Vi rekommenderar : Herr junior: Från styrspåret och bakåt +5/

!
!
!
JSM Test 7 Lördag morgon 2016
06:10-06:45
Snö: -2 26%
Luft: -0,6 86%
Struktur ! Test
!
Alla strukturer dragna från styrspåret och bakåt.
1!
”+5/-5” + 2mm
2!
”Coarse”+ ”2mm”
3!
”+15/-5” + ”2mm”
4!
”Coarse” ”+15/-5” + ”2mm”
Vi rekommenderar :
Herr junior: Från styrspåret och bakåt +5/-5 + 2mm
Dam junior: Från styrspåret och bakåt Coarse +2mm
Valla:!!
!
!
!
!
!
!
Test
1!
!
2!
!
3!
!
HF Silver (+10 /-2)
HF Gul (0/-7)
HF Lila (+1/-12)
!
För snabbast uppdatering ”Red Creek Sweden” på
Facebook!
//Andreas 070 6474700