Webbkursen Koll på Asperger

Webbkursen
Koll på Asperger
Habilitering & Hälsa har utvecklat en
internetkurs för unga, 16-25 år, om
Aspergers syndrom/ASD.
Kursen är tänkt att öka kunskapen om Aspergers
syndrom/ASD och ge möjlighet att lära sig mer om sig
själv.
Nu söker vi fler deltagare till kursen!
Kursen är del av ett forskningsprojekt som Habilitering &
Hälsa driver ihop med Karolinska Institutet.
I forskningsprojektet vill vi se om kursen ökar kunskapen
om Aspergers syndrom/ASD, om den påverkar hur man
mår och tänker kring sin diagnos, samt om den påverkar
generell livskvalitet.
Vi deltar även i ett projekt med 1177 Vårdguiden, som
utvärderar användning av webbkamera i vården.
Kursens upplägg
Inloggning sker via 1177 Vårdguidens e-tjänster, där alla
deltagare måste ha ett konto innan första webbkameramötet.
Kursen omfattar nio delar som utförs under nio veckor,
ca en timme per vecka. En handledare ger feedback varje
vecka på kursens plattform.
Kursen tar upp följande teman: socialt samspel,
beteenden och intressen, ta andras perspektiv,
sammanhang och detaljer, begåvning och minne,
sinnesintryck samt motorik.
Varje avsnitt innehåller en faktadel, fyra bildspel med
personliga berättelser, och en del om hur personer utan
Aspergers syndrom/ASD fungerar. Avsnittet avslutas
med ett formulär för självreflektion.
Möte via webbkamera
Innan du börjar kursen får du träffa oss vid två tillfällen
via webbkamera. Du kommer få mer information om
upplägget, fylla i ett webbformulär om ditt mående, samt
gå igenom en kortare intervju om din diagnos.
Är du intresserad?
Om du har Aspergers syndrom eller annan diagnos inom
autismspektrumet (ASD) och bor i Sverige, kan du
anmäla intresse.
Som deltagare kan du när som helst och av vilken
anledning som helst avbryta ditt deltagande.
Forskning
Forskningsdelen av projektet innebär att du fyller i
frågeformulär om din kunskap kring Aspergers
syndrom/ASD, om ditt mående, vad du tycker om att ha
diagnosen och vad du tycker om kursen.
Kursen kommer pågå under 2016-2018.
Intresseanmälan skickas till
[email protected]
Ytterligare information:
Kursansvarig
Elisabet Norman Claesson
Specialpedagog på Internethabiliteringen
[email protected]
Vetenskaplig samordnare
Anna Backman
Leg. psykolog på FoUU
[email protected]
Du hittar även den här informationen
på webbplatsen Ung och Asperger.
www.ungochasperger.se
Mer information finns även på Internethabiliteringens
sida på habilitering.se