Dagsorden for Svendborg Se generalforsamling den 31.03 for

Svendborg Seniorakademi
09.03.2016
Dagsorden for Svendborg Seniorakademis
generalforsamling den 31.03.2016 kl. 14.00
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af beretning
4. Regnskab for 2015
5. Indkomne forslag
6. Forslag til vedtægtsændringer
7. Budget for 2016
8. Valg til bestyrelsen
Bjørn Giessing, Britta Koch og Helle Helving er på valg.
valg
Alle
lle modtager genvalg
9. Valg af 2 suppleanter
Rose Andersen og Jørn Jørgensen er på valg.
valg
Begge modtager genvalg
10.Valg af revisor og revisorsuppleant
11.Eventuelt.
Side 1