Her er den, del gjerne med andre du kjenner.

INVITASJON
Hei til deg som går i 1.klasse!
Vil du være med på en gøyal og annerledes skole?
Velkommen til dåpsskolen
”Stort er troens mysterium” i Kampen kirke
tirsdag 23.februar kl 13.15 – 15.00
og deretter fem tirsdager til! Du som går på
SFO på Kampen skole, blir hentet der
kl 13.00, og fulgt tilbake
Hva er dåpsskolen?
Dåpsskolen skjer i nesten alle kirker i hele Norge!
På dåpsskolen hører du historier fra Bibelen, vi snakker sammen,
synger, lager og undersøker ting, og spiser mat eller frukt. Vi
avslutter søndag 10.april, da er alle dåpsskole-elevene spesielt
invitert til gudstjenesten. Da får du diplom! Kjenner du noen som
gikk i 1.klasse i fjor og var med på dåpsskolen – spør dem gjerne
om hvordan det var! Du kan se noen bilder på nettsiden vår:
www.kampenmenighet.no.
Til de voksne!
Dåpsskolen i Kampen kirke er et tilbud i dåpsopplæringen. Når et barn blir døpt, sier presten at menigheten
vil stå sammen med foreldre og faddere og hjelpe dem i trosopplæringen av barnet. Dåpsskolen er en del av
dette. Vi følger Stavanger bispedømme sitt trosopplæringsopplegg «Stort er troens mysterium». Vi skal
sammen lære om og undre oss over temaer som dåp og påske, og bibelfortellinger om vennskap, trygghet og
omsorg. Går barnet ditt på en annen skole enn Kampen, kan det kanskje være mer aktuelt å gå på dåpsskole i
nærmeste kirke der klassekameratene vil gå, ta kontakt så finner vi ut av dette!
Tidspunkt
Dåpsskolen foregår i Kampen kirke rett etter skoleslutt, kl 13.15-15.00 følgende seks tirsdager: 23/2, 1/3,
8/3, 15/3, og etter påskeferien: 29/3 og 5/4. Vi avslutter med at barna deltar i gudstjenesten 10.april kl 11.00.
Der viser vi fram det barna har vært med på å lage, og barna får diplom.
Meld på!
Du kan melde på ditt barn via skjema på nettsiden www.kampenmenighet.no eller telefon: 51 50 24 10.
(Kontortid kl 7.40-16.00) Husk å gi beskjed om barnet skal hentes på Kampen SFO. Gi også beskjed om
eventuell matallergi, behov for tilrettelegging eller om det er noe annet vi bør vite. Vi vil gjerne også at du
oppgir telefonnummer hvor foresatte kan nås på de tidspunktene barnet er på dåpsskolen.
Frist for påmelding er 22. februar 2015.
Med vennlig hilsen
Beate E. Dagestad & Claire Gouldthorp
Kampen menighet
Denne invitasjonen sendes til 1.klassinger bosatt i Kampen sokn født 2009, registrert som medlemmer i Den Norske
Kirke som «døpt» eller registrert som «tilhørig» på bakgrunn av en av foreldrenes medlemskap.
www.kampenmenighet.no