Preliminär verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan FUB Skåne 2016
Sexualitet och kärlek hos personer med utvecklingsstörning
För personer med utvecklingsstörning
Plats: Bromölla 10 mars.
Ansvarig FUB Bromölla
Egenavgift: 75:-/medlem 150:-/icke medlem
Utbildning för personal
Plats: Ängelholm 16 mars.
Ansvarig FUB Ängelholm
Plats: Ängelholm 6 april.
Ansvarig FUB Ängelholm
Egenavgift: 75:-/medlem 150:-/icke medlem
Års- ombudsmöte FUB Skåne
Plats: Senioren. Hässleholm 2 april
Ansvarig FUB Hässleholm
Inre Ringen Identitetskonferens
Plats: Stenestad lägergård 16-17 april
Egenavgift: 100 kr/person
Ansvarig: Carina Bergström Bång
Inre Ringen rättighetskonferens
Plats: Stenestad lägergård 10-12 juni
Egenavgift: 100 kr/person
Ansvarig: Carina Bergström Bång
Kurs för personer med flerfunktionshinder
Plats: Sommarsol Vejbystrand. 26-28 augusti Ansvarig Lena Skoglund – Barbro
Egenavgift: 700:-/person
Pihl - FUB Skåne
Höstkonferens
Plats: Sommarsol, Vejbystrand 7-8 oktober
Program: Skriva Lätt-läst
Egenavgift: 300 kr/person
Ansvarig: FUB Ö.
Göinge
Med ansvarig menas:

Bokar föreläsare efter beslut i styrelsen (FUB Skåne).

Bokar lokal och ser till att utrustningen är enl. föreläsarens önskemål.

Fixar förtäring.

Lämnar förslag till inbjudan till kansliet som verkställer, skickar ut.
 Kansliet tar också emot anmälningar och skickar till berörda.
 Gör ekonomisk sammanställning och skickar till kassören(Agneta).