questback-manualen

Questback Essentials
Brukermanual
Sommeren 2015
Innhold Generelle sider ........................................................................................................................................5 Anbefalte nettlesere .............................................................................................................................. 5 Brukertyper ...........................................................................................................................................5 Kontoinnstillinger .....................................................................................................................................5 Brukere .................................................................................................................................................5 Oppdatere din brukerinformasjon .........................................................................................................6 SMS-bruk (kun for kontoer med SMS-distribusjon) ...........................................................................6 Aktivitetsoversikt ......................................................................................................................................6 Quests .....................................................................................................................................................7 Questback-maler ..................................................................................................................................8 Kontakter .................................................................................................................................................9 1. Handlingsknappene .......................................................................................................................9 2. Kontaktlisten ..................................................................................................................................9 Legge til kontakter ...........................................................................................................................10 Redigere en kontaktgruppe .............................................................................................................10 Designer ................................................................................................................................................11 1. Handlingsknapper ...........................................................................................................................11 2. Questoversikten ..............................................................................................................................12 3. Arbeidsområde ...............................................................................................................................13 Spørsmålstype .................................................................................................................................13 Spørsmålsegenskaper .....................................................................................................................13 Oversettelser ...................................................................................................................................14 Spørsmålsinnstillinger......................................................................................................................14 Routing ............................................................................................................................................14 Format .............................................................................................................................................17 Questback Media Engagement .......................................................................................................17 Innstillinger ............................................................................................................................................18 Tekster ................................................................................................................................................19 Eier og plassering ...............................................................................................................................19 Skjult identitet .....................................................................................................................................19 Logo ....................................................................................................................................................19 Tema ..................................................................................................................................................20 Responsoppsett ..................................................................................................................................20 Sikkerhet .............................................................................................................................................20 Kvoteegenskaper ................................................................................................................................21 Språk .....................................................................................................................................................21 Tilleggsspråk ......................................................................................................................................21 Oversettelser ......................................................................................................................................21 Distribusjon ............................................................................................................................................22 Inviterte ...............................................................................................................................................22 2
1. Handlingsknappene .....................................................................................................................22 2. Listen over inviterte......................................................................................................................22 Legge til inviterte ................................................................................................................................24 Manuelt ............................................................................................................................................24 Fra kontakter....................................................................................................................................24 Importer fil ........................................................................................................................................25 Å bruke respondentdata ..................................................................................................................26 Distribuer med E-postinvitasjoner .......................................................................................................27 Distribuer med SMS-invitasjoner (kun for kontoer med SMS-distribusjon) ........................................28 Distribuer med lenke ...........................................................................................................................29 Distribuer med oppsprettvindu ............................................................................................................29 Distribusjonslogg ................................................................................................................................29 Distribusjon via e-post .....................................................................................................................29 Svar fra e-postdistribusjon ...............................................................................................................30 Distribusjon via e-post .....................................................................................................................30 Svar fra SMS-distribusjon ................................................................................................................30 Svar fra lenkedistribusjon ................................................................................................................30 Eksport av e-postadresser ..................................................................................................................31 Varsler ...................................................................................................................................................31 Test og publisér .....................................................................................................................................32 Tilgjengelighet ....................................................................................................................................33 Rapportering ..........................................................................................................................................33 1. Handlingsknappene ........................................................................................................................33 2. Rapportlisten ..................................................................................................................................34 Å lage en ny rapport ...........................................................................................................................35 Side 1...............................................................................................................................................35 Side 2...............................................................................................................................................35 Report Designer .................................................................................................................................35 1. Spørsmålslisten ...........................................................................................................................36 2. Handlingsknappene .....................................................................................................................36 3. Arbeidsområde ............................................................................................................................37 Rapportinnstillinger ..........................................................................................................................39 LiveReport .......................................................................................................................................39 Generelt ...........................................................................................................................................40 Analyser ..............................................................................................................................................40 1. Handlingsknappene ........................................................................................................................40 2. Analyselisten ..................................................................................................................................40 Å lage en ny analyse ..........................................................................................................................41 Filter .................................................................................................................................................41 Sammenlikning ................................................................................................................................42 Krysstabulering ................................................................................................................................43 Manuelt utvalg .................................................................................................................................44 3
LiveReport ..........................................................................................................................................44 Eksport ..................................................................................................................................................44 Tilbakemeldinger ...................................................................................................................................45 Å velge responser for oppfølging ........................................................................................................45 Oppfølgingsdialog ...............................................................................................................................46 Oppfølgingsquest ...............................................................................................................................46 NPS™-modul ........................................................................................................................................47 NPS™-spørsmål .................................................................................................................................47 NPS™-mål .......................................................................................................................................47 NPS™-klassifisering ........................................................................................................................47 Kriterier for routing og varsling ...........................................................................................................47 Kriterier for routing ...........................................................................................................................48 Kriterier for varsling..........................................................................................................................48 Automatisk genererte filtre ..................................................................................................................48 Redigere skjæringspunkter for NPS™ ...............................................................................................48 Oversikt over NPS™-rapporter ...........................................................................................................48 NPS™ Report Designer .....................................................................................................................49 Opprette en ny NPS™-rapport ........................................................................................................49 Inne i NPS™-rapporten ...................................................................................................................49 Rapportinnstillinger ..........................................................................................................................51 Oversette andre skalabaserte spørsmål til NPS™ .............................................................................51 Tillegg ....................................................................................................................................................52 Questback Outlook Connector ...........................................................................................................52 Innstillinger.......................................................................................................................................52 Inviter til undersøkelse .....................................................................................................................52 Åpne Questback Essentials .............................................................................................................53 Trenger du mer hjelp? ...........................................................................................................................54 Innholdet er opphavsrettslig beskyttet ...................................................................................................55 4
Generelle sider
Anbefalte nettlesere
Følgende nettlesere er testet og anbefalt for bruk med Questback-tjenesten. Vennligst merk deg at
disse anbefalingene kun gjelder for design og rapporter.
•
•
•
•
Internet Explorer 10 eller nyere
Google Chrome (siste versjon)
Mozilla Firefox (siste versjon)
Safari på Mac (siste versjon)
Dette betyr at vi utvikler og tester på disse nettleserne. Feil som blir oppdaget ved bruk av andre
nettlesere, vil ikke bli prioritert ved feilretting.
Brukertyper
HUSK at hver enkelt brukerlisens er personlig og at den ikke skal brukes av andre enn den aktuelle
brukeren. Se i din organisasjons brukerkontrakt for informasjon om antall tilgjengelige brukerlisenser.
Det er tre forskjellige brukertyper i Questback:
•
Superbruker (Vi anbefaler å begrense antall superbrukere til kun én pr. konto.)
• Har tilgang til alt i tjenesten (unntatt private mapper som ikke deles med andre
brukere).
• Kan legge til nye brukere på kontoen og deaktivere eksisterende brukere.
• Kan be om lenker for tilbakestilling av passord på vegne av andre brukere.
•
Designerbruker
• Kan utforme, eie og publisere Quester, samt invitere respondenter til dem.
• Kan utføre avanserte analyser og initiere oppfølgingsaktiviteter for Quester som eies
av designeren så vel som andre brukeres delte Quester.
