Priser Kopla renovasjonsplass.

RAKKESTAD KOMMUNE
RENOVASJON - PRISER 2016
Åpningstider Kopla
Mandag
Tirsdag
Onsdag, torsdag, fredag
Lørdag
Tlf. 474 60 301
kl 07.30 - 14.30
kl 14.00 - 19.30
kl 07.30 - 11.30
stengt
Kopla renovasjonsplass
Kun for husholdninger:
Papp, papir
Personbil, sortert avfall (avfall til gjenvinning)
Avfallssekker m/kommunens logo
Hageavfall
EE-avfall, kuldemøbler, farlig avfall,
(gjelder også PCB-vinduer (leveres hele med karm) og
impregnert trevirke inntil 1000 kg pr avfallsbesitter pr år)
For næringsdrivende + husholdninger:
Personbil, stasjonsvogn, varebil, kombibil, bil m/henger o.l.
Minstepris over vekt
Avfall til deponi
Sortert avfall
Papp fra næringsdrivende
Papir fra næringsdrivende
Trevirke
Impregnert trevirke
Jern/metall
Tippmasser som kan benyttes (mottas etter avtale)
Tippmasser som ikke kan benyttes (leire, jord mm)
Hageavfall fra næring pr m3
Avfallssekker m/kommunens logo
Leca, betong o.l med armeringsjern og maling-/pussrester
Klorparafinruter fra næring
Farlig avfall - deklareres på bedrift og faktura blir sendt direkte
Renovasjonsavgifter
Ordinær renovasjonsavgift
Abonnement med hjemmekomposteringsavtale
Abonnement med samarbeidsavtale
Abonnement med hjemmekompostering og samarbeidsavtale
Renovasjonsstativ
Ekstra avfallsekker kjøpes på Servicekontoret
Hjemmekompostering
Kompostbjørn kompostbeholder
Biolan kompostbeholder
Postadresse:
Fakturaadr:
Telefon:
Postboks 264
Postboks 58
69225500
1891 RAKKESTAD 1891 RAKKESTAD
E-mail: [email protected]
Telefaks:
69225501
Pris per tonn
u/mva
Pris per
tonn m/mva
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Betales iht. vekt
60
75
1 780
2 225
1 260
1 575
368
460
368
460
868
1 085
2 140
2 675
232
290
20
25
200
250
28
35
0
0
1 740
2 175
5 000
6 250
Pris u/mva
2 296
1 837
1 837
1 378
1 308
24
Pris m/mva
2 870
2 296,25
2 296,25
1 723,50
1 635
30
1 388
2 096
1 735
2 620
Org.nr:
945372281
Bankgiro:
1050.07.99000
RAKKESTAD KOMMUNE
Bøttesett
160
200
RENOVASJON - PRISER 2016
Åpningstider Kopla
Mandag
Tirsdag
Onsdag, torsdag, fredag
Lørdag
Tlf. 474 60 301
kl 07.30 - 14.30
kl 14.00 - 19.30
kl 07.30 - 11.30
stengt
Avfallsfraksjon
Pris per tonn
Grovavfall/næringsavfall til deponi
Kr
1.780
Sortert avfall
Kr
1.260
Papp
Kr
368
Papir
Kr
368
Trevirke
Kr
868
Jern/metall
Kr
232
Impregnert trevirke
Kr
2.140
Tippmasser som kan benyttes (mottas etter nærmere avtale)
Kr
20
Tippmasser som ikke kan benyttes
Kr
200
Leca, betong og lignende med armeringsjern og maling-/pussrester
Kr
1.740
Minstepris ved veiing
Kr
60
Levering av avfall fra næring:
Sortert avfall og avfall til deponi, iht. prisliste
Avfallssekker m/kommunens logo
Hageavfall (per m3)
Farlig avfall, deklareres på bedrift og faktura blir sendt direkte
Betales iht. vekt
Kr 0,00
Kr 28,00
Større mengder farlig avfall og EE-avfall, samt kuldemøbler fra næringsliv (kjøledisker) - som
Kopla renovasjonsplass ikke har plikt til å ta imot* - henvises til regionale mottaksanlegg.
(* inntil 400 kg pr avfallsbesitter pr år.)
Levering av avfall fra husholdninger:
Personbil sortert avfall (avfall til gjenvinning - papir, jern, metall ol)
Personbil, stasjonsvogn, varebil, kombibil, bil m/henger
Avfallssekker m/kommunens logo
EE-avfall, kuldemøbler, farlig avfall*, hageavfall, jern og metall
Kr 0,00
Betales iht. vekt
Kr 0,00
Kr 0,00
(* gjelder også pcb vinduer og impregnert trevirke inntil 400 kg pr avfallsbesitter pr år.)
Postadresse:
Fakturaadr:
Telefon:
Postboks 264
Postboks 58
69225500
1891 RAKKESTAD 1891 RAKKESTAD
E-mail: [email protected]
Telefaks:
69225501
Org.nr:
945372281
Bankgiro:
1050.07.99000