5.trinn veke 8

Veke 8
Fag
Norsk
Ordenselevar: Sunniva og Noah
Mål for veka
Til tysdag 23.februar
Eg kan utvide augeblikket Rett med fargeblyant og
få underskrift på vekeslutt.
Eg kan arbeide med
avslutninga i ei forteljing.
Les SB s. 68.
Gjer oppg. 15 s. 72, skriv i A4
boka.
Eg kan repetere og fortelje
om ordklassane: adjektiv,
verb og substantiv.
Matematikk
Engelsk
Naturfag
Samfunnsfag
Til onsdag 24.februar
Les 15 minutt i låneboka di
eller ei bok du har heime.
Vi arbeider med sidene 19 – 26.
Areal av firkantar og trekantar.
Målestokk
Noko gjer vi på skulen og noko gjer vi heime. Eg gir
beskjed om kva som er leksa!
I can play a shopping
game and write a
shopping list.
Eg kan undersøke nokre
typar bergartar og
mineral som finnes i
nærområdet.
Eg veit korleis ein isbre
blir til og beveger seg.
Write the new words in
your vocabulary book.
Eg kjenner til
Fedrehistoria i GT
Anna
Sosialt mål: Eg er positiv
Eg snakkar fint til og om
andre.
Finskrift: Les førre kommentar
og rett med fargeblyant.
Skriv diktaten som finskrift.
Til fredag 26.februar
Les s. 172-174 Work that
body!!!! på It’s L.
Leseoppdrag: Korleis vert
augeblikket utvida i teksten?
Gjer oppgåvene på It’s L.
Øv på øveorda og diktaten.
Eg kan rekna arealet av
ein firkant og ein
trekant. Eg veit at
formelen er:
Firkant: A = L x H
Trekant: A = L x H
2
I can use there is / are
and there was / were.
KRLE
Til torsdag 25.februar
Les 15 minutt i låneboka di
eller ei bok du har heime.
Read & translate TB p. 68
Read & say the new words.
Read loud to someone at home.
Revise the new words.
Use “Glosetyggeren”
Read & translate TB p. 69.
Read loud to someone at home.
Practise all the words
(= read, say and write).
Til onsdag: Gå ut i området du bur i og gjer utdelt
oppgåveark. På s. 14 skal du finne fire forskjellege steinar
og skildre mønsteret.
Gå ut og samle forskjellege
typar bergartar. Legg dei i
eggekartongen. Ta med
samlinga på skulen til fredag.
Faktaspørsmål på s 34 i Gaia 5. Du vil få om lag ein halvtime til å arbeida med dei på skulen tysdag. Resten gjer du ferdig
heime.
Musikk: Hugs fløyta.
Øv på spranget frå F til C1.
Hugs ART leksa.
Margunn: [email protected] / tlf. 918 99 941
Skulen si heimeside: minskole.no/horpestad
Les s. 150-151 i Gaia 5. Svar
på oppgåver på It’s Learning
i mappa «naturfag».
Hugs gymtøy, såpe & handkle!
Musikk: Hugs fløyta.
Øv på Melodi for to tonar.
Veke 8
Ordenselevar: Sunniva og Noah
Vekas matematikk
oppgåver:
Vocabulary (Engelske gloser):
Nye ord/Ekspertord:
Jack-in-the-box Jumping Jack bought (av buy)looking forward to boots
sandals
-
troll i eske
sprellemann
kjøpt
gleder seg til
støvlar
sandalar
verb
infinitiv
infinitivsmerke
presens
preteritum
presens perfektum
Matematikk
The most common words (60-62)
take
ta
people
folk
into
inn i; til
Samfunnsfag / KRLE
rolle
forventningar
syndebukk
Naturfag
Bergart
Mineral
Kretsløp
Øveord: meg, meiner, meir, mellom, men, mest, meter, min, mindre, minst (Høgfrekvente ord 161-170)
Bruk gjerne det laminerte arket når du øver.
Diktat = finskrift:
Informasjon til heimen:
Norsk
Ordklassane: verb, substantiv og adjektiv
Verb er ord som fortel kva me gjer, eller det som skjer.
Substantiv er ord for menneske, dyr eller ting.
Adjektiv er ord som fortel korleis noko er eller ser ut.
Margunn: [email protected] / tlf. 918 99 941
Skulen si heimeside: minskole.no/horpestad
Håpar alle har hatt ein god vinterferie.
Stian skal ha 5. trinn i naturfag dei neste tre
vekene, kor me skal arbeide med emnet
mineral og bergartar. Ettersom eit stort emne
skal gjennomførast på tre veker vil klassen ha
to timer naturfag i veka i staden for ein i denne
perioden. Det vil også bli gitt fleire små lekser i
faget i denne perioden for at me skal klare å
arbeide oss gjennom. Eg ser fram til tre
spennande veker med naturfag på 5. trinn!
På torsdag skal me delta på eit undervisningsopplegg på Haugabakka ved kyrkja på Klepp.
Tema er mat og matlaging i eldre tid, men og
korleis ein kan gjera det i dag. Opplegget er frå
kl. 11.15 til 13.30. Fint om elevane syklar på
skulen denne dagen. Dei syklar heim frå
Kleppevarden rett etter 13.30. Timen dei går
lengre torsdag avspaserer me 4. time fredag.
Hugs refleksvest!
Ta kontakt om det er noko de lurer på.
Ha ei flott veke!
Helsing Sven, Stian, Karen, Inger Marie og
Margunn