•
Reporterbruker
• Kan utføre avanserte analyser og initiere oppfølgingsaktiviteter for Quester som er
delt med reporteren
Kontoinnstillinger
For å få tilgang til kontoinformasjonen, klikker du på ”Meny”-ikonet i det øvre høyre hjørnet av siden.
Vennligst merk at bare superbrukere har rettigheter til å redigere kontoinnstillingene. Fra
kontoinnstillinger har du tilgang til antall tilgjengelige brukere på kontoen din, samt kontoens navn.
Brukere
Du har tilgang til ”Brukere” i sidemenyen som kommer frem når du klikker på ”Meny”-ikonet i det øvre
høyre hjørnet av siden. Fra siden "Brukere" har superbrukere mulighet til å legge til nye brukere,
aktivere eller deaktivere eksisterende brukere eller slette en eksisterende bruker. Superbrukere kan
også bestille en lenke for tilbakestilling av passord på vegne av en annen bruker.
5
•
•
•
•
For å legge til en ny bruker klikker du på "Ny bruker".
For å aktivere eller deaktivere en bruker skal avmerkingsboksen i brukerens "Aktiv"-kolonne
merkes eller merkingen skal fjernes.
For å slette en eksisterende bruker velger du brukeren (markerer i avmerkingsboksen til
venstre for navnet) og klikker på "Slett bruker".
For å bestille en lenke for tilbakestilling av passord på vegne av en bruker, klikker du først
på brukerens navn og deretter på "Send innloggingsinformasjon til bruker".
VENNLIGST MERK at når du legger til en ny bruker, må alternativet "Send innloggingsinformasjon til
bruker" være valgt for at brukeren skal motta velkomst-e-posten med lenken til første gangs
innlogging. For å gjøre det enkelt for nye brukere anbefaler vi derfor at dette alternativet forblir
markert.
Oppdatere din brukerinformasjon
Fra tid til annen vil du bli bedt om å oppdatere brukerinformasjonen din. Hvis du vil gjøre dette
manuelt, er det bare å klikke på navnet ditt fra sidemenyen (du får tilgang til denne ved å klikke på
”Meny”-ikonet i det øvre høyre hjørnet av siden).
Når du oppdaterer brukerinformasjonen, må du angi et unikt brukernavn og passord. Dersom du
allerede har angitt et unikt brukernavn og passord, er det bare å bekrefte informasjonen din.
VENNLIGST MERK at du må bruke ditt unike brukernavn og passord hver gang du logger inn i
Questback-tjenesten.
På oppdateringssiden kan du også oppdatere innstillinger som navn, tittel, e-postadresse,
telefonnummer, land, rolle og språk for grensesnittet, og du kan aktivere/deaktivere
autolagringsfunksjonen og abonnementet på Questbacks nyhetsbrev.
SMS-bruk (kun for kontoer med SMS-distribusjon)
Merk: det er kun kontoens ansvarlige bruker som kan endre disse innstillingene.
Begrens landene denne kontoen kan sende SMS-­‐meldinger i: Med denne funksjonen, kan kontoens ansvarlige bruker angi landskodene til de land han/hun ønsker å tillate SMS-­‐invitasjoner i. Vennligst merk at landskodene må følge denne standarden: +47, +358 osv. Begrens antallet SMS-­‐meldinger denne kontoen kan sende: Med denne funksjonen, kan kontoens ansvarlige bruker angi en øvre grense for antall SMS-­‐meldinger som kan sendes fra kontoen. Vennligst merk at brukerne kun vil stoppes fra å legge inn nye SMS-­‐inviterte når grensen er nådd, og at allerede planlagte SMS-­‐invitasjoner og –påminnelser vil gå ut på tross av nådd grense. Ha derfor i mente at grensen er omtrentlig snarere enn absolutt når du angir den. Aktivitetsoversikt
Etter vellykket innlogging kommer du til aktivitetsoversikten. Derfra har du enkel tilgang til Quester
som du eier samt informasjonen om dem.
På toppen av aktivitetsoversikten finner du en del nøkkelinformasjon om kontoen din. I den venstre
kolonnen vil du ha enkel tilgang til følgende nøkkeltall:
•
•
Aktive Quester: Dette er antallet aktive Quester.
Avsluttede Quester: Dette er antallet avsluttede Quester, dvs. Quester som er blitt lukket.
6
•
•
•
Invitasjoner: Dette er antallet invitasjoner du har sendt ut.
Svar: Dette er antallet svar du har mottatt på Questene dine.
Svarprosent: Dette er gjennomsnittlig svarprosent på Questene dine.
I den midtre kolonnen finner du arbeidshistorikken din. Arbeidshistorikken gir lett tilgang til de siste
Questene du har arbeidet med. For å åpne en av Questene i Designer, er det bare å klikke på dens
tittel. Du vil her også se antallet svar på de siste Questene dine.
I den høyre kolonnen får du siste nytt fra Questback.
Fra aktivitetsoversikten kan du enkelt opprette en ny Quest ved å klikke på "Ny Quest"-knappen, eller
du kan fortsette å jobbe med en eksisterende ved å klikke på tittelen.
Den nedre delen av aktivitetsoversikten inneholder seks forskjellige elementer:
•
•
•
•
•
•
Min historikk viser de siste Questene du har arbeidet med (arbeidshistorikken).
Aktive Quester viser Quester som er gjort tilgjengelige for respondenter.
Planlagte guester viser Quester som vil bli aktivert på en angitt dato.
Svar viser Quester som respondenter har fullført. Antall fullførte svar vises i kolonnen "total".
Innkommende meldinger viser Quester med tilbakemeldinger fra respondenter som har
brukt en oppfølgingslenke.
Utgående meldinger viser Quester som har sendt en oppfølgingslenke eller et varsel til en
respondent.
Elementene i aktivitetsoversikten kan naturligvis organiseres i forhold til dine behov ved ganske enkelt
å dra og slippe dem der de skal være. Hvis du vil skjule et element, klikker du på det lille krysset i øvre
høyre hjørne. Hvis et element inneholder mer enn fem Quester, vil en "utvid"-knapp bli vist slik at du
umiddelbart kan vise hele innholdet. Hvis du vil gå tilbake til standardvisningen, klikker du på knappen
"Tilbakestill layout".
Hvordan navigere i aktivitetsoversikten
•
•
•
•
•
•
•
For å åpne en Quest i Designer kan du klikke på tittelen.
Hvis du vil åpne en Quests tilbakemelding i Reporter, kan du klikke på tallet i total-kolonnen i
svarelementet.
Når du skal håndtere tilbakemeldinger, klikker du et tall i total-kolonnen i elementet
innkommende meldinger eller elementet utgående meldinger.
For å endre sorteringskriteriet i et element kan du klikke på tittelen i kolonnen du ønsker å
sortere.
For å endre aktiverings- eller utløpsdatoen for aktive eller planlagte Quester, klikker du på
datoen du ønsker å endre (i elementet aktive Quester eller planlagte Quester).
Hvis du vil endre brukerinformasjonen klikker du på navnet ditt (øverst i høyre hjørne på
siden).
Superbrukere kan også redigere kontoinnstillinger ved å klikke på "kontoinnstillinger" (øverst i
høyre hjørne på siden).
Quests
I Quests har du enkel tilgang til alle Quester og mapper som du eier, samt de som deles av andre
brukere. Her har du også rask tilgang til mappen for standard Questback maler, som inneholder
mange nyttige maler for profesjonell questdesign.
