Ukens gjestegraf - Holberg Fondene

Kjetil Melkevik
Leder institusjonelle kunder i
Holberg Fondene
Ukens gjestegraf
En gjennomsnittlig laksmerd
inneholder om lag 200.000 fisk.
Med en slaktevekt på fem kg og en
kilopris på 53 kroner, er verdien for
hver av de synlige ringene langs
kysten om lag 53 millioner kroner.
Markedet for PSV-fartøyer er
derimot i fritt fall. Markedsanslag
for «salgsverdier» tilsier at en full
fiskemerd i dag er like mye verd
som fire-fem eldre PSV-båter.
Kok i merdene, iskaldt i bøyene
Markedsverdier i endring. Millioner kroner.
60
2016
50
40
30
20
10
0
Markedsverdi for en gjennomsnittlig
laksemerd, 200.000 fisk
Anslått «salgsverdi» PSV-fartøy bygget
i 2001, 3000 dwt
grafikk/Kilde: Holberg Fondene,
Sparebank1 Markets og Macrobond