Produksjonsplan - Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Pr.
Produksjonsplan «Tittel»
RAMMEBETINGELSER
Kort intro om hva og hvorfor:
ANSVARSFORDELING
Hva:
Produksjonsleder
Regi/manus
Inspisienter
Scenograf
Lyddesigner
Lysdesigner
Koreograf
Kostymedesigner
Musikk
Sminkør
Økonomi
Markedsføring
Hvem
MILEPÆLER
Hva
Produksjonsplan klar:
Møtepunkter klar:
Prøvestart / Prøveperiode:
Fridager:
Formskjema (Skjema over spesielt
utsyr) klar
Synopsis (Kortfattet kjøreplan) klar
Dreiebok (Detaljert kjøreplan) klar
Scenografi klar
Lys:
Kost og mask:
Rigg:
Generalprøve:
Premiere:
Nedrigg:
Oppsummering/Evaluering:
Budsjettramme:
Klart Uke
Dato
Uke
Dato
Aktivitet / Milepæl
Ansvarlig
Medarbeidere
Merknader