Neurogeeninen rakko

Neurogeeninen rakko
Urologi, LT Martti Aho
Neuro-urologian ja toiminnallisen
urologian vastuulääkäri, TAYS
28.1.2016
Sidonnaisuudet
Abbvie(lecture)
Allergan(lectures)
AMS(triptoamee8ng)
Astellas(memberofNordicadvisoryboard,
lectures)
•  Ferring(lectures)
•  Lilly(lectures)
•  Medtronic(feesforlecturesandproctoring,
congresstrips)
• 
• 
• 
• 
Neurogeeninen rakko
• 
• 
- 
- 
- 
• 
Hermostovika=> vaikutus sulkijaan tai rakkoon
Hermostoon kohdistuva vika voi olla
Aivoissa (esim. Parkinson, aivoinfarkti)
Selkäytimessä (rankamurtuma, diskusprolapsi)
Perifeerisessä hermossa (kohdunpoisto, DM jne)
Sulkija/rakkolihas: yliaktiivinen-aliaktiivinen-normaali
Diagnoosi
•  Anamneesi: mikä neurologinen tauti/tila,
oireet
•  Status: laskeumat, virtsaputki,
limakalvot
•  Kystoskopia: trabekulaatio, rakon
tilavuus, kasvaimet jne.
•  Urodynamiikka!!!
Neurogeenisen rakon hoidon
tavoitteet
•  Estää ylävirtsateiden vaurioituminen
•  Elämänlaadun parantaminen: ei
karkailua, spontaani virtsaus jos
mahdollista, ei katetrointia enempää
kuin 4-5 kertaa vrk:ssa, häiriötön uni
Neurogeenisen virtsavaivan
yleisyys
• 
• 
• 
• 
• 
Täydellinen selkäydinvamma: 100 %
Epätäydellinen selkäydinvamma: 12 %?
MS-tauti: 33-52%
Parkinsonin tauti: 27-39 %
Aivo-infarkti joka aiheuttaa hemin: 50 %
3 kk:n kohdalla, 30 % 6 kk:n kohdalla
•  Alzheimerin tauti: 23-48 %
Hoito
•  Rakon yliaktiivisuus
•  Rakon aliaktiivisuus
•  Sulkijan yliaktiivisuus
•  Sulkijan aliaktiivisuus
Rakon yliaktiivisuuden hoito
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
antikolinerginen lääkitys
puhdas toistokatetrointi
(kondomiurinaali)
botuliinitoksiini
neuromodulaatio
kystoplastia
rakon poisto + virtsa-avanne/suolirakko
Botuliinitoksiini
•  Vähentää inkontinenssimäärän
kolmannekseen
•  Riski retentioon 30-40 % (placebo 12
%)
Sakraalinen neuromodulaatio
•  Toimii joka toisella, kallis, ”riskitön”
Tibiaalinen neuromodulaatio ?
Rakkoaugmentaatio
Virtsa-avanne ja suolirakko
Rakon aliaktiivisuuden hoito
•  virtausvastuksen vähentäminen (lääkkeet, toimenpiteet)
•  (rakon tonusta lisäävät lääkkeet (Ubretid),
intravesikaalinen vanilloidi )
•  neuromodulaatio
•  painaminen + muu manipulaatio
•  puhdas toistokatetrointi
•  suprapubinen kystostooma
•  alatiekatetri
Sulkijan yliaktiivisuuden hoito
• 
• 
• 
• 
Alfa-salpaaja
Sakraalinen neuromodulaatio
Botuliinitoksiini
Sulkijan kirurginen halkaisu
Sulkijan aliaktiivisuuden hoito
•  sympatomimeettinen lääkitys
•  sulkijaproteesi
•  Alatiekatetri