sporočilo za javnost - Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije

SPOROČILO ZA JAVNOST
SVETOVNI DAN LEDVIC
10. marec 2016
Od otroštva naprej na svoje ledvice glej
Ljubljana, 8. marec 2016 – Letošnji svetovni dan ledvic, ki ga obeležujemo 10.
marca, je posvečen zdravju ledvic pri otrocih. Ledvice so čistilni stroj telesa, ki
podobno kot srce in pljuča sodijo med najpomembnejše človeške organe. Med
otroci je kronična ledvična bolezen precej manj razširjena kot pri odraslih. Ker
se z okvaro ledvic sooča deset odstotkov odrasle populacije, organizatorji z
letošnjo akcijo opozarjajo na skrb za zdravje ledvic od otroške dobe naprej.
Aktivnosti za promocijo zdravja ledvic bodo po vsej Sloveniji potekale v
četrtek, 10. marca. Z učnimi urami o delovanju in zdravju ledvic se letos v
projekt vključuje še Zavod za šolstvo z osnovnimi šolami po vsej Sloveniji.
V Sloveniji aktivnosti ob svetovnem dnevu ledvic organizirajo Zveza društev ledvičnih
bolnikov Slovenije, Slovensko nefrološko društvo in Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji. Vsako leto pri promociji
zdravja ledvic sodelujejo še zaposleni v zdravstvenih domovih, bolnišnicah, bolniki in
številni drugi prostovoljci. Brezplačno merjenje prisotnosti beljakovin v seču so tudi
letos omogočili laboratoriji zdravstvenih domov in bolnišnic ter podporniki projekta.
Prostovoljci in zdravstveno osebje bodo na informativnih stojnicah po vsej Sloveniji
delili gradivo in merili krvni tlak. Povišan krvni tlak in beljakovine v seču namreč
sodijo med zgodnje znake bolezni ledvic, ki hkrati opozarjajo tudi na povečano
tveganje za obolelost srca in ožilja.
Čeprav obolelih otrok v Sloveniji ni veliko, je kronična ledvična bolezen pomemben
zdravstveni problem pri otrocih: »Otroci s kronično ledvično boleznijo imajo pogosto
pridružena še druga bolezenska stanja,« pojasnjuje pediater-nefrolog doc. dr.
Gregor Novljan, dr. med., iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Doc. dr.
Novljan opozarja, da življenje z otroki s končno ledvično odpovedjo terja veliko
prilagajanja od vseh družinskih članov: »Zdravljenje je pogosto zapleteno in zahtevno
in običajno je v obravnavo vključena vsa družina. V našem programu v Pediatrični
kliniki v Ljubljani, kjer zdravimo vse otroke s končno ledvično odpovedjo v Sloveniji,
skrbimo tako za zdravstveno oskrbo kot tudi podporo izobraževalnemu procesu teh
otrok. Našim bolnikom želimo zagotoviti kakovostno življenje in možnost, da bodo
zrastli v samostojne posameznike. Pri tem pa ima ključno vlogo izobrazba.«
Podporo bolnikom s kronično ledvično boleznijo in njihovim svojcem nudijo društva
ledvičnih bolnikov, ki so združena v Zvezi društev ledvičnih bolnikov Slovenije.
Pomagajo jim, da bi čim lažje premagovali težave bolezni in zdravljenja ter da bi
lahko živeli čim bolj aktivno življenje. Društva, v katerih poleg bolnikov in njihovih
svojcev sodeluje še zdravstveno osebje, so aktivna tudi pri promociji zdravja ledvic:
»Pri Zvezi in društvih ledvičnih bolnikov se trudimo ljudi ozaveščati o tem, da je zdrav
življenjski slog pomemben tudi, da hranijo zdravje svojih ledvic. O tem ozaveščamo
tudi otroke, saj v nekaterih društvih izvajajo preventivni program Otroci, čuvajte svoje
ledvičke, v okviru katerega zdravstveni delavec in bolnik izvedeta učno uro o ledvicah
in kako jih čim dlje ohraniti zdrave za otroke različnih starosti v osnovni, pa tudi
srednji šoli. Še posebej je pri tem uspešno Društvo ledvičnih bolnikov severnoprimorske regije, ki ta program izvaja že osem let. Letos bodo učno uro izvedli na kar
40 osnovnih šolah te regije,« pojasnjuje Jože Ocvirk, predsednik Zveze društev
ledvičnih bolnikov Slovenije.
Pri majhnih otrocih je kronična ledvična bolezen v večini primerov prirojena ali dedna.
Ker kronična ledvična bolezen pri odraslih lahko izvira iz otroštva, je za
preprečevanje in zgodnje odkrivanje te bolezni pomembno, da se posvečamo zdravju
ledvic tudi v otroški dobi. »Okvara ledvic pri odraslih je večinoma posledica
nezdravega načina življenja in jo povzročijo sladkorna bolezen, zvišan krvni tlak in
srčno-žilne bolezni,« pojasnjuje nefrolog mag. Vladimir Premru, dr. med., iz
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Mag. Premru poudarja, da je za
preprečevanje nastanka te bolezni pomembno ozaveščati že otroke: »Ledvice iz
telesa odstranjujejo odpadne snovi tako, da prečistijo kri in tvorijo seč. So zelo
dejaven čistilni stroj telesa, saj vsak dan v ledvičnih telescih precedijo in očistijo kar
50-kratno količino krvne plazme. Sami lahko najbolje poskrbimo za zdravje ledvic z
zdravim načinom življenja od otroštva naprej. Zgodnje ozaveščanje glede zdravja
ledvic pa je pomembno tudi zaradi zgodnjega odkrivanja te bolezni. V zgodnji fazi ne
povzroča opaznih težav, zato jo težje odkrijemo. Če jo odkrijemo pravočasno, lahko z
ustreznimi ukrepi preprečimo ali ublažimo zaplete in upočasnimo napredovanje
bolezni.«
Dodatne informacije:





Mojca Lorenčič, Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije ([email protected], 041 747 963).
doc. dr. Gregor Novljan, dr. med, Klinični oddelek za nefrologijo, Pediatrična
klinika, UKC Ljubljana ([email protected]).
mag. Vladimir Premru, dr. med, Klinični oddelek za nefrologijo UKC Ljubljana
([email protected]).
Andrej Škoberne, Klinični oddelek za nefrologijo, UKC Ljubljana
([email protected]).
doc. dr. Rina Rus, dr. med, Klinični oddelek za nefrologijo, Pediatrična klinika,
UKC Ljubljana ([email protected]).
Spletna stran projekta: http://www.svetovnidanledvic.org/