Kort repetisjon

Kort repetisjon
Title : Feb 11-9:04 AM (Page 1 of 21)
Dispersjon: Brytningsindeksen avhenger av
bølgelengden
Glass
Title : mar 22-11:24 (Page 2 of 21)
Title : Mar 8-1:53 PM (Page 3 of 21)
Title : mar 21-14:38 (Page 4 of 21)
Title : mar 21-14:36 (Page 5 of 21)
Title : mar 22-10:21 (Page 6 of 21)
Title : Feb 21-1:14 PM (Page 7 of 21)
Ved spredning mot små partikler blir
kortbølget lys spredt mest effektivt.
Title : Mar 6-3:31 PM (Page 8 of 21)
Samsnakk
Title : mar 22-10:18 (Page 9 of 21)
Title : mar 22-10:05 (Page 10 of 21)
Svingninger og bølger
Title : Apr 5-1:48 PM (Page 11 of 21)
Title : Apr 5-1:46 PM (Page 12 of 21)
Resonans
Title : Mar 11-11:02 AM (Page 13 of 21)
http://www.acs.psu.edu/drussell/Dem os/waves/wavem otion.htm l
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/532925/sei
smic-wave
Title : Apr 4-1:44 PM (Page 14 of 21)
Sammenhengen mellom bølgelengde, bølgefart og
frekvens
Title : mar 10-17:57 (Page 15 of 21)
Title : mar 10-17:58 (Page 16 of 21)
Refleksjon av bølger
Title : mar 10-17:58 (Page 17 of 21)
Brytning av bølger
Title : mar 10-18:01 (Page 18 of 21)
o
o
Eksempel: a 1 =28 , a 2 =15 , v 2
=12m/s, v 1
=?????
Title : Mar 10-4:22 PM (Page 19 of 21)
Samsnakk:
Hvorfor ser det alltid ut som
bølgene kommer rett inn mot
stranden? Kommer de aldri
på skrå?
Title : mar 10-18:04 (Page 20 of 21)
Title : mar 10-18:03 (Page 21 of 21)