Organisering av prosjektet (undermeny) - Helse Sør-Øst

Prosjektorganisering
Prosjekt Regional EPJ er en del av programmet Regional klinisk løsning - ett av flere satsingsområder under
Digital fornying i Helse Sør-Øst. Under vises organiseringen av programmet per 04.03.16.
Prosjekt Regional EPJ – Standardisering (organisasjonskart per mars 2016)