Holberggrafene - Holberg Fondene

Holberggrafene
1
26. februar 2016
Du verden
Anslag IMF
(Det internasjonale pengefondet)
2
Det butter litt i mot
Resesjonsnivå
3
Brexit?
4
Vekstlokomotivet mister fart
Anslag fra IMF
5
Nu går alt så mycket bättre
Sentralbankrente
Inflasjon
6
Bli med på syk(k)eltur
Oljeprisfallet har åpenbart påvirket prisingen av
finansielle aktiva for selskaper innen
oljesektoren.
I de påfølgende grafene ser vi nærmere på
hvordan aksjer og obligasjoner i ulike
risikoklasser har utviklet seg siden oljeprisen
sommeren 2014 startet sin ferd mot 30-tallet.
Oljerelaterte aksjer ble rammet umiddelbart,
i likhet med de svakeste obligasjonsutstederne
(CCC). I den senere tid har også obligasjonene
til mer solide selskaper (BB) falt mye i verdi.
Når det gjelder de makroøkonomiske
konsekvensene av oljeprisfallet, fremstår det
kanskje som et paradoks at makroøkonomene
(konsensus) forventer en BNP-vekst i
Fastlands-Norge for 2017 på småpene 2 %.
Det synes dermed å være en rørende enighet
om at norsk økonomi er skjermet fra
ragnarokket i oljemarkedet.
7
Ut på syk(k)eltur
8
Ut på syk(k)eltur
9
Ut på syk(k)eltur
10
CCC
Ut på syk(k)eltur
11
B
Ut på syk(k)eltur
12
BB
Ut på syk(k)eltur
Det kan fremstå som et paradoks at det norske
aksjemarkedet (OSEBX) i dag ligger på samme
nivå som da oljeprisen var 100 dollar.
Kurskollapsen i oljeservicesektoren har blitt
motsvart positiv utvikling i andre sektorer, som f.
eks. sjømat og konsum. I den den grad Oslo
Børs er et speilbilde på norsk næringsliv, finner
vi kanskje her også noe av forklaringen på at
norsk økonomi ikke ser ut til å gå inn i resesjon
på grunn av ragnarokket i oljesektoren
(sjå neste lysark).
13
Telemarksnedslag for norsk økonomi
SSB (AKU)
NAV (inkl. på tiltak)
.
Forventet
endring (%)
neste 6 mnd.
14
Vi blir nesten religiøse av kronesvekkelsen
15
Norsk sjømateksport = 50 % av vår oljeeksport
16
(Små) fiskekroker i råvaremarkedet
17
The long and winding road
18
Rentekutt i mars er nesten priset inn
19
Høyere risikopremier i obligasjonsmarkedet
Kilde: DnB Markets
20
For energiobligasjoner er nedturen nå verre enn finanskrisen
-45%
-30%
21
High yield lever opp til navnet
22
Tung start på aksjeåret 2016
23
…også her hjemme, men sjømat….
24
DNB=DB
Forvaltningskapital Deutsche Bank: 15.000 mrd. kroner
Forvaltningskapital DNB
: 2.500 mrd. kroner
25
Too big to fail
26
Aksjeinvestorene er nå gjennomsnittlig stresset
Historisk
gjennomsnitt
27
Ha en følelsesladet helg
28
Return to sender
Mottar du Holberggrafene
som en videresending fra
andre?
Registrer deg og motta
Holberggrafene direkte fra oss:
Ja takk, jeg ønsker å motta Holberggrafene
29
Investere i Holberg-fond?
Med BankID kan du raskt kjøpe fond eller opprette en
spareavtale på våre nettsider:
Handle fond på holbergfondene.no
30
…og for ordens skyld
De fleste grafene i denne analysen er utarbeidet i Macrobond, og baserer seg
ellers på kilder som vurderes som pålitelige. Holberg Fondene garanterer ikke
at informasjonen i analysen er presis eller fullstendig.
Uttalelsene i analysen reflekterer Holberg Fondenes oppfatning på det tidspunkt
analysen ble utarbeidet. Vi forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten
varsel.
Denne analyse skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg
av finansielle instrumenter. Holberg Fondene påtar seg intet ansvar for verken
direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken
av denne analysen.
Ansatte i Holberg Fondene kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i
denne analysen, og kan kjøpe eller selge slike verdipapirer.
Mangfoldiggjørelse av innhold i analysen skal skje med tydelig kildehenvisning til
Holberg Fondene.
31