Umeå - AktieTorget

Investerarträff hos Stenberg Företagsrådgivning AB i Umeå
17 mars 2016
i samarbete med Aktietorget och medarrangör Aktiespararna Umeå.
EcoClime – Ingemar Karlsson Tendens – samt ev ytterligare bolag
Välkommen på Investerarträff 2016-03-17
Agenda
Plats: Folkets Hus, Oden, Vasaplan, Umeå
18:00 Välkommen, Stenberg
Företagsrådgivning
Tid: 18:00 – 20:00
Anmälan: [email protected] alt på tel 0730-813727
Vi erbjuder dig att träffa intressanta bolag. Här får du chansen
att lyssna till och ställa dina frågor direkt till bolagets ledning.
Investerarträffen ger dig möjlighet att tidigt ta del av intressanta
erbjudanden direkt från bolagen.
18:05 EcoClime
Marknadschef
Niklas Ekblom
18:30 Ev ytterligare bolag
19:00 Fika paus
19:15 Ingmar Karlsson, Tendens.
”Teknisk analys – ett sätt att se in i
framtiden”.
EcoClime AB
Ecoclime är ett cleantechföretag som erbjuder fastighetsägare
produkter, lösningar och tillhörande tjänster för bättre inomhus
komfort och energieffektivisering. Fastighetsägare och industrier
erbjuds effektiva produkter för energiåtervinning av termisk
energi från sjöar, industriprocesser och spillvatten. Alla
produkter är baserade på väl testad och patenterad teknologi,
från grunden konstruerade för att integreras i IoT lösningar
(Internet of Things).
Företagets aktie är sedan februari 2014 noterad på Aktietorget
och träffar aktieägare och intresserade för att ge mer
information kring företaget, företagets aktie och framtiden.
Ingemar Carlsson, Tendens
Ingemar är sedan länge en uppskattad talare om tekniska analys
för aktier. Ingemar har många gånger anlitats som talare och
håller också utbildningar samt ger ut flertalet marknadsbrev.
Under 20 år har Ingemar arbetat som teknisk analytiker på
Dagens Industri och jobbar nu för Privata Affärer.
Ingemar kommer att berätta om teknisk analys samt om sin syn
på aktiemarknaden och ekonomin.
Ca 19:50 Avslutning Arrangörerna
Presenteras av:
Niklas Ekblom, Marknadschef
www.ecoclime.se