Se pressmeddelande

Pressrelease
Lund 2016-03-18
CLS har fått ansökan om projektanslag på 20 miljoner kronor
godkänd, av EUs Horizon 2020, för kliniska studier inom
bukspottskörtel- och bröstcancer.
Clinical Laserthermia Systems (CLS) (publ), som utvecklar och marknadsfö r
Immunstimulerande Interstitiell Laser Termoterapi (imILTCLS), en poliklinisk värmeinducerad
cancerimmunoterapi fö r varsam och effektiv behandling av de flesta typer av solida
cancertumö rer, har fått en ansökan om projektanslag på 2,1 miljoner euro (ca 20 miljoner
kronor) godkänd av EUs ramprogram för forskning och innovation Horizon 2020, SME
Instrument fas 2.
CLS EU-ansökan avser validering av bolagets behandlingsmetod imILT gällande säkerhet och
genomförande. Detta kommer att ske genom tre kliniska studier, varav två inom
bukspottskörtelcancer och en inom bröstcancer. Sammantaget kommer cirka 30 patienter
att ingå i studierna.
-
Vi är mycket glada över att ha fått detta Horizon 2020-anslag beviljat. Det är en stor
summa pengar som nu satsas på validering av imILT. Studierna kommer att ske i
samarbete med sjukhusen, som vi idag har en etablerad relation med, i Marseille i
Frankrike, i Porto i Portugal samt i Nottingham i Storbritannien, säger Lars-Erik Eriksson,
VD i CLS. Anslaget ger oss ökade resurser för att introducera imILT på marknaden och
kunna erbjuda vår metod som ett alternativ inom cancerbehandling, säger Lars-Erik
Eriksson.
Mer information om Horizon 2020 finns på https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
Kontakt:
Lars-Erik Eriksson, CEO Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 (0)702 – 90 33 00
E-mail: [email protected]
Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och marknadsför en säker, skonsam,
effektiv och kliniskt dokumenterad terapi för behandling av solida cancertumörer. Produkten
baseras på immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi (imILTCLS). CLS är noterade på
Aktietorget under symbolen CLS B. Mer information på företagets webbplatser:
www.clinicallaser.se och www.imilt.se.