Øverst på Quests-siden er det tre faner der du kan skifte mellom Quests, aktivitetsoversikten og
kontakter. Under disse fanene finner du banelinjen som alltid viser nøyaktig hvor i mappestrukturen du
befinner deg. Det er naturligvis mulig å navigere til alle elementer som vises i banelinjen ved å klikke
på det aktuelle navnet.
Søkefeltet er nyttig hvis du raskt vil finne en Quest eller en mappe.
7
Handlingsknappene er plassert under banelinjen. (MERK: noen av handlingsknappene blir først
aktive når du velger én eller flere Quester/mapper ved å markere i avmerkingsboksen til venstre for
statusen deres.)
•
•
•
•
•
•
Ny Quest oppretter en ny Quest i mappen som er åpen (eller i mappen som er satt som
standardmappe hvis du ikke har åpnet en mappe).
Ny mappe oppretter en ny mappe. Du blir bedt om å angi navn, plassering og om du ønsker å
dele den med andre brukere. Du har også muligheten for å sette mappen som standardmappe
for nye Quester.
Slett sletter valgt(e) Quest(er) og/eller mappe(er).
Kopiér lager en identisk kopi* av den valgte Questen.
Flytt lar deg flytte valgte Quester og/eller mapper.
Stopp deaktiverer valgte aktive Quester. (MERK: Denne knappen er kun tilgjengelig når
utvalget består av én eller flere aktive Quester.)
* Følgende blir IKKE kopiert: avsenders navn (under "Distribusjon"), påminnelsesdatoer (inkludert
intervaller), varslingsoppsett, e-postadressen som er lagt inn i feltet "Send kopi av respons til epostadresse" (under "Quest-innstillinger"), distribusjons-URL (under "Distribusjon"), inviterte
respondenter samt respondentdata.
Rett under handlingsknappene finner du oversiktsvisningen som viser:
•
Status for en Quest:
•
•
•
•
•
•
Status for en mappe:
•
•
•
•
•
•
•
Utkast: en upublisert Quest
Planlagt: En publisert, men ennå ikke aktiv Quest
Aktiv: En aktiv Quest er en Quest som er tilgjengelig for respondentene
Avsluttet: En avsluttet Quest er en Quest som har blitt deaktivert (dvs. at den enten
har passert sitt tilgjengelighetsintervall eller blitt deaktivert av eieren eller brukere som
Questen er delt med).
Standard: En Quest som vi i Questback har delt med alle. Du står fritt til å duplisere
eller justere den i forhold til dine behov.
Delt: En mappe som er delt mellom deg og én eller flere andre brukere
Privat: En mappe du eier og har eksklusiv tilgang til
Offentlig: En mappe som vi i Questback har delt med alle
Navnet på en Quest eller mappe
Eieren av en Quest eller mappe
Start (aktiveringsdato) og stopp (deaktiveringsdato) for en Quest
Svar en Quest har mottatt. Dette viser antallet svar en aktuell Quest har.
Snarveier for relevante aktiviteter (MERK: Disse vil variere i forhold til dine rettigheter.)
Questback-maler
Fra "Quester" har du tilgang til den offentlige mappen "Questback-maler". Her finner du mange nyttige
maler, alle utviklet av profesjonelle medarbeidere. Malene våre er bygd på velprøvde metodologier og
dekker følgende områder:
•
•
•
HR
Salg
Utdanning
8
•
Diverse
Alle malene kan naturligvis tilpasses, og du står fritt til å bruke dem i ethvert prosjekt.
VENNLIGST MERK at det ikke er mulig å slette offentlige mapper og/eller Quester.
Kontakter
På siden ”kontakter” har du tilgang til alle dine lagrede kontaktgrupper. En kontaktgruppe består av et
sett e-postadresser (og/eller mobilnumre dersom kontoen har SMS-distribusjon) og kan brukes for
enkelt å invitere en gruppe mennesker til en Quest (vennligst se delen ”inviterte” i denne hjelpefilen for
mer informasjon om dette).
Kontaktsiden består av to deler:
1. Handlingsknappene
•
•
•
•
Ny gruppe: Denne vil lage en ny kontaktgruppe. Etter å ha klikket på denne, blir du bedt om å
angi et navn til gruppen, samt hvorvidt du ønsker å dele den med resten av brukerne på
kontoen din. Etter å ha gjort dette, vil den nye gruppen åpnes slik at du kan begynne å legge
til e-postadresser i den (vennligst se avsnittet ”Legge til kontakter” nedenfor for mer
informasjon om dette).
Eksporter: Denne vil eksportere e-postadressene i de valgte kontaktgruppene.
Dupliser: Denne vil duplisere de valgte kontaktgruppene.
Slett: Denne vil slette de valgte kontaktgruppene.
2. Kontaktlisten
I kontaktlisten vil du ha tilgang til alle kontaktgrupper du har laget samt kontaktlister andre brukere på
kontoen har delt. Kontaktlisten inneholder følgende informasjon:
Status
Denne viser hvorvidt kontaktgruppen er delt. Delte grupper kan brukes (men ikke redigeres) av alle
brukerne på kontoen, mens private grupper kun er tilgjengelige for deg. Ved å klikke på
får du
tilgang til filtreringsvalgene. I dialogen er det bare å velge ”Privat” eller ”Delt”, og deretter klikke ”Filtrer”
for å begrense de viste gruppene til én kategori. For å nullstille filteret, er det bare å klikke
og
deretter velge ”Tøm”.
Gruppenavn
Denne viser kontaktgruppens navn. For å åpne en gruppe er det bare å klikke på dens navn.
Kontakter
Denne viser antall kontakter i gruppen.
Eier
Denne viser navnet på brukeren som har laget gruppen. Ved å klikke på
kan du filtrere på bakgrunn
av eier. I dialogen som kommer frem, er det bare å angi teksten du ønsker å filtrere på bakgrunn av,
og deretter velge filterlogikken fra nedtrekkmenyen:
9
•
•
•
•
•
Er lik: Denne vil bare vise det som matcher hele den angitte teksten.
Er ikke lik: Denne vil bare vise det som ikke matcher hele den angitte teksten.
Begynner med: Denne vil bare vise det som begynner med den angitte teksten.
Inneholder: Denne vil bare vise det som inneholder den angitte teksten, uavhengig av
tekstens eksakte posisjon.
Inneholder ikke: Denne vil bare vise det som ikke inneholder den angitte teksten, uavhengig
av tekstens eksakte posisjon.
Dato laget
Denne viser datoen listen ble laget.
Legge til kontakter
Dersom kontoen din har SMS-distribusjon, vil du være i stand til å legge til både e-postadresser og
mobilnumre som kontakter. Dersom kontoen ikke har SMS-distribusjon, vil du kun ha mulighet til å
legge inn e-postadresser.
Vi tilbyr to metoder for å legge kontakter til i grupper:
1. Fra ”Kontakter”-siden
For å legge kontakter til i en kontaktgruppe er det bare å åpne gruppen ved å klikke på dens navn, og
deretter klikke ”Legg til e-poster”. I dialogen som følger, er det bare å lime e-postadressene du ønsker
å legge til i tekstboksen før du klikker ”Fullfør”. MERK at e-postadressene må være adskilt med
linjeskift.
