Invitasjon til frokostseminar om prosjektsikring 17.3 kl 0830

www.pwc.no/stavanger
PwC Business Technology Stavanger
Prosjektsikring
Velkommen til frokostseminar om prosjektsikring.
Prosjektsikring handler om å sikre god gjennomføringen av prosjekter og øke kvaliteten av
leveransene fra prosjekter. En prosjektsikring vil gi prosjekteier nyttig informasjon i alle faser
av et prosjekt.
• Hva er prosjektsikring?
• Prosjektets risikobilde og kvalitetssikring
• Fallgruver og suksessfaktorer
Agenda:
0830-0900 Felles frokost
0900-0915 Velkommen & presentasjon- gjennomgang av dagen
0915-0945 Prosjektsikring- suksesskriterier & fallgruver
0945-1000 PMO - styring i store prosjekter
1000-1010 Pause/Kaffe
1010-1040 Kundepresentasjon
1040-1100 Oppsummering & spørsmål
Tid og sted
17.mars 2016 kl 0900-1100
Frokost & kaffe kl 0830-0900
Trykk her for påmelding
PwC i Kanalsletta 8 Forus- 1.etg
Seminaret er gratis
Målgruppe: Prosjekteierer, deltakere i styringsgrupper,
prosjektledere, prosjektmedarbeidere
© 2016 PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer "PwC" seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS,
PricewaterhouseCoopers Accounting AS og PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer
i PricewaterhouseCoopers International Limited.
Foto: Annette Larsen