orderbrev quorsum? - Vestigatio Kalmia

Vestigatio Kalmia MMXVI
Partiotaitojen SM-kilpailut
5.–6.3.2016, Turku
ORDERBREV
Kontroll
Serie/Uppgift
Max. poäng
Parma
Ru/4, Ha/6
7 p.
Orientering
Tidsuppgift
QUORSUM?
Tiden började då patrullen fick orderbrevet. Tiden tar slut då patrullen anmäler sig med alla stämpelkorten
till kontrollanten vid målpunkten som är utmärkt med en dubbelcirkel.
Patrullens uppgift är att på kartan hitta kontrollerna som beskrivs genom bilderna och att ta sig till
kontrollerna för att stämpla i stämpelkortens stämplingsrutor. Patrullen behöver inte bära med sig sin
utrustning under utförandet.
Patrullen får 2 kartor och en bildserie till sitt förfogande. Patrullen får fritt dela på sig. De bildrelaterade
kontrollbeskrivningarna och kontrollernas identifikationsnummer finns på kartan. Fotograferingsriktning på
skala 0 – 359 samt kontrollernas identifikationsnummer är utmärkta på bilderna.
Bedömning
Bästa tiden
Felaktig eller oläslig kontrollstämpling eller stämpel saknas
1,5 x mellersta tiden
Lineär interpolation tillämpas
Uppgiftens utförande tvärtemot orderbrevet
Bilagor
Kartor 2 st.
Bildserie (3 sidor)
Stämpelkort 3 st.
7 p.
+ 15 min
0 p.
0 p.