2. Fra ”Inviterte”
Dersom du har invitert noen til en Quest, kan du lage en kontaktgruppe av disse. Dette gjør du ved å
åpne ”Inviterte”-delen av siden ”Distribusjon” (vennligst se ”Distribusjon” i denne hjelpefilen for mer
informasjon om dette), velge de inviterte du ønsker å lage en kontaktgruppe fra, og deretter klikke
”Lagre i kontakter”. Etter dette vil du bli bedt om å angi et navn til gruppen, samt ta stilling til hvorvidt
du ønsker å dele gruppen med de andre brukerne på kontoen.
Redigere en kontaktgruppe
Dersom kontoen din har SMS-distribusjon, vil du være i stand til å legge til både e-postadresser og
mobilnumre som kontakter. Dersom kontoen ikke har SMS-distribusjon, vil du kun ha mulighet til å
legge inn e-postadresser.
For å redigere en eksisterende kontaktgruppe er det bare å åpne gruppen ved å klikke på dens navn.
Inne i gruppen vil du ha tilgang til følgende:
•
•
•
Legg til e-poster: Denne vil åpne en dialogboks der du kan legge til e-postadresser ved å
kopiere og lime dem inn i en tekstboks. MERK at e-postadressene må være adskilt med
linjeskift.
Slett: Denne vil slette de markerte kontaktene.
Innstillinger: Denne vil åpne en dialogboks der du kan redigere kontaktgruppens navn, samt
angi hvorvidt du ønsker å dele den med de andre brukerne på kontoen.
10
Designer
Designer er inndelt i tre hovedområder:
1. Handlingsknappene
2. Questoversikten
3. Arbeidsområdet
1. Handlingsknapper
•
•
•
•
•
•
Legg til spørsmål oppretter et nytt spørsmål i Questen. Når du klikker på "Legg til spørsmål",
utvides feltet "Spørsmålstype" automatisk slik at du enkelt kan velge riktig spørsmålstype for
spørsmålet.
Legg til sideskift oppretter et nytt sideskift i Questen. Sideskift er nyttige for å kontrollere
hvilke spørsmål som vises samtidig (dvs. på samme side).
Lagre lagrer endringene dine.
Forkast endringer tilbakefører Questen til sist lagrede tilstand.
Forhåndsvis Quest lar deg prøvekjøre Questen uten å registrere svarene du avgir. Dersom
du ønsker å registrere testsvarene, må du velge "Kjør testquest" fra siden "Test og publisér".
TIPS! Dersom du ønsker å skrive ut Questen, kan det enkelt gjøres fra forhåndsvisningen:
klikk først på "Utskriftvennlig versjon", og dernest på det lille skriverikonet i det øvre høyre
hjørnet.
Andre handlinger inneholder følgende nyttige verktøy:
1. Angi egenskaper for flere spørsmål
Et klikk på denne åpner en dialogboks der du har enkel kontroll over egenskapene "Obligatorisk
spørsmål" og "Skjul spørsmålstekst" for alle spørsmålene dine.
For å angi egenskapene for et spørsmål er det bare å markere i avmerkingsboksene ved siden av det
før du klikker "Lagre".
2. Rotér spørsmålssett
Denne funksjonen lar deg gruppere spørsmålene i spørsmålssett som kan presenteres i vilkårlig
rekkefølge (mens rekkefølgen av spørsmålene innenfor hvert sett beholdes). Dette er nyttig for å
unngå at spørsmålenes rekkefølge påvirker resultatet.
Når du skal begynne å bruke denne funksjonen, er det enklest å se den for seg i tre nivåer:
1. Gruppene: Dette er det øverste nivået. Gruppene presenteres i fast rekkefølge, mens
innholdet i hver enkelt gruppe kan presenteres i vilkårlig rekkefølge. (For å aktivere dette
markerer du i "Rotér" ved siden av gruppenavnet.)
2. Spørmålssettene: Dette er det midtre nivået. Hvert spørsmålssett må ligge i en gruppe, og de
vil bli presentert i en tilfeldig rekkefølge hvis roteringsfunksjonen er aktivert for den
overordnede gruppen.
3. Spørsmålene: Dette er det laveste nivået. Hvert spørsmål må ligge i et spørsmålssett, og de
vil bli presentert i en fast rekkefølge.
For å legge til et spørsmål er det bare å velge det fra nedtrekksmenyen i spørsmålssettet. For å
legge til nok et spørsmål klikker du "Legg til et spørsmål" (når du står i spørsmålssettet der du ønsker
å legge til spørsmålet).
For å legge til et spørsmålssett klikker du "Legg til et spørsmålssett" (når du står i gruppen der du
ønsker å legge til spørsmålssettet).
For å legge til en gruppe klikker du "Legg til en gruppe".
Hvis du ønsker å slå av rotér-funksjonen for noen av gruppene, er det bare å åpne gruppen og fjerne
avmerkingen fra avmerkingsboksen "Rotér".
11
3. Importer questinnhold
Denne funksjonen gjør at du raskt kan importere spørsmål til Questen. Når du klikker "Importer
questinnhold" åpnes "Quest Importer" i et nytt vindu.
Quest Importer viser deg et regnearklignende oppsett med fire kolonner der du enkelt kan taste inn
nødvendige data. Hvis du foretrekker å arbeide i et regneark (f.eks. Excel), kan du naturligvis kopiere
og lime inn alle dine data fra dette.*
Oversikt over oppsettet:
Spørsmålstekst: Her angir du spørsmålet ditt.
Svaralternativer: Her angir du svaralternativene dine. VENNLIGST MERK at hvert svaralternativ må
ligge i en egen celle.
Underspørsmål: Her angir du radene i matrisespørsmål. VENNLIGST MERK at hver rad må ligge i en
egen celle.
Tilleggsinformasjon: Her legger du inn informasjon i feltet "Tilleggsinformasjon".
VENNLIGST MERK at hver enkelt import er begrenset til 500 linjer. Hvis du må importere mer enn 500
linjer, anbefaler vi å dele materialet slik at du kan importere i flere omganger.
* Pr. i dag fungerer denne funksjonen kun i Internet Explorer 6 eller nyere.
2. Questoversikten
Questoversikten viser deg et enkelt kart over Questen.
Informasjonssymboler:
1.
2.
3.
4.
Dette er et obligatorisk spørsmål.
Dette spørsmålet inneholder spesielle handlinger.
Routing er aktivert for dette spørsmålet.
Spørsmålet er del av en rotéringsgruppe.
Handlingsikonene:
Når du holder musepekeren over et spørsmål, vises handlingsikonene:
1.
2.
3.
Flytt spørsmålet opp eller ned.
Kopier spørsmålet.
Slett spørsmålet.
Arbeide i questoversikten
•
•
•
•
For å flytte et spørsmål eller et sideskift er det bare å dra og slippe det på ønsket plass. Det
er også mulig å flytte et spørsmål ved hjelp av de grønne opp- og ned-pilene. VENNLIGST
MERK at elementer som er merket med en hengelås (f.eks. avslutningen osv.), ikke kan
flyttes.
For å redigere et spørsmål er det bare å velge det (klikk én gang på spørsmålet slik at det
skifter til en mørkere farge) og begynne å redigere det i arbeidsområdet.
For å kopiere et spørsmål er det bare å klikke på kopieringsikonet.
