Sprakval

SPRÅKVAL
Elevens namn:_____________________________________
Klass:_________________
Skola:____________________________________________________________________________
Du som väljer att läsa ett modernt språk, väljer ett förstahandsval (1) och ett
andrahandsval (2) genom att skriva siffrorna i rutorna.
Jag väljer till åk 7 – 9
TYSKA
FRANSKA
SPANSKA
SVENSKA/SVA/(ENGELSKA)
(förstärkning av ordinarie ämne)
_________________________
Elevens underskrift
______________________ _______________________
Målsmans underskrift/er
Inlämnas till klassföreståndare senast den 11/3 2016.