Del 2: Avtale om trekk i lønn ved kjøp av mobiltelefon (mellomlegg)

Del 2:
Avtale om trekk i lønn ved kjøp av mobiltelefon (mellomlegg)
Tillegg til «Avtaleskjema for mobiltelefon dekket av arbeidsgiver».
Del 2 skal bare fylles ut når den ansatte vil ha en telefon som er dyrere enn den øvre beløpsgrensen for mobiltelefoner som kjøpes
av UiB, og vil dekke mellomlegget selv gjennom trekk i lønn.
Denne siden sendes ferdig utfylt og signert til Lønnskontoret.
Etternavn, fornavn
Institutt/avdeling
Ansattnummer
Følgende trekk skal foretas i førstkommende lønnsutbetaling:
De åpne feltene i kontostrengen fylles ut av bestiller
Firma
Art
01
6553
Prosjekt
(6 siffer)
Sted
(6 siffer)
Analyse
(6 siffer)
TT kode
Beløp kr
(Differanse mellom reell pris og
beløpsgrense. Trekkes i lønn)
7611
Dato og signatur
Dato:__________________________________________
ansatt
leder
Leders navn med blokkbokstaver