Kliniske bilder - Legeforeningen

Diagnostikk ved
skulderlidelser
&
”Kliniske bilder”
Kliniske bilder
 Skader
 Tendinopatier (tendinitter – tendinoser)




Supraspinatus
Infraspinatus
Subscapularis
Biceps
 Bursitter
 Akutt
 Kronisk
 Kapsulitt (artritt)
 AC-ledd lidelse
Skader




Fractur
Luxasjon
Seneruptur
Distorsjon
- humerus - clavikula
- skulder og AC-ledd
- rotatorcuffruptur
- oftest AC-leddet
Anamnese og inspeksjon ofte nok




feilstilling
hevelse
misfarging
sterkt nedsatt funksjon
Tendinopatier
(kontraktil struktur)
 Normal bevegelighet
 Normal kraft (evt noe nedsatt pga smerter)
 Evt. painful arc og/eller smerter i ytterstilling
 Smerter ved isometrisk testing
”reproduksjon av pasientens smerteproblem”
Tendinopatier
 Supraspinatus
 Klart hyppigst
 Pos. isometrisk abduksjon
 Infraspinatus
 Ikke sjelden
 Pos. isometrisk utoverrotasjon
 Subscapularis
 Sjeldent
 Pos. isometrisk innoverrotasjon
 Biceps
 Sjeldent
 Pos. isometrisk albufleksjon
 Oftest distale feste radius – Pos. isom. supinasjon u.arm
Kombinasjon av 2 tendinitter forekommer
Som regel supraspinatus + infraspinatus
Tendinopatier
Behandling
Steroidinj. supraspinatus
Steroidinj. infraspinatus
Tendinopatier
 Fysioterapi
 Medisinsk treningsterapi (MTT)
 Andre beh.former ?
 Operasjon
 Utføres på et fåtall
 Kronisk tendinopati med impingement
Akutt bursitt
Subdeltoid bursa




Hyperakutt
Meget smertefull
Sterkt nedsatt elevasjon
Sterk palp.ømhet lateralt
 Behandling
 Helbreder spontant
på 6 uker
 Nsaids + P forte
Steroidinjeksjon overlegen !
CAVE FYSIOTERAPI ?
Subacromial bursa
Kronisk bursitt




Langvarig forløp
Normal bevegelighet
Painful arc
Ofte 2 pos isom. tester
Abduksjon og utadrotasjon
 Behandling
 Subacromial steroidinjeksj.
 MTT
 Operasjon
Subacromial bursa
Kapsulitt (artritt)
”frozen shoulder”




Smerter/stivhet med langvarig forløp – 12 – 24 måneder
Alder > 45 år
Postraumatisk/idiopatisk
Nedsatt bevegelighet
 Utadrotasjon
 Abduksjon
 Innadrotasjon
VVV
VV
V
: eks 60 gr nedsatt
: eks 20 gr nedsatt
: eks 10 gr nedsatt
Kapsulært mønster: Utadrotasjon > abduksjon > innadrotasjon
 Behandling
 3-5 intraartikulære steroidinjeksjoner (evt Prednisolon tbl 6 uker)
 analgetika
 Stretching evt i tidlig fase (posttraumatisk)
CAVE TRENINGSTERAPI !
Forløp av kapsulitt
Nedsatt
bevegelighet
Smerter
0
3 - 6
6 - 12
12 - 18
måneder
18 - 24
Intraartikulær injeksjon
AC-ledd lidelse
artrose eller distorsjon (traumatisk artritt)
 Smerter i C4-dermatomet
 Hevelse og ømhet over leddet (traume)
 Smerter i ytterstilling ved skulderus.
 Pos AC-test (smerter ved horisontal adduksjon)
 Behandling
 Steroidinjeksjon
 Tverrfriksjonsmassasje