Nyheter og forbedringer

Visma Lønn
Nyheter og forbedringer
Oslo, februar 2016
1. opplag
All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke
en forpliktelse fra produsenten.
Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den omhandler, er beskyttet av lov om
opphavsrett og den særskilt inngåtte Avtale om bruksrett og vedlikehold. Alle rettigheter til dette
materiell innehas av Visma Software AS. Enhver kopiering eller gjengivelse av materiell i denne
boken, inkludert uten begrensninger, tekst, skjermbilde utseende, ikoner eller metoder, er
forbudt.
Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre
sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner.
Visma Software AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil eller mangler i systemet,
utover hva som uttrykkelig beskrives i den til enhver tid gjeldende Avtale om bruksrett og
vedlikehold.
Bruk av systemet på andre maskiner enn den systemet er lisensiert for, er ulovlig og medfører
anmeldelse og krav om erstatning.
INNHOLD
Innledning ............................................................................................................................ 1
Visma Lønn Patch 10.00.1 .................................................................................................. 2
Nyheter ................................................................................................................................ 2
Skattetabeller for 2016 ..........................................................................................................................2
Yrkesbil ................................................................................................................................................2
Bilgodtgjørelse – endringer 2016 .........................................................................................................2
Ambulerende virksomhet – endringer 2016 .........................................................................................3
Rapporter ............................................................................................................................. 3
A-melding, lønnsoppgave .....................................................................................................................3
Grunndata og satser ............................................................................................................. 4
A-melding – Nye inntektskombinasjoner fra 2016...............................................................................4
Visma Lønn Patch 10.00.2 .................................................................................................. 5
Forbedringer ........................................................................................................................ 5
A-melding .............................................................................................................................................5
Sammenstillingsoppgave ......................................................................................................................5
Visma.net Absence ...............................................................................................................................5
Visma.net Expense ...............................................................................................................................5
Visma.net ..............................................................................................................................................5
Visma Lønn Patch 10.00.3 .................................................................................................. 6
Visma.net benytter kostnadsoppsett fra økonomisystem ......................................................................6
Endring av E-postadresse på ansatt som benytter Visma.net ...............................................................7
INNLEDNING
Dette dokumentet beskriver endringene som er implementert i Visma Lønn versjon 10.00.1,
10.00.2 og 10.00.3.
Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese igjennom alle punktene før du starter å bruke Visma Lønn
versjon 10.00.3. Da er du sikker på at du ikke går glipp av rutiner/nyheter som er nyttige for deg
og din bedrift.
De største endringene er:

Skattetrekktabeller for 2016


A-melding, lønnsoppgave / sammenstillingsoppgave
Sjablongbeskatning f.o.m. 2016 på yrkesbil.
Merk: Nyheter og Forbedringer inneholder korte og enkle beskrivelser av endringene som er gjort
til versjon 10.00.1, 10.00.2 og 10.00.3.
Merk: Du MÅ ha versjon 10.00 for å kunne oppgradere til versjon 10.00.3.
På Visma Community (www.visma.no/lonnsportal) kan du lese om lønnsfaglige og
programrelaterte emner.
VISMA Lønn - Nyheter og forbedringer
1
VISMA LØNN PATCH 10.00.1
NYHETER
De største endringene til denne versjonen er:
Skattetabeller for 2016
Denne versjonen er tilrettelagt for nye skattetrekktabeller for 2016.
Yrkesbil
Visma Lønn støtter sjablongbeskatning yrkesbil f.o.m. 2016.
Det er lagt inn to nye felt i skjermbildet "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsår / Firmabil".
"Yrkesbil som firmabil", Verdi i % reduksjon av listepris og Grense for reduksjon av listepris.
Verdiene er satt til 50 og 150000 for lønnsår 2016.
