter
utskriving
 «Vil ikke svare» gruppen hadde høy voldsforekomst
 Det samme gjaldt en undergruppe av de som
vurderte seg som «ingen risiko» for vold
Må «vi» ha «det»?
 Hvem er «vi»?




Fagpersoner
Brukere
Pårørende
«Samfunnet»
 Hva er «det»?




Tidlig tematisering
Screening av risiko
Risikovurdering
Risikohåndtering
Det handler om vegvalg!
«Farlig»
- hva så?
Parallell Sesjon A3
Takk for frammøtet!
[email protected]