Uke 9 - Minskole.no

UKEPLAN FOR 5A
Uke: 9
Navn:__________
Mål:
Norsk: Mestre regler for kj-lyd.
Samfunnsfag: Fortelle hvordan Egypterne mumifiserte døde kropper. Kunne gjenfortelle
hvilke guder Egypterne tilba og hva disse gudene hersket over.
Matematikk: Desimaltall. Vi jobber med addisjon og subtraksjon av desimaltall. Mål for
perioden: Jeg kan forklare plassverdisystemet for desimaltall.
Engelsk: Tell me a story. Vi øver på å bruke personlige pronomen. Vi leser et utdrag fra
"Fantastic Mr. Fox" av Roald Dahl. Mål for perioden: Jeg kan bøye noen verb i presens.
Jeg kan bruke personlige pronomen.
KRLE: Vi fortsetter med kapitlet om livssyn. Mål for perioden: Jeg kan forklare hva et
humanistisk livssyn er, jeg vet hva Human-Etisk Forbund er og samtale om hva et livssyn
kan innebære.
Naturfag: Vi fortsetter med puberteten. Mål for perioden: Forklare hva som skjer under
puberteten, og samtale om ulik kjønnsidentitet og variasjon i seksuell orientering.
Ordenselev: Jens-Elias
LEKSER UKE 9
Til tirsdag
Norsk:
Repeter s. 50 i Zeppelin Språkbok. Gjør oppg. 13 a, 14 a
og 15 a på ark limt inn i skriveboka
Naturfag:
Les spørrekroken side 110-111 i Yggdrasil.
Til onsdag
Sam.fag
Les s. 56 og 57 i Gaia. Gjør oppg. 21 a s.66 i Gaia
KRLE:
Gjør oppgave 1a side 91 i Vi i verden.
Matematikk:
Gjør oppgave 3.74 og 3.75 på side 82 i Multi grunnboka.
Se på eksempelet på sida og finn ut hvilken strategi du
vil bruke for å regne ut. BONUS: Gjør oppgave 3.76
også.
Til torsdag
Husk svømmetøy!
Til fredag
Norsk:
Les s.54 i Språkboka. Gjør oppg. 2 s. 55.
Mandag
1. økt:
8.459.45
2. økt:
9.5510.55
Samfunns
fag
Kunst og
håndverk
3 økt:
11.2512.25
Matte
4. økt:
12.3513.35
Musikk
Tirsdag
Norsk
Onsdag
Samfunns Kunst og
fag
håndverk
KRLE
Friminutt
10.1510.55
2.økt:
10.5512.25
Naturfag
Torsdag
Svømming
Norsk
Husk badetøy!
5. økt:
13.4514.45
Engelsk
Gym
Viktige beskjeder:
- Svar på forrige ukes grublis var ro.
- Husk svømming på torsdag.
Norsk
Norsk
Fysak
Matte
Fredag
Lesing
Friminutt
10.1510.55
2.økt:
10.5512.25
Fysak
Gym
Kjært barn…
Foruten at de selvsagt er å finne i
samme ordbok, hva annet binder
disse ordene sammen og gjør dem
til en helt spesiell gruppe?
Flor - lime - Irak - rep - alle - mot senga.