Det er lagt inn en ny lønnsart i skjermbildet "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsår /
Lønnsarter andre som heter Firmabil, yrkesbil. Visma Lønn oppretter lønnsart 253 og legger den
i dette feltet om den ikke finnes i fra før. Har du lønnsart 253 i fra før må du opprette lønnsarten
selv og legge den inn i feltet Firmabil / Yrkesbil (alternativt bruke Visma Lønns rutine for å gi
eksisterende lønnsart 253 nytt nummer før du installerer versjon 10.00.1). Husk å legge inn riktig
inntektskombinasjon (se avsnitt om nye inntektskombinasjoner). Se Visma Community for
eksempel på hvordan lønnsarten kan være satt opp.
I skjermbildene Ansatte faste transaksjoner og Faste transaksjoner ansatte er det ny sjekkboks for
Yrkesbil i seksjon for Firmabil. Dette feltet må være krysset dersom Yrkesbil benyttes.
Bilgodtgjørelse – endringer 2016
Endringen i bilgodtgjørelse f.o.m. 2016 krever at du / ditt firma må vurderer om utbetalingen av
bilgodtgjørelse skal følge "statens reiseregulativ" eller forskuddssatser. Hvis firmaet velger å
bruke forskuddssatser må du etter at du er ferdig med 2015, endre satsen på din lønnsart for
bilgodtgjørelse til kr 3.80 og lønnsart for El-bil til 3.80.
Hvis dere velger å følge statens reiseregulativ finner du veiledning for oppsett på Visma
Community, Visma Lønn.
Visma Lønn oppretter to ny lønnsart '103 - Bilgodtgjørelse, skattepliktig del' og '104Bilgodtgjørelse EL-bil, skattepl. del' dersom den ikke finnes i fra før når du oppgraderer til
versjon 10.00.1.
Bruker du Visma.net Expense, vil nye regler tilpasses og settes der. Mer informasjon om det
kommer. Vi anbefaler likevel at du gjør ovennevnte vurdering i Visma Lønn oppsettet.
2
VISMA Lønn - Nyheter og forbedringer
Ambulerende virksomhet – endringer 2016
Det vil fra 2016 ikke være lov til å beregne lavere arbeidsgiveravgift enn sone som firmaet har
sin kontoradresse i. Dette betyr at du bør endre / avslutte arbeidssteder som er opprettet med
tanke på redusert arbeidsgiveravgift.
RAPPORTER
A-melding, lønnsoppgave
Det er lagt inn tre nye rapporter for lønnsoppgave:
 A-melding, lønnsoppgave / sammenstilling av opplysninger
 A-melding, lønnsoppgave / sammenstilling av opplysninger, pressfals
 A-melding, lønnsoppgave / sammenstilling av opplysninger liste
Rapportene finner du i "Utskriftsentralen / Årsrapporter". Rapportene "A-melding, lønnsoppgave
/ sammenstilling av opplysninger" erstatter den gamle lønns og trekkoppgaven. Rapporten "Amelding, lønnsoppgave / sammenstilling av opplysninger liste", her blir alle ansatte skrevet ut i
liste.
Rapportene "A-melding, lønnsoppgave / sammenstilling av opplysninger og pressfals" avrunder
opp til nærmeste krone. Rapporten "A-melding, lønnsoppgave / sammenstilling av opplysninger
liste", skriver med desimaler.
Rapporten "A-melding, lønnsoppgave / sammenstilling av opplysninger" kan sendes de ansatte
på e-post (tilsvarende som for lønnsslipp). Standard i Visma Lønn er at ansatte med sluttdato blir
skrevet ut på skriver. Bakgrunnen for det er at den ansatte fort vekk ikke disponerer registrert
e-post adresse lenger. Hvis du likevel ønsker at disse skal få lønns og trekkoppgaven på e-post
gjør du følgende.
•
•
•
•
Gå ut av programmet.
Endre datoen på datamaskinen (klikk på klokken nede i høyre hjørne) til 01.01.2015.
Gå inn i programmet igjen og send lønnsgave på e-post.
Endre så datoen på maskinen din tilbake til dagens dato.