For å slette et spørsmål er det bare å klikke på sletteikonet.
12
3. Arbeidsområde
Arbeidsområdet er delt inn i forskjellige seksjoner som kan maksimeres og minimeres ved hjelp av
trekantsymbolet foran seksjonsnavnet. Vennligst merk at de tilgjengelige seksjonene veksler med de
ulike spørsmålstypene.
Spørsmålstype
Her velger du den spørsmålstypen du ønsker å bruke. Det er viktig at du velger en spørsmålstype som
passer til spørsmålet og informasjonen du ønsker å samle inn. For å hjelpe deg har vi tatt med en kort
beskrivelse av de enkelte spørsmålstypene vi tilbyr. For å vise beskrivelsen av en spesifikk
spørsmålstype er det bare å holde musepekeren over det.
Standard spørsmålstype (dvs. den som velges når du oppretter et nytt spørsmål), er merket med
"Standard". For å endre standard spørsmålstype er det bare å velge den du ønsker og klikke på "Angi
som standard".
Den gjeldende spørsmålstypen vises alltid i seksjonens tittelfelt.
Spørsmålsegenskaper
Her angir du spørsmåls- og svaralternativene. VENNLIGST MERK at tilgjengelige felt skifter med valgt
spørsmålstype.
•
•
•
Spørsmålstekst er selve spørsmålsteksten (maks 250 tegn).
Inkluder tilleggsinformasjon er nyttig hvis du trenger å legge til mer tekst, som f.eks.
svarinstruksjoner. Dersom du velger å inkludere tilleggsinformasjon, er det bare å legge
teksten inn i tekstboksen som dukker opp.
Svaralternativer er der du angir svaralternativene for ettvalg- og flervalgspørsmål. Du kan
legge inn og redigere svaralternativene dine i innleggingsfeltene. Husk da at hvert felt utgjør
ett svaralternativ.
•
•
•
For å legge til nok et svaralternativ er det bare å klikke på
.
For å slette et svaralternativ er det bare å klikke på
.
Ønsker du å flytte et svaralternativ oppover eller nedover i listen, bruker du disse
•
pilene:
.
Ønsker du å angi en spesiell handling som skal forekomme dersom et bestemt
svaralternativ velges,* kan du gjøre dette via svaralternativinnstillingene. Disse får du
frem ved å klikke på svaralternativinnstillingsikonet ( ) ved siden av det ønskede
svaralternativet. Angi deretter ønsket handling i dialogboksen som kommer frem:
• Fortsett: Valg av dette alternativet lar respondenten fortsette til neste
spørsmål. Dette er standardvalget for alle spørsmålene i Questen.
• Gå til slutten: Valg av dette alternativet styrer respondenten til slutten av
Questen.
• Gå til et nettsted: Valg av dette alternativet lar deg angi et nettsted
respondenten styres til. Dersom du velger å bruke denne funksjonen, vil ikke
respondenten kunne svare på resten av spørsmålene i Questen. Svar angitt
før denne handlingen trer inn, blir imidlertid registrert som vanlig.
•
•
For å slette alle svaralternativer angitt i et spørsmål, er det bare å klikke "Slett alle
svaralternativer".
Ønsker du raskt å legge inn flere svaralternativer på én gang, klikker du "Lim inn flere
svaralternativer fra utklippstavlen". Svaralternativene kan enkelt legges inn i dialogboksen
13
•
•
•
som oppstår. VENNLIGST MERK at de enkelte svaralternativene må adskilles med et linjeskift
(enter-tasten).
Med Inkluder også følgende svaralternativer kan du inkludere to nyttige svaralternativer:
"Jeg vet ikke" og et tekstfelt for inntasting av alternative svar, innspill etc.
Underspørsmål er der du angir underspørsmålene eller vertikalakseetikettene i
matrisespørsmål. Her angir du også underspørsmålene i spørsmålstypen prioritering,
nedtrekkmeny.
Med standardtekst kan du angi at en eksempeltekst eller en midlertidig tekst skal vises i
innleggingsfeltet for spørsmål med åpent svar.
* Dette er kun tilgjengelig for spørsmål av typen ettvalg og flervalg, men ikke matriseversjonen av
disse.
Oversettelser
Her kan du legge inn oversettelser av det valgte spørsmålet. For å gjøre dette velger du et språk fra
nedtrekksmenyen og legger inn oversettelsene i de aktuelle feltene. VENNLIGST MERK at det kun er
språk som er valgt som tilleggsspråk på siden "Språk" som blir vist i nedtrekksmenyen.
Spørsmålsinnstillinger
Her redigerer du spørsmålsspesifikke innstillinger.
•
•
•
•
•
Vis en delelinje over dette spørsmålet: Når du aktiverer dette, blir spørsmålet visuelt atskilt
fra det foregående v.h.a. en linje.
Skjul hele spørsmålet skjuler hele spørsmålet for respondenten. Dette alternativet brukes i
kombinasjon med respondentdata. Det brukes automatisk når du har importert
forhåndsdefinert informasjon om dine respondenter.
Skjul spørsmålstekst: Når du skjuler spørsmålsteksten, vil teksten som er lagt inn som
spørsmålstekst (under" Spørsmålsegenskaper") skjules. Dette kan være nyttig hvis
spørsmålet er spesielt langt – du kan da skjule spørsmålsteksten og heller legge inn ditt lange
spørsmål i feltet for tilleggsinformasjon. Vi anbefaler imidlertid at du legger inn en kort,
beskrivende tekst i spørsmålsfeltet, slik at den senere navigeringen i resultatene blir enklere.
Rotér svaralternativer presenterer svaralternativene i tilfeldig rekkefølge. Dette er nyttig hvis
du vil være sikker på at alternativenes rekkefølge ikke systematisk påvirker responsen.
Obligatorisk spørsmål: Når du velger dette alternativet, må respondenten svare på
spørsmålet for å kunne gå videre i Questen. For å gjøre det enkelt for respondentene dine
anbefaler vi ikke å bruke denne funksjonen for mye.
Routing
Dersom du ønsker å styre respondenter til forskjellige spørsmål avhengig av hva de svarte på tidligere
spørsmål, gir routing deg avanserte verktøy for nettopp dette. Med routing kan du velge kun å vise et
spesifikt spørsmål dersom et bestemt kriterium oppfylles (dvs. at respondentens svar følger et bestemt
mønster). Kriteriet kan være så enkelt eller komplekst som det måtte være behov for.*
For å aktivere routing er det bare å velge "Vis dette spørsmålet kun hvis følgende kriterium er oppfylt"
og angi kriteriet i feltet som vises. Husk at du må ha valgt det betingede spørsmålet (dvs. spørsmålet
som du kun ønsker vist dersom et bestemt kriterium blir oppfylt).
I de fleste tilfeller vil grunnleggende routing være tilstrekkelig, men i noen tilfeller må du kanskje
redigere den avanserte routingen.
14
Hvis du har opprettet et routingoppsett som du ønsker å bruke på et annet spørsmål i Questen, kan du
gjøre dette enkelt ved å klikke på "Bruk dette kriteriet på andre spørsmål". Dette åpner en dialogboks
der du kan merke av de spørsmålene routingen skal brukes på.
* Den øvre grensen er 50 betingelser over maks. 5 nivåer.
