Handlingsplan Cykel 2016

HANDLINGSPLAN FÖR CYKEL 2016
STRATEGIER
AKTIVITET
TIDPLAN
INFRASTRUKTUR – bygg en sammanhängande och väl utformad cykelinfrastruktur
STRATEGIER
TIDPLAN
Trafiksäkerhet
Cykelbanor
Medfinansiering Trafikverket
Ellesbovägen, delen Stora Mysternavägen – Jordfallsvägen.
2016/2017
Medfinansiering Trafikverket
Gråbovägen, delen Gunnilse - Skiljebacken.
Sommaren
Medfinansiering Trafikverket
Fiskhamnsmotet.
Hösten
Fräntorp/Östra Torpavägen, ny cykelbana genom parken mellan Östra
Torpavägen och Fräntorps Folkets Hus.
Våren
Redbergsvägen, delen Danska Vägen – Kobbarnas Väg: Pendlingscykelväg
byggs ut med enkel/dubbelriktade cykelbanor och cykelfartsgator enligt
nya cykelprogrammet. Utvärderingar ska göras.
Våren
Olskroken, pendlingscykelväg separerad från gående byggs längs Martin Andersson Gata/E20 och knyts ihop med Redbergsvägen enligt nya
cykelprogrammet. Utvärderingar ska göras.
AKTIVITET
Våren
Ta fram riktlinjer för utformning av cykelöverfarter och cykelpassager.
Våren
Påbörja införandet av cykelöverfarter.
Våren
Domarringsgatan/Kongahällavägen – förhöjd gång- och cykelpassage.
Hösten
Plejadgatan/Ceresgatan – förhöjd gång- och cykelpassage.
Hösten
Godhemsgatan delen Ekedalsgatan – Slottskogsgatan, bland annat
byggnation av kort enkelriktad cykelbana.
Hösten
Gustaf Larsson Väg (Volvo) – förbättring av gång- och cykelpassage.
Hösten
Sommarvädersgatan södra delen – byggnation av 3 förhöjda gång- och
cykelpassager.
Hösten
Gamla Ceresgatan – byggnation av ny cykelanslutning till Ceresgatan
cykelbana.
Hösten
Återkoppling /bokslut 2015.
Februari
Driva utmärkelsen cykelvänlig arbetsplats.
Feb–sept
Gång- och cykeluppskattning.
7 april & v 38
Utveckla cykelkartan och eventuellt ta fram olika tematiska rutter.
Våren
Vidareutveckla appen Cykelstaden.
Vår & höst
Trafikantveckan.
V 38
Pressmeddelanden under året om vad som gjorts/planerats mm.
Löpande
Styr & Ställ.
Löpande
Öka kunskapen på trafikkontoret om hur Göteborg ska bli en
attraktiv cykelstad.
Löpande
Utveckla samarbetet med externa organisationer.
Löpande
Tolvskillingsgatan vid Högsbohöjdsmotet – byggnation av 2 vägbulor
på blandtrafiksträcka på det övergripande cykelstråket.
Hösten
Belysning
Gråbovägen mellan Gunnilse Granväg och Björsared / Sträcka
utmed E20 mellan Storkgatan och Martin Anderssons gata.
Under året
DRIFT OCH UNDERHÅLL – säkra god standard på cykelvägarna året om
Cykelparkeringar
KOMMUNIKATION – förstärk bilden av Göteborg som cykelstad med hjälp av kommunikation
Hösten
Hösten
Hösten
Löpande
7–8 maj
Hösten
Otto Elanders Gata/Jolengatan, samarbetsprojekt Göteborg/Mölndal för
att skapa en gång- och cykelbaneförbindelse över kommungränsen.
2016–2017
Göteborgsgirot.
Smörgatan nordöstra delen – byggnation av vägbula på blandtrafiksträcka på det övergripande cykelstråket.
Ny cykelbanebelysning planeras:
Styr & Ställ
- Ny station på Stenpiren.
- Komplettera befintliga stationer med ca 300 parkeringsställ.
2016
2016
Hösten
Lindholmsallén (mitt på) – ombyggnad för att skapa bättre linjeföring av
cykelbanorna vid trappor.
Hösten
Vidareutveckla appen Cykelstaden
- Säkerställer att driften fungerar.
- Karta med lagerfunktion (badplatser, Styr & Ställ mm).
- Nya funktioner i Reseplaneraren
(färjor, kortaste vägen, störningar på cykelbanan).
- Utvecklar och informerar om ”Din cykeltur”.
Nytt analysprogram hjälper TK
(och som i förlängningen kommer cyklisterna tillgodo...).
Våren
Långströmsgatan/Prosten Ahlbergs Gata – byggnation av ny cykelpassage.
Hösten
Toredalsgatan, delen Hjalmar Brantingsgatan – Toleredsgatan, utbyggnad med enkelriktade cykelbanor enligt Cykelprogrammets principer.
Utveckla cykelkartan och eventuellt ta fram olika tematiska rutter.
Hösten
Munkebäcksgatan, delen Virginsgatan – Bromeliusgatan, uppgradering av
befintlig cykelbana till pendlingscykelbana enligt Cykelprogrammet.
Hösten
TIDPLAN
Minelundsgatan/Generatorsgatan (Hornbach) – byggnation av
förhöjd gång- och cykelpassage.
Hösten
Torpagatan, delen Munkebäcksgatan – Rosendalsgatan, uppgradering
av den norra cykelbanan till pendlingscykelbana. Även på den södra
cykelbanan kommer förbättringsåtgärder att göras.
AKTIVITET
STÖD OCH TJÄNSTER – erbjud stöd och tjänster som underlättar cykling och ökar färdmedlets attraktionskraft
Delsjövägen, uppgradering av befintlig cykelbana till pendlingscykelbana
enligt Cykelprogrammet.
Härlandavägen/Torpagatan, delen Örngatan – Munkebäcksgatan, uppgradering av befintlig cykelbana till pendlingscykelbana enligt Cykelprogrammet.
STRATEGIER
Förstärkt vinterväghållning, sopsalta fler prioriterade cykelbanor i
västra Göteborg (Älvsborg).
Vintern
2016-03-01
Sätta ut ca 400 nya cykelställ på ca 30 platser (målpunkter,
kollektivtrafikhållplatser mm) i huvudsak i centrala staden.
Hösten
Ta upp flis på de ”svarta cykelbanorna” när vädret säger att det är torrt
och klart mer än 5 dagar på raken.
Vintern
Bygga ett cykelparkeringstorn på Drottningtorget.
Hösten
Vinterväghållning: På de bredaste cykelbanorna som sopsaltas körs två
drag för att få med hela bredden så fotgängarna slipper gå i cykelbanan.
Vintern
Planera för säkra cykelparkeringsanläggningar vid de planerade
Västlänkenstationerna.
Löpande
Sandupptagning senast 1 april i Askim och Tynnered och senast den
30/4 på hela övriga cykelnätet.
Våren
Färdigställa ett regelverk för hur cykeltrafik ska hanteras i byggskeden.
Sommaren
Vårstäda körbanorna tidigt på stora leder där cykelvägar ligger väldigt
nära för att minska damm.
Våren
Cykel i byggskede