Kunngjøringen - Adventkirken Betel

Ønsker du en samtale med en av
pastorene vil de være tilstede på
kontoret i Betel til følgende tider:
Mandager 12.00 – 15.00
Reidar Olsen
Tlf: 930 64659
Tirsdager 12.00 – 15.00
David Havstein
Tlf: 990 25254
Onsdager 17.00 – 19.00
Reidar Olsen
Tlf: 930 64659
Torsdager 12.00 – 15.00
Tito Correa
Tlf: 998 94240
Menighetsstyret har bestemt at
vårens forretningsmøte blir avholdt
mandag 18. april kl. 18:00.
Agenda:
Regnskap, avdelingsrapporter,
rapporter fremdrift
hovedsatsningsområder, oppstart
valgprosess for neste valgperiode
2017-2018.
Adventistkirken Betel
Norges eldste
syvendedags adventistmenighet,
stiftet i 1879
NY FORSTANDER.
Menighetsstyret anbefaler at pastor
Jonas Edvardsen velges som forstander i menigheten. Dette stod på kunngjøringen den 13. og den 20. februar,
og ble lest opp den 20. februar. Vi
stemmer over dette i dag.
Etter avtale:
Guro Edvardsen
Tlf: 452 30617
Jorge Orozco
Tlf: 926 65198
Adventistkirken Betel har konto:
7023 09 51754.
Merk din innbetaling med hva
innbetalingen gjelder.
Tusen takk for din støtte og omtanke.
Ta gjerne Betels økonomi med i dine
bønner også! Tusen hjertelig takk!
FORBØNNSHANDLING.
Det blir forbønnshandling for pastorene Guro og Jonas Edvardsen ved gudstjenesten i dag den 27. februar.
Velkommen til Betel
Et bønnens hus
for alle folkeslag
27. februar 2016
Bibelstudier - 10:00 - 11:00
Barnesabbatsskole i 1. etg:
0-3 år, 4-6 år,
7-9 år og 10-15 år
Bibelstudier, første kvartal «Opprør og frelse»
Lekse 9 av 13. «Den store konflikten og den første menighet»
Kommende uke
Søndag
Adventistkirken Betel
Mandag
Akersgaten 74, 0180 Oslo, 22 20 41 79
www.adventkirken-betel.no
Facebook - ’Adventistkirken Betel’
Tirsdag
Norsk Sabbatsskoleklasse
2. etg. Kir kesalen
U-lagets Sabbatskoleklasse
Herrebadet.
Engelsk Sabbatskoleklasse
3. etg.
Ved siden av balkongen.
Ghanesisk Sabbatskoleklasse
1.etg.
Menighetskontoret
Torsdag
19:00 –20:30 Kristendommen under lupen
Herrebadet
Etiopisk Sabbatskoleklasse
1. etg.
Ved siden av barnesabbatskolen
Fredag
Lillians Sabbatskoleklasse
2. etg.
Mødrerommet.
Pastorer:
Onsdag
18:00-20:00 Triangelos, øvelse
Kirkesalen
”Evocations of Grace, Ecology, Theology and Ethics”
Gudstjeneste - 11:15
Neste Sabbat 5. mars
Gudstjeneste:
Ungdomslaget
Gudstjeneste:
Reidar Olsen
Kollekt:
Ungdomslaget
Kollekt:
Menighetens utgifter
Vakt i garderoben:
Vakt i salen:
Mette Skonnord
Barituka Vinei
Vakt i garderobe:
Vakt i salen:
Zufan Ditcha
Samuel Correa
Sabbats ettermiddag
Hver sabbat kl. 14:00
Etiopisk Gudstjeneste, Kirkesalen
Kontakt Molalign Hailu, 91110106, [email protected]
Hver 1. og 2. sabbat i måneden
Spansk gruppe i Herrebadet
Kontakt Jorge Bastos, 926 65 198, [email protected]
Solnedgangstider
Sabbaten
27. februar
kl. 17:38
Fredag
Sabbaten
04. mars
05. mars
kl. 17:53
kl. 17:55
David Havstein, hovedpastor .
22 26 26 69 - 990 25 254
[email protected]
Reidar Olsen, senior pastor , besøkstjeneste og kanal 7.
32 15 78 92 - 930 64 659
[email protected]
Jorge Alberto Bastos Orozco, multikulturelt arbeid.
926 65 198
[email protected]
Tito Correa multikulturelt arbeid.
22 27 99 96 - 998 94 240
[email protected]
Guro Edvardsen, barn og unge.
452 30 617
[email protected]
Jonas Edvardsen, bar n og unge, menighetsmisjon.
476 16 320
[email protected]
Forstandere:
Anders Taraldset, administrasjon.
920 38 987 [email protected]
Heteron Munang´andu, multikulturelt arbeid.
988 68 683 [email protected]
Sekretær: Maileen Myrbakken
930 54 644 [email protected]
Kasserer: Eva Jensen
402 02 570 [email protected]
Diakon: Grethe Deacon
924 33 804 [email protected]
Husteam: Christopher Kjølner
905 31 962 [email protected]
Stikk innom: Eva Broberg
911 57 892 [email protected]
U-lagsleder: Jonathan N. Fosse
907 48 647 [email protected]
Ass u-lagsleder: Rebecka Melanie Dalfors
934 76 623 [email protected]s.com
Speiderleder: Jonathan N. Fosse
907 48 647 [email protected]
Gudstjeneste- og sangteam: Linn Helene Stølen
472 59 439 [email protected]
WEB-master: Anders Taraldset
920 38 987 [email protected]
Kunngjøringen: Torgeir L. Mathiesen
980 01 007 [email protected]