BARNAS TURPROGRAM HJARTDAL 2016

BARNAS
TURPROGRAM
HJARTDAL 2016
Foto: Kristin Kjøle
Dato
Tur
Februar
“Kom deg ut-dagen”
Mars
Skitur i Tuddal
April
Fottur i Sauland
Ansvar
September “Kom deg ut-dagen”
Oktober
Heddelihula i Hjartdal
November Kveldstur i Tuddal
Vi vil i samarbeid med lokale lag og foreninger være en del av andre arrangementer enn de som er listet her. Følg med i lokale aviser, nettsider og sosiale medier
for mer info om turer og hva som skjer lokalt.
Følg med på:
www.facebook.com/BarnasTurlagiHjartdal
http://notodden.turistforeningen.no/
9