– rådmannen holdt tilbake informasjon

Hadeland
– rådmannen holdt tilbake informasjon
Bjørn Haugen Morstad (H)
er opprørt over at rådmannen ikke har fortalt formannskapet alt han skal ha
visst i Bislingen-saken.
Kine Therese ViK-ersTad
[email protected]
452 95 625
lUnner: Styret i Lunner Almenning har vedtatt å ikke for-
nyHeter
Mandag 22. februar 2016
lenge festekontrakten med Bislingen Eiendom etter 1. januar
2031. Ifølge bestyrer Johnny
Gangsø ble Lunner kommune,
ved rådmann Tore M. Andresen,
informert 22. desember. I etterkant har formannskapet i Lunner hatt saken om riving/istandsetting av Bislingen på bordet.
Uten å ha blitt informert om almenningens avgjørelse.
– Dette må da være en rele-
vant opplysning. Det betyr at
det trolig ikke vil bli bygget noe
på Bislingen. Ingen bank i verden vil finansiere et hotell med
15 års levetid, uttaler Bjørn Haugen Morstad (H) fredag.
Han tror ikke formannskapet
nødvendigvis hadde fattet noe
annet vedtak i saken, men mener likevel informasjonen burde
vært videreformidlet.
– Rådmannen har plikt til å
opplyse best mulig. Det er ikke
opp til ham å holde tilbake informasjon. Dette føyer seg inn i
rekken av slett saksbehandling i
denne saken, mener Morstad.
Om at allmenningen ikke vil
forlenge festekontrakten, mener han dette:
– De må ta ansvar når eier ikke
viser vilje til å rydde opp.
Rådmann Andresen svarte
ikke på e-post om saken fredag.
3
OPPrØrt: Bjørn Haugen
Morstad (H).
arkIvFOtO
jeneste
OmvIsnInG: Nestleder i Stiftelsen Glasslåven, Johannes Sundet, glasskunstner Ulla-Mari Brantenberg,
stortingspresident Olemic Thommessen, politisk rådgiver i Høyre, Eva Lunde, og prosjektmedarbeider
Maren Selvaag på omvisning i Glasslåven.
Gave til Glasslåven
– Dette er et fantastisk
prosjekt, sier stortingspresident Olemic
Thommessen i det han
forteller at Glasslåven
får 850.000 kroner fra
gaveforsterkningsordningen.
KrisTine BenTesTuen
LudVigsen
[email protected]
924 20 868
GranavOllen: Thommessen
var på besøk i Glasslåven fredag
og kunne personlig overbringe
de gode nyhetene.
Regjeringen innførte i 2014
en ny gaveforsterkningsordning som har til hensikt å stimulere til mer privat finansiering av kulturlivet, i tråd med
Sundvollen-erklæringen
– Ordningen gjelder pengegaver fra private aktører og stiftelser, der gaven har som formål å
styrke institusjonens virksomhet i tråd med dennes formål og
planer. Slike pengegaver får et
statlig tilskudd på 25 % av gavebeløpets størrelse, forklarer
Thommessen.
Har fulgt med
daGlIG PÅ rOa: Mette Nilsen Hole, Kristin Næss Berge og Åse
Raneng har til vanlig kontorer i rådhuset på Roa.
I 2016 er ordningen utvidet til å
gjelde flere områder av kultursektoren, herunder musikk, litteratur og scenekunst, visuell
kunst og kulturbygg. Ordningen har i 2016 en ramme på 45
millioner kroner.
– Glasslåven er et prosjekt jeg
ImPOnert: Stortingspresident Olemic Thommessen var mektig
imponert over arbeidet til arkitekt Julio Perez.
har fulgt med på siden det bare
var en idé. Stiftelsen Glasslåven
har lagt ned en utrolig god jobb
med å skaffe midler og det er
utrolig gøy å komme hit og se at
tegningene nå har blitt en realitet, sier Thommessen.
Nestleder i Stiftelsen Glasslåven, Johannes Sundet, tror at
helheten har vært viktig for givergleden.
– Vi ønsket at dette skulle
være et levende kulturhus.
Grunnen til at vi har lyktes er
nok kombinasjonen av det innovative bygget og det som faktisk skal foregå her, sier Sundet.
Åpning i april
Glasslåven nærmer seg ferdig.
Kunstnerne flytter inn 1. mars
og den 27. april blir det offisiell
åpning etterfulgt av en åpningshelg.
– Da inviterer vi publikum til
å komme og se. Det er fantastisk at vi endelig ser målstreken. Leder Randi Eek Thorsen
har gjort en kjempeinnsats og
uten henne hadde ikke Glasslåven stått slik den gjør i dag, sier
prosjektmedarbeider
Maren
Selvaag.