Våldsbejakande extremism – vad betyder det för kommunerna?

Våldsbejakande extremism – vad betyder det för
kommunerna?
Program 18 mars 2016
Plats: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Hornsgatan 20, Stockholm
Lokal: Stora Hörsalen
Moderator: Lena Hennel
10.00 Introduktion och välkomna – Malin Svanberg, Handläggare SKL
10.10 Läget i Sverige - Mona Sahlin
10.40 Extremismen i Sverige - Ahn-za Hagström, Chefsanalytiker, SÄPO
11.10 Bensträckare
11.25 Det religiösa våldets psykologi
Tomas Lindström, professor Umeå
12.00 Lunch
13.00 Exempel från verkligheten
13.15 Kommunernas ansvar
Ann Sofi Agnevik, jurist SKL
13.30 Så här arbetar vi i Göteborg - Zan Jankowski
14.15 Kaffe
14.30 Så här arbetar vi i Umeå, Seth Åberg, Victoria Sundling
15.30 Sammanfattning och avrundning
16.00 Slut
Vid frågor kontakta [email protected]