טופס הוספת הרשאות לפעילות בתקציבים במערכת כספית (PowerTerm)

‫הרשאה לפעילות‪/‬עיון בתקציבים במערכת הכספית‬
‫תאריך‪_____________ :‬‬
‫)‪TELNET (humble.huji.ac.il‬‬
‫נא לסרוק את הטופס לאחר מילוי הפרטים והחתימה ולשלוח במייל לכתובת ‪[email protected]‬‬
‫ניתן לשלוח גם לפקס מס'‪02-6586843 :‬‬
‫להלן רשימת העובדים המורשים לטפל בתקציבים שבטיפולי (לא כולל זכות חתימה)‪:‬‬
‫שם משפחה‬
‫שם משתמש*‬
‫שם פרטי‬
‫מס' תקציב ‪/‬‬
‫מס' יחידה‬
‫הרשאה‬
‫לעיון‬
‫בתקציב‬
‫נא לציין ‪ X‬בטור אחד‬
‫בלבד‬
‫ביטול‬
‫הרשאה‬
‫תיקון‬
‫להרשאה‬
‫קיימת?‬
‫נא לציין‬
‫כן‪/‬לא‬
‫* שם המשתמש במערכת הכספית לדוגמא‪k_tev123 :‬‬
‫שם המאשר‪__________________________ :‬‬
‫יחידה‪____________________________ :‬‬
‫מספר ת‪.‬ז‪__________________:.‬‬
‫תפקיד‪_______________________________ :‬‬
‫מספר טלפון‪_________________ :‬‬
‫חתימה‪_______________________________ :‬‬
‫אישור החשבות (בתקציב רגיל ובתקציבים מיוחדים)‬
‫שם המאשר‪________________________________________ :‬‬
‫בכל שאלה ניתן לפנות אל‪ :‬אליסה בן בונן טלפון ‪5881436‬‬
‫‪form2.docx‬‬
‫חתימה‪_______________________________ :‬‬
‫‪[email protected] Email:‬‬