Sörmlands Museum – Integrera med trä, skit och lera!

Integrera med trä, skit och lera
Ett integrationsprojekt med slöjd, hantverk och
kulturarv som grund
Projektets mål är att verka för
integration och språkutveckling
genom slöjd och hantverk
Kontakt:
Anny Liivamäe 076-721 88 80
[email protected]
Kjell Taawo 070-330 11 63
[email protected]