Oppdrettermøte 2016 - Norsk Dalmatiner klubb

Oppdrettermøte 2016
Avholdes på Hønefoss 1.mai 2016
Tidspunkt: umiddelbart etter at bedømmelsen av valpeshow/unghundskuen er ferdig
TEMA:
1. Informasjon fra Avlsrådet om kullrapportskjema, revidering av "Hvordan oppdrette et
valpekull"
2. Skjema på hjemmesiden der eieren kan melde direkte til Avlsrådet om sykdom og
plager hunden måtte ha? Hva er oppdretternes mening?
3. Veiledende pris
4. Ulike tester – hva betyr det egentlig?
5. Døvhet – BAER-testing. Hva mener oppdretterne?
6. Etiske dilemmaer: case- diskusjon
7. Evt.
Påmelding til: Trine Senderud, e-post:[email protected] eller
tlf. 47 23 92 43 innen 24.april