Afghanistan går mot en mycket osäker framtid – vi finns där med

Inbjudan till årsmöte:
Afghanistan går mot en mycket osäker
framtid – vi finns där med bistånd för folket!
Datum: 22 mars 2016.
Tid: kl. 18.30 – 21.00.
Plats: Studiefrämjandet,
Storgatan 54 i Sundsvall.
Foto: Malin Hoelstad, SAK.
Ikväll har vi öppet möte och årsmöte i Sundsvalls Afghanistankommitté.
Vi kommer att söka bjuda på afghanskt fika och avsluta mötet med att se en
nyproducerad kortfilm som journalisten Malin Hoelstad gjort för Svenska
Afghanistankommittén.
Alla intresserade är välkomna till kvällens årsmöte.
Mötet översätts till dari av Reza Ibrahim.
Vid frågor inför kvällen,
kontakta Anna Westin, mobil: 0702020628.
Du finner mer information på vår hemsida: www.sak.se/sundsvall och
https://www.facebook.com/sundsvallsafghanistankommitte?fref=ts
Arrangörer är Sundsvalls Afghanistankommitté och SCA
i samarbete med Studiefrämjandet.
Sundsvalls Afghanistankommitté och SCA, ett integrationsprojekt 2014-2016.