Grunnleggende
Med grunnleggende routing kan du raskt lage et routingoppsett. For å aktivere denne er det bare å
følge disse trinnene:
1. Velg det betingede spørsmålet (dvs. spørsmålet som du kun ønsker vist dersom et bestemt
kriterium blir oppfylt) og maksimer routingseksjonen.
2. Aktiver routing ved å velge "Vis dette spørsmålet kun hvis følgende kriterium er oppfylt".
3. Under fanen "Grunnleggende" velger du det styrende spørsmålet (dvs. spørsmålet som du
ønsker skal være betingende for routingen) fra nedtrekksmenyen. Svaralternativene for dette
spørsmålet vises da automatisk.
4. Angi kriteriet ved å merke av svaralternativet (eller alternativene) som respondenten må velge
for at det betingede spørsmålet skal vises.
5. For å utvide dette kriteriet ved å legge til nok et styrende spørsmål, er det bare å klikke på det
grønne krysset ("Legg til betingelse") og gjenta trinn 3 og 4.
VENNLIGST MERK:
•
•
•
•
•
Kun spørsmål av typen ettvalg, flervalg og tilfredshetsmåler kan fungere som styrende
spørsmål.
Det må være minst ett sideskift mellom det styrende og det betingede spørsmålet.
Ved å velge mer enn ett svaralternativ fra samme styrende spørsmål, oppretter du en "eller"logikk.
Ved å velge svaralternativer fra flere styrende spørsmål, oppretter du en "og"-logikk.
Underspørsmålene i et matrisespørsmål behandles som flervalgspørsmål, dvs. at de
underlegges en "og"-logikk.
Dersom du ønsker bedre kontroll med "og"- versus "eller"-logikken, må du aktivere den avanserte
routingen.
Avansert
Med avansert routing kan du enkelt lage et komplisert routingoppsett. Den avanserte routingen støtter
"og/eller"-logikk (i opptil fem nivåer) samt "dra og slipp" av betingelser.
Ved hjelp av nedtrekksmenyen for og/eller kan du når som helst skifte mellom de to routinglogikkene.
VENNLIGST MERK at endring av routinglogikken påvirker alle betingelser på samme nivå. For å få
fullt utbytte av potensialet i den avanserte routingen, anbefaler vi at du bygger opp kriteriet ved hjelp
av flere nivåer.
Hold musepekeren over en betingelse for å vise handlingsikonene:
•
•
•
•
For å legge til en betingelse klikker du på
.
For å slette en betingelse klikker du på det
.
For å flytte en betingelse er det bare å dra og slippe den på ønsket plassering. Du kan også
flytte en betingelse ved å bruke
.
For å flytte en betingelse til et underordnet nivå er det bare å klikke
fra handlingsikonene.
HUSK at alle betingelser på samme nivå følger samme routinglogikk.
15
For å bruke avansert routing er det bare å følge disse trinnene:
1. Velg det betingede spørsmålet (dvs. spørsmålet som du kun ønsker vist dersom et bestemt
kriterium blir oppfylt) og utvid routingseksjonen.
2. Aktiver routing ved å velge "Vis dette spørsmålet kun hvis følgende kriterium er oppfylt".
Under Avansert-fanen finner du to nedtrekksmenyer, en for valg av spørsmål, og en for valg
av svaralternativer.
3. Velg det styrende spørsmålet (dvs. spørsmålet som du ønsker skal være betingende for
routingen) fra nedtrekksmenyen til venstre.
4. Velg dernest svaralternativet som respondenten må velge for at det betingede spørsmålet skal
bli vist. (Dette valget gjøres i nedtrekksmenyen til høyre.)
5. For å legge nok en betingelse til i kriteriet ditt er det bare å klikke på plussikonet fra
handlingsikonene (disse blir tilgjengelig når du holder musepekeren over en eksisterende
betingelse) og gjenta trinn 3 og 4.
6. For å endre routinglogikken bruker du nedtrekksmenyen for og/eller.
7. For å flytte en betingelse til et underordnet nivå, klikker du parentesen fra handlingsikonene.
Når du har opprettet et underordnet nivå, kan du fritt flytte betingelser mellom nivåene ved å
bruke dra og slipp (eller pilene fra handlingsikonene).
Routing basert på respondentdata
I tillegg til routing basert på tidligere svar kan du også basere routingen på respondentdata (dvs.
forhåndslagret informasjon om respondentene). For å gjøre dette er det bare å følge disse enkle
trinnene:
1. Opprett en fil med kommaseparerte verdier (csv-fil) som inneholder de ønskede
respondentdataene. VENNLIGST MERK at hver nye oppføring må begynne med
respondentens e-postadresse. Hvis du ønsker å sette navn på de forskjellige feltene, kan du
bruke første linje i filen til kolonnenavn. Separerer kolonnene med semikolon eller komma,
men husk å være konsekvent (velg et skilletegn og hold deg til det). VIKTIG: Vi støtter for
øyeblikket ikke bokstaver med diakritiske tegn (aksenter, cirkumflekser etc.) i kolonnenavn.
2. Åpne Respondent Manager (klikk på "Legg til respondenter" på siden "Distribusjon") og skift til
fanen "Respondentdata".
3. Klikk på "Importere nye respondentdata", og klikk deretter på "Velg fil" for å finne csv-filen din.
Når du har funnet og valgt filen, klikker du "Neste".
4. Du får nå se en forhåndsvisning av dine respondentdata, og du får mulighet til å velge
skilletegn (delimiter). De mest brukte skilletegnene i csv-filer er komma og semikolon. Hvis du
er usikker på hvilket skilletegn du skal bruke, kan du bare se raskt i forhåndsvisningsvinduet
nedenfor. Hvis du har en csv-fil med et annet skilletegn enn komma eller semikolon, skal du
velge "Annet" og angi det i innleggingsfeltet. Når du har angitt skilletegnet, klikker du "Neste".
5. På siden Velg kolonner kan du sette navn på feltene. Hvis din csv-fil ikke inneholder
kolonneoverskrifter, må du påse at alternativet "Første linje i importert fil inneholder
respondentdata" er merket. Hvis den importerte filen inneholder kolonneoverskrifter, må du
deaktivere dette alternativet.
6. Ved siden av feltnavnene har du mulighet til å angi om feltet er et tekstfelt (dvs. underlagt
samme behandling som spørsmål med åpent svar) eller et nummerfelt (dvs. underlagt samme
behandling som ettvalgsspørsmål). VENNLIGST MERK at termene "tekstfelt" og "nummerfelt"
gjelder behandlingen av inngangsverdien, ikke inngangsverdien som sådan. Det betyr at alle
inngangsverdier som du vil skal behandles som et åpent svar (f.eks. telefonnummer osv.), må
kategoriseres som et tekstfelt, selv om selve dataene består av tall.
7. For å kunne basere routingen på respondentdataene, er det viktig at du sørger for at
alternativet "Lag et spørsmål for hver kolonne" er merket. Hvis du ikke allerede har lagt inn
dine inviterte, merker du av alternativet "Legg inn e-postadresser som inviterte", slik at alle epostadresser i den importerte filen automatisk legges til som inviterte. For å unngå
dobbeltoppføringer bør du velge "Nei" ved det siste alternativet på siden.
