Din hälsa kan skadas utan att du är beroende.

BLODCENTRALERNA GÄVLEBORG
Vi är olika känsliga
för alkohol!
Din hälsa kan skadas
utan att du är beroende.
Vill du veta mer – rådgör med hälso- och sjukvårdspersonalen
www.lg.se
www.1177.se