Se programmet - Boligprodusentene

FOR PROG
RAM OG
PÅMELDIN
G SE:
bolig
konferanse
n
.no
BOLIG FOR ALLE
Økningen i boligprisene de siste årene har medført at det er blitt vanskeligere for mange grupper å komme inn
på boligmarkedet. I urbane pressområder har boligbyggingen ikke holdt tritt med befolkningsveksten. Trege
planprosesser og nye myndighetskrav øker byggekostnadene. En sunn samfunnsutvikling forutsetter at folk flest
har råd til å kjøpe seg en bolig i nærheten av der de skal jobbe. Den store flyktningestrømmen til Norge medfører
et ekstra press på boligmarkedet i kommunene. På årets Boligkonferanse tar vi opp disse temaene. Vi trenger en
boligpolitikk som muliggjør «Bolig for alle».
DU MØTER BLANT ANNET
Jan Tore Sanner
Trygve Hegnar
Kjersti Haugland
Baard Schumann
Geir Barvik
Åge Skinstad
ARRANGERES PÅ
Ullevaal Business Class
Ullevaal Stadion, Sognsveien 77c , 0855 Oslo
- via Thon Hotel Ullevaal Stadion
PRISER
Medlemmer, Boligprodusentene kr 1 700 + mva
Øvrige deltagere (ikke medlemmer) kr 3 700 + mva
Festmiddag kr 1 600 + mva
HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE:
TIRSDAG 19. APRIL
10:00
Møteleder: Aslak Bonde
Velkommen til Boligkonferansen
Baard Schumann, adm. direktør Selvaag Bolig ASA, formann Boligprodusentenes Forening
10:15
Bolig for alle
Per Jæger, adm. direktør Boligprodusentenes Forening
10:30
Regjeringens boligpolitikk
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner
11:00
Spørretime med Jan Tore Sanner
Det blir en samtale med Jan Tore Sanner med mulighet for å stille spørsmål fra salen
11:30
Utsikter for norsk økonomi
Kjersti Haugland, assisterende direktør i enheten for politikk og analyse i Norges Bank Pengepolitikk.
12:00
Lunsj
13:00
Bosetting av flyktninger – situasjon og utfordringer
Geir Barvik, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
13:30
Presentasjon av praktiske eksempler på gjennomgangsboliger
Boligprodusentene har invitert bransjen til å utvikle standardisert boligkonsepter for lavbudsjett
gjennomgangsboliger for flyktninger. Målet er å få flest mulig boliger for pengene, og byggekostnadene for de
foreslåtte gjennomgangsboligene må minst være 25 % lavere enn for dagens standardløsninger.
14:30
Pause
15:00
Hvordan kan vi sikre at det blir jobber til alle i fremtiden?
Simen Markussen, seniorforsker ved Frischsenteret
15:30
Innlandsregionen - muligheter og utfordringer
Åge Skinstad, regiondirektør NHO Innlandet
16:00
Boligen som melkeku for det grønne skiftet
Lars Myhre, teknisk sjef Boligprodusentenes Forening
16:30
Det norske boligmarkedet sett fra redaktørstolen
Trygve Hegnar i samtale med Aslak Bonde og Per Jæger
17:00
Avslutning
17:30
Sosialt samvær og quiz
19:00
Aperitiff
19:30
Festmiddag m/prisutdeling og underholdning
• Årets boligprosjekt • Årets medlem • Årets bidragsyter
Det kan forekomme endringer i programmet.