8. Klikk "Fullfør" for å utføre importen. En bekreftelses-e-post vil bli sendt til din registrerte epostadresse når oppgaven er fullført.
9. I Designer finner du nå kolonnene som skjulte spørsmål på slutten av Questen. Disse
spørsmålene vil automatisk bli besvart ved hjelp av de innlagte respondentdataene. Du kan nå
16
bruke de skjulte spørsmålene som styrende spørsmål i et routingoppsett. For mer informasjon
om routing, se seksjonen om routing ovenfor.
Format
Hvis du vil begrense tillatt innleggingsformat i et åpent svar*, kan du gjøre det med automatisk
innleggingsvalidering. Dette er nyttig dersom du ønsker å registrere dato, tid, valuta osv. For å aktivere
denne funksjonen er det bare å velge det ønskede formatet fra nedtrekksmenyen.
De forhåndsdefinerte formatene er:
•
•
•
•
•
•
•
Dato (99.99.9999)
Tid (99:99)
Tid (99:99:99)
Kun tall (#)
Kun bokstaver (uten mellomrom) (@)
Fire bokstaver (AAAA)
Fire tall (9999)
Det er også mulig å opprette egendefinerte kombinasjoner med:
A = en bokstav
9 = et tall i området 0-9
% = hva som helst, ingen lengdebegrensning
_ = mellomrom
! = med foranstilt modultypenavn
Eksempler:
•
•
•
"AA99" (to bokstaver fulgt av to tall, f.eks. "sr78")
"A%" (en streng som starter med en bokstav, f.eks. "t48rns3")
"cd999A" (en streng som starter med "cd" fulgt av tre tall og én bokstav, f.eks. "cd332r")
* Dette gjelder kun for spørsmål av typen "Åpent svar, kort".
Questback Media Engagement
Dersom du vil legge til bilder eller YouTube-videoer i Questen eller knytte bilder til bestemte
svaralternativer, kan du gjøre dette med Media Engagement-modulen. Media Engagement-modulen
er tilgjengelig som et tillegg til din ordinære Questback-konto. Ta kontakt med vår kundeservice for
mer informasjon om denne eller hvordan anskaffe seg den.
Legg til et bilde eller en YouTube-video i et tekstfelt
Med Media Engagement-modulen kan du legge inn et bilde eller en YouTube-video i ethvert tekstfelt
med en formateringsmeny, f.eks. introduksjonsteksten, avslutningen og feltet for et spørsmåls
tilleggsinformasjon. For å gjøre dette er det bare å navigere til det ønskede feltet og åpne
mediebiblioteket ved å klikke
(fra formateringsmenyen). I mediebiblioteket kan du enten velge en
allerede innlagt mediefil fra listen eller legge til en ny. Etter å ha valgt en mediefil, er det bare å klikke
«Sett inn» for å sette filen inn i tekstfeltet.
17
Knytte et bilde til et svaralternativ
For å knytte et bilde til et svaralternativ er det bare å finne det ønskede svaralternativet i
«spørsmålsinnstillinger»-delen av Designer og åpne dets innstillinger ved å klikke . I dialogboksen
som dukker opp, er det bare å aktivere valget «Legg inn et bilde i dette svaralternativet» og velge et
bilde. Når du har valgt et bilde, har du muligheten for å skjule svaralternativteksten slik at
svaralternativet utelukkende består av bildet. VENNLIGST MERK at du er nødt til å angi en
svaralternativtekst selv om du velger å skjule den.
Dersom du ønsker å endre bildets størrelse, er det bare å angi den nye størrelsen (i piksler) i
innleggingsfeltet for «høyde» og «bredde». Høyden og bredden er lenket sammen for å bevare det
opprinnelige sideforholdet. Dersom du ønsker å endre sideforholdet, er det bare å låse opp
forbindelsen mellom høyde og bredde (klikke det lille kjettingikonet) og angi høyden og bredden
separat.
Mediebiblioteket
Mediebiblioteket huser alle dine opplastede og lenkede mediefiler. For å åpne mediebiblioteket er det
bare å klikke på menyikonet i det øvre høyre hjørnet av siden, og deretter velge «Mediebibliotek».
Legge til et bilde i mediebiblioteket
Du kan legge til et bilde i mediebiblioteket på to ulike måter:
1. Laste opp bilde: Dersom du har bildet på harddisken, er det enkleste å laste det opp til
kontoen din. For å gjøre dette er det bare å klikke «Last opp bilde», for deretter å velge det i
utforskervinduet som dukker opp. Bildet vises i mediebiblioteket ditt straks opplastingen er
ferdig.
2. Lenke til mediefil: Dersom du ønsker å vise et bilde som allerede finnes på internett, er det
bare å klikke «Lenke til mediefil» og angi den fullstendige URL-en til bildet i dialogboksen som
dukker opp. Bildet vil nå være tilgjengelig i mediebiblioteket ditt.
Legge til en YouTube-video i mediebiblioteket
For å legge til en YouTube-video i mediebiblioteket er det bare å klikke «Lenke til mediefil» og angi
den fullstendige URL-en til YouTube-videoen i dialogboksen som dukker opp. YouTube-videoen vil nå
være tilgjengelig i mediebiblioteket ditt. VENNLIGST MERK at YouTube-videoer kun kan legges til i
Questen ved hjelp av teksteditoren, dvs. i feltene «Introduksjon» og «Avslutning», samt i feltet for et
spørsmåls tilleggsinformasjon.
Fjerne en mediefil fra mediebiblioteket
For å fjerne en mediefil fra mediebiblioteket ditt er det bare å velge den fra listen (markere i
avmerkingsboksen ved siden av filnavnet) og klikke «Fjern». Dersom du vil fjerne flere filer på én
gang, er det bare å markere flere filer før du klikker «Fjern».
Innstillinger
I innstillinger kan du redigerer questspesifikke innstillinger. Innstillingene er gruppert i syv seksjoner.
18
Tekster
Språk: Her kan du se standardspråket i Questen. Hvis du redigerer en flerspråklig Quest, vises
tilleggsspråkene i en egen kolonne til høyre. (MERK at kun ett tilleggsspråk vises av gangen. Bruk
nedtrekksmenyen for å rotere mellom tilleggspråkene.)
For å legge inn dine oversettelser er det bare å velge riktig språk, for så å legge inn tekst i
tekstboksene under. Gjenta dette trinnet for hvert tilleggsspråk du ønsker å ha støtte for.
Questnavn: Dette er navnet på Questen. (VENNLIGST MERK at questnavnet er et obligatorisk felt.)
Questintroduksjon: Her kan du legge inn en innledning for din Quest. Dette er nyttig hvis du ønsker å
informere eller gi instrukser til dine respondenter.
Avslutning: Denne teksten vises til respondenten når Questen fullføres. (VENNLIGST MERK at dette
er et obligatorisk felt.)
Eier og plassering
Questeier: Dette er eieren som innehar redigeringsrettighetene til Questen. VENNLIGST MERK at
designerbrukere kun kan redigere Quester de selv eier, mens superbrukere kan redigere alle Quester i
mappene de har tilgang til.
Mappe: Mappen som inneholder Questen. For å flytte en Quest er det bare å velge en annen mappe
fra nedtrekksmenyen.
Skjult identitet
Med skjult identitet blir respondentens e-postadresse skjult, slik at han/hun ikke lett kan identifiseres.