VISMA Lønn - Nyheter og forbedringer
3
GRUNNDATA OG SATSER
A-melding – Nye inntektskombinasjoner fra 2016
Det er lagt inn følgende nye inntektskombinasjoner i grunndata:











4
1210 - IPA eller IPS engangsutbetaling
1211 - IPA eller IPS uførepensjon
1212 - IPA eller IPS barnepensjon
1213 - IPA eller IPS periodiske ytelser
1220 - Engangsutbetaling innskuddspensjon
1230 - Uføreytelse etter oppgjør fra andre enn folketrygden
4660 - Innbetaling til utenlandsk pensjonsordning
2510 - Yrkesbil tjenestlig behov listepris
2511 - Yrkesbil tjenestlig behov listepris
2512 - Yrkesbil tjenestlig behov kilometer
2513 - Yrkesbil tjenestlig behov kilometer
VISMA Lønn - Nyheter og forbedringer
VISMA LØNN PATCH 10.00.2
FORBEDRINGER
A-melding
Yrkesbil blir nå sendt inn korrekt i a-melding til Altinn
Fartøy opplysninger på enkelte ansatte som har sluttet blir nå sendt inn til Altinn når du
rapporterer A-melding tilbake i tid.
Antall dager dekkede småutgifter for sjøfolk skal ikke lenger rapporteres f.o.m. 1.1.2016.
Sammenstillingsoppgave
Tar nå med inntektskombinasjoner for "SjoefolksrelatertInformasjon" 'Antall T1' på rapporten.
Beløpet blir satt til 0.
NB! Dersom du har registrert informasjon på A-meldingsnummer 7750, vil dette også skrives ut.
Hvis du ikke ønsker dette, må du fjerne 7750 fra godkjent lønn.
Visma.net Absence
Visma Lønn sender nå feriedager ut i fra hva som ligger i ansatt år ikke i firmaopplysninger som
tidligere.
Visma.net Expense
Kostnadsbærere knyttet til den ansatte overføres nå til Expense dersom MDM benyttes.
Visma.net
For enkelte kunder blir dataeier i MDM satt til Visma Lønn dette er nå rettet.
VISMA Lønn - Nyheter og forbedringer
5
VISMA LØNN PATCH 10.00.3
Visma.net benytter kostnadsoppsett fra økonomisystem
Hvis du har Visma Business eller Visma Global
Visma Lønn tar hensyn til hvordan du har satt opp mapping mot økonomisystem.
For at dette skal bli korrekt, MÅ du gjøre følgende
 Kryss av i nytt feltet 'Visma.net benytter kostnadsoppsett fra økonomisystem' som du
finner under 'Firmaopplysninger \ Økonomisystem'. Se skjermbildet over.
 Under 'Rutiner \ Registering \ Visma.net \ Oppsett' må du synkronisere på nytt
 Synkroniser MDM Ansvarsenheter
 Synkroniser MDM Ansatte
Ny synkronisering vil rette opp i eventuell feil «mapping» / overføring skjedd i 10.00.x
6
VISMA Lønn - Nyheter og forbedringer
Ved andre økonomisystemer er det ikke nødvendig å foreta seg noe.
Endring av E-postadresse på ansatt som benytter Visma.net
Hvis du endrer e-postadresse på en ansatt som er Visma.net bruker får du nå en melding som sier
at den ansatte selv MÅ endre sitt Visma.net brukernavn/e-post FØR du gjør dette.
Endring av e-post adresse vil medføre at Visma Lønn forholder seg til den nye
brukeren/brukernavnet i Visma.net integrasjonen.
MERK! Viktig at du følger denne oppskriften ved ønske om å endre e-postadresse og
Visma.net.
https://community.visma.com/no/software/produkter/Tilleggsprodukter/VismanetExpense/brukertips/annet/Endre-e-postadresse-pa-en-ansatt/
VISMA Lønn - Nyheter og forbedringer
7
visma.no
Visma Software AS • Karenslyst allé 56 • Pb. 733 Skøyen • 0214 Oslo • Norge
Tlf: +47 46 40 40 00 • Faks: +47 23 15 80 81 • visma.no