Invitation til EDITH-netværkets Temadag 2016

Invitation til EDITH-netværkets Temadag 2016
Hvordan sikrer vi brugerperspektivet i digitale løsninger på sundhedsområdet?
Torsdag d. 3. marts 2016 inviterer EDITH-netværket til en temadag med titlen ’Hvordan sikrer vi
brugerperspektivet i digitale løsninger på sundhedsområdet’.
Hvem kan deltage?
Temadagen henvender sig til forskere, klinikere og andre faggrupper med interesse for digitale
interventioner til forskellige patientgrupper og sætter fokus på: Hvordan forstår vi
brugerperspektivet? Hvordan inddrager vi brugeren som ekspertkilde og samarbejdspartner?
Hvordan planlægger og designer vi nye digitale løsninger?
Fremtrædende eksperter præsenterer og debaterer den nyeste viden på området. Programmet
byder bl.a. på oplæg af Per Carlbring, Professor ved Department of Psychology, Stockholms
Universitet og medstifter af International Society for Research on Internet Interventions og i
bestyrelsen for European Society for Research on Internet Interventions, Lektor Helle Spindler fra
Aarhus Universitet, Lektor Lars Kayser fra Københavns Universitet og Webcef Hanne Sandvang fra
Kræftens Bekæmpelse.
Temadagen vil desuden synliggøre nye og igangværende projekter og initiativer. Vi hører derfor
gerne fra dig, hvis du vil præsentere dit projekt. Efter præsentationerne vil der være mulighed for
spørgsmål og kommentarer fra ekspertpanelet og dagens øvrige deltagere.
Det fulde program for temadagen findes på EDITH-netværkets hjemmeside.
Tid og sted:
Konferencen afholdes torsdag d. 3. marts 2016 kl. 9.30 – 17.00 i DGI-byen, Tietgensgade 65,
1704 København V.
Pris og tilmelding:
Temadagen er åben for alle, og det er gratis at deltage. Deltagerne afholder selv transportudgifter.
Tilmelding og evt. titel på præsentation skal sendes til Ditte Marie Bruun, [email protected], senest
torsdag d. 18. februar 2016.
EDITH-programmet:
EDITH-programmet (Evaluating Digital Therapy and Health Interventions) er et tværfagligt
forskningssamarbejde omkring fire randomiserede kontrollerede studier og et forskningsnetværk.
Netværket er for forskere og andre faggrupper, som arbejder med digitale interventioner til
forskellige patientgrupper. Målet er at skabe et fælles miljø for udvikling, evaluering, formidling og
implementering af digitale interventioner til patienter. Du kan læse mere her:
https://www.cancer.dk/edith