Jon Brede Dukan.3

Område Øst
Koststed 36900
Prosjektsjef Gunnar Berg tlf.91671142, [email protected]
Mindre Fornyelse
• Omfang: Bytte av 2 sporveksler, mastebytte, svillebytte, diverse
sporarbeider, gjerder, bytte av 2 sugetrafoer, diverse
elektroarbeider.
• Utførelsesentreprise er lyst ut Q1 2016
• Anleggsperiode: Mars – desember 2016
• Budsjett: 32 millioner kroner
Diverse arbeider underbygning
(drenering)
• Omfang: Utbedring av 57 stikkrenner og rensk av 23 000 m
linjegrøft fordelt i hele Område Øst.
• Utførelsesentreprise er lyst ut Q1 2016.
• Anleggsperiode : Mars – Desember 2016
• Budsjett 25 millioner kroner
Boring av mastefundamenter
• Omfang: Boring av ca 50 stk Ø 355 mm mastefundamenter
fordelt på Oslo – Ski og Gjøvikbanen.
• Utførelsesentreprise som er lyst ut Q1 2016
• Anleggsperiode : Mars –Desember 2016
• Budsjett 2,6 millioner kroner.
Skogrydding
•
•
•
•
Omfang: Ettervekst Østfoldbanen på Oslo - Ski
Utførelsesentreprise sendes ut Q2 2016
Anleggsperiode: Mai - Desember 2016
Budsjett 2 millioner kroner
Skinnebytte
• Omfang: Bytte av 62640 m skinner, bytte av underlagsplater
og isolatorer, nøytralisering og sveising. Elektroarbeider
inngår i denne kontrakten. Jobben er fordelt i hele Område
Øst.
• Utførelsesentreprise som er lyst ut Q1 2016
• Anleggsperiode: Mars – Desember 2016.
Budsjett 74 millioner kroner
Forberedende Renseverk Østfoldbanen
• Halden - Prestebakke
• Omfang: Nye føringsveier, legging av signal og telekabler,
signaltekniske arbeider, vegetasjonsrydding, utbedring av
linjegrøfter. Elektroarbeider inngår i denne kontrakten.
• Entreprisen er lyst ut Q1 2016.
• Anleggsperiode : Mars – Desember 2016
• Budsjett 40 millioner kroner.
• Tilbud er mottatt og er under behandling.
Utbedring av stasjonsområder
• Omfang: Bytte 4 sporveksler på Holmlia, inkludert signal og
elektroarbeider
• Bytte 3 sporveksler på Roa, inkludert signal og
elektroarbeider, sanering av sporveksler og spor.
Massebytte.
• Sanere spor 1 og 2 sporveksler på Lisleby, inkludert signal
og elektroarbeider.
• Utbedre spor og sporveksler på Kornsjø, inkludert signal og
elektroarbeider.
• Utførelsesentreprise lyses ut Q1 2016
• Anleggsperiode : Mai – november 2016.
• Budsjett 36 millioner kroner
Hovedsikkerhetsvakter
Innleie av Hovedsikkerhetsvakter for å lede totalbruddene
Budsjett 1´
Entrepriser - Område Øst 36900
Prosjektnummer
Prosjekt
Banestrekning
Planlagt
kontrahering
(måned/år)
Byggestart
(måned/
år)
Varighet
Kommentarer
Mindre Fornyelse
KongsvingerGjøvik og
Østfoldbanen
Mars 2016
April 2016
8 - 2016
Elektroarbeider
inngår
Drenering
KongsvingerGjøvik og
Østfoldbanen
Mars-april 2016
April 2016
8 - 2016
Boring av
mastefundament
er
Gjøvikbanen og
Østfoldbanen.
Mars-april 2016
Mai 2016
3 - 2016
896400
Skogrydding
Østfoldbanen
Mars-april 2016
Mai 2016
7-2016
896116
Skinnebytte
KongsvingerGjøvik og
Østfoldbanen
Mars- 2016
April 2016
8 - 2016
Elektroarbeider
inngår
896137
Hovedtavler og
sporvekselvarme
Østfoldbanen
Mars-april 2016
Juni 2015
6 - 2016
Utføres på
rammeavtale
896127
Forberedende
renseverk
Østfoldbanen
Mars- 2016
April 2016
7 - 2016
Elektroarbeider
inngår
816070
Elektroarbeider
inngår
Entrepriser - Område Øst 36900
Prosjektnummer
Prosjekt
Banestrekning
Planlagt
kontrahering
(måned/år)
Byggestart
(måned/
år)
Varighet
Kommentarer
Utbedring av
stasjonsområder
Gjøvik og
Østfoldbanen
April 2016
Mai 2016
6 - 2016
Elektroarbeider
inngår
Innleie av
Hovedsikkerhets
vakter
KongsvingerGjøvik og
Østfoldbanen
Mars-april 2016
April 2016
8 - 2016