Är du redo för nÄsta steg i karriÄren?

a
t
s
Ä
n
r
ö
f
o
du red
Linköping
konsert & kongress
Är
?
n
e
r
Ä
i
r
r
a
k
i
g
ste
10 mars
kL 10-18.30
10:00-11:00
först till kvarn!
11:15-12:15
Framtidsyrken
Funderar du på att
starta eget?
Anneli Almérus
Arbetsmarknadsanalytiker
Erik Åqvist
VD Nyföretagarcentrum
Göran Davidsson
Affärsrådgivare ALMI
företagspartner i Östergötland
Barbro Berg
Skatteinformatör Skatteverket
12:30-13:45
14:00-15:00
Vill du vara med att bygga nya Östergötland?
Stadsutveckling = flera jobb= sant!
Louise Flygt
Kommunikationsdirektör
Norrköpings kommun
Ulf Arumskog
Utvecklingschef/
Samordning Ostlänken
Norrköpings kommun
kostnadsfria
seminarier!
Jan Malmberg
Chef Sveriges Byggindustrier
Johanna Palmer VD
Östsvenska Handelskammaren
Niklas Landstedt
Ombudsman Byggnads öst
Yrkesutbildningsfrågor
Sveriges mest avancerade
IT-produkt och IT-organisation
Oskar Lindgren
Översiktsplanerare
Linköpings kommun
Catarina Thuning
Kommunikationsdirektör
Linköpings kommun
16:00-16:45
Catharina Magnusson
Head of CIO Office, Group ICT, SAAB
Lena Eklind
Head of Program Management
Group ICT, SAAB
17:00-17:45
Region Östergötlands
utmaningar med speciellt
fokus på hälso- och sjukvård
Så förändras vårt samhälle
i och med digitaliseringen
nu och framåt
Mats Uddin med flera
Regiondirektör Region Östergötland
Mats Uddin
Regiondirektör Region Östergötland
www.kompetensmassa.se
Håkan Klarin
Chef IT och Medicinteknik
KomPetensmässa
linKÖPinG • Konsert & KonGress
AR RANGERAS AV
fri
entrÈ