Din evne til å iverksette oppfølgingsaktiviteter påvirkes ikke av denne innstillingen, da det kun er epostadressen (dvs. respondentens hovedidentitetsmerke) som skjules. VENNLIGST MERK at effektiv
bruk av denne funksjonen forutsetter at du ikke tar med spørsmål som gjør det enkelt å identifisere de
enkelte respondentene.
Alltid: Dette alternativet skjuler alle respondenters identitet.
Valgfri: Dette alternativet lar hver enkelt respondent velge om de vil skjule sin identitet eller ikke.
Aldri: Dette alternativet gjør alle respondenter lett gjenkjennelige ved å vise deres e-postadresse på
siden “Tilbakemeldinger”.
MERK: Det er ikke mulig å endre denne innstillingen etter at Questen er publisert.
Logo
Her kan du laste opp en logo (f.eks. organisasjonens logo) til Questen.
For å laste opp en logo klikker du "Last opp logo" og velger så den ønskede bildefilen (formatene
som støttes er .gif, .jpg og .jpeg, og maks. filstørrelse er 64 kB). Når logoen er lastet opp, vises den
øverst i logoseksjonen.
For å erstatte en allerede opplastet logo er det bare å laste opp en ny fil. Dette vil alltid overskrive den
eksisterende logoen.
19
Plassering: Her kan du velge den horisontale plasseringen av logoen. Den kan plasseres til venstre,
til høyre eller midt på siden.
Vis logo på: Her kan du velge hvilke sider logoen skal vises på. Den kan vises på hver side, kun på
første side eller kun på første side og avslutningssiden (dvs. kun på første og siste side).
Tema
Her kan du velge et tema (dvs. fargepalett og design) for din Quest. Vårt store utvalg av forskjellige
tema finner du i nedtrekksmenyen.
Responsoppsett
Send kopi av respons til e-postadresse: Ved å aktivere dette alternativet kan du angi en epostadresse som en kopi av hver enkelt respons sendes til.
Tillat flere svar pr. respondent: Ved å aktivere dette alternativet får hver respondent tillatelse til å
sende mer enn ett svar. Vær oppmerksom på virkningen dette kan ha på resultatene. Du bør bare
aktivere dette alternativet der selve statistikken ikke er viktig (f.eks. seminarregistreringer osv).
VENNLIGST MERK at dersom du distribuerer Questen med lenke, vil dette valget automatisk
aktiveres. Dersom lenken skal kunne brukes til mer enn ett svar, må du la dette valget forbli aktivert.
Vis tilbakeknapp nederst på hver side: Hvis du legger til en tilbakeknapp i Questen, kan
respondenten navigere bakover (dvs. revidere allerede fullførte sider).
MERK: Vi anbefaler ikke å aktivere tilbakeknappen da noen nettlesere får problemer med denne.
Legg til mulighet for å reservere seg mot Questen i e-postinvitasjonen: Denne legger inn en
reservasjonslenke i e-postinvitasjonen. Dette gir mottakeren mulighet for å melde seg av Questen og
eventuelle påminnelser, noe som er viktig med tanke på ikke å sende ut søppelpost. Vi anbefaler ikke
å deaktivere dette.
Send kopi av svar til respondentens e-postadresse: Her kan du velge om det skal sendes en kopi
av svaret til respondenten pr. e-post. Ved å velge "Valgfri" lar du respondentene velge selv.
Sikkerhet
Krev passord fra respondenter: Dersom du aktiverer dette alternativet, må respondentene oppgi et
passord for å kunne svare på Questen. VENNLIGST MERK at dette kun gjelder for respondenter som
følger en distribusjons-URL (se "Distribusjon" for mer informasjon om hvordan du distribuerer Quester
ved hjelp av en URL).
Når du aktiverer dette alternativet, genereres og vises et passord automatisk. For å endre passordet
er det bare å erstatte det og trykke "lagre". VENNLIGST MERK at alle respondenter må bruke samme
passord. Det er ikke støtte for opprettelse av individuelle passord.
Bruk SSL: Når dette alternativet er aktivert, blir svarene overført via en SSL-kryptert forbindelse. Dette
alternativet aktiveres som standard, og vi anbefaler ikke å deaktivere det.
20
Kvoteegenskaper
Ved å bruke kvoter kan du angi en øvre grense for antall svar du vil tillate på Questen. For å aktivere
dette, er det bare å velge ”Questen har en øvre grense på antall svar”, og deretter angi antallet svar
du ønsker å begrense Questen til i innleggingsfeltet for ”Kvotestørrelse”. Etter dette kan du velge
handlingen som skal utføres når kvoten er fylt:
•
•
Avslutt Questen: Ved å velge dette vil Questen avsluttes straks kvoten er fylt, og
respondenter som forsøker å svare bli møtt med meldingen du angir i tekstfeltet under.
Omdiriger respondentene: Ved å velge dette vil Questen avsluttes straks kvoten er fylt, og
respondenter som forsøker å svare bli omdirigert til URL-en du angir i feltet under.
Språk
Her administrerer du språkene og oversettelsene av de enkelte spørsmålene i Questen din.
Angi standardspråk: Her angir du standardspråket i Questen.
Tilleggsspråk
Dette er en flerspråklig Quest: Hvis du vil legge til ytterligere språk i Questen, er det bare å aktivere
dette alternativet og velge et språk fra nedtrekksmenyen som vises. For å legge til nok et språk er det
bare å klikke "Legg til et språk" og velge det fra nedtrekksmenyen.
La respondenten velge språk?: Her kan du velge om du vil la respondenten velge mellom
tilgjengelige språk. Hvis du velger "Ja, med flagg", vil listen med språk inneholde landenes flagg i
tillegg til bokstaver. Hvis du velger "Ja, uten flagg", vil listen med språk inneholde kun bokstaver. Hvis
du velger "Nei", får respondenten ikke anledning til å velge mellom tilgjengelige språk.
Oversettelser
Hvis du har aktivert støtte for flere språk (dvs. aktivert alternativet "Dette er en flerspråklig Quest") og
oversatt spørsmålene dine i MS Excel, Google Docs etc.*, kan du klippe og lime dem inn i Questback
her. Ønsker du dette, er det bare å kopiere en serie celler fra regnearket. I Questback markerer du
cellen du vil skal bli den første i serien, klikker “Legg til oversettelser” og limer de oversatte tekstene
inn i vinduet som dukker opp. VENNLIGST MERK at kun ren tekst støttes, dvs. at enhver formatering
vil bli fjernet fra teksten når den limes inn.
TIPS 1: Dersom du bruker anførselstegn (enkle så vel som doble) i regnearket, må du passe på at de
utgjør par, slik at det totale antallet blir et partall.
TIPS 2: Som følge av måten regneark behandler tekst på, må du skrive TO enkle anførselstegn (‘’) i
begynnelsen av en celle for å vise ETT (‘). VENNLIGST MERK at dette bare gjelder enkle
anførselstegn i begynnelsen av en celle.
TIPS 3: For å minske faren for å gjøre feil anbefales det å ha alle spørsmål, svaralternativer,
kommentarer osv. lagret i standardspråket før du begynner å legge inn oversettelser.
TIPS 4: Dersom du foretrekker å arbeide i et regneark, kan du eksportere spørsmålene på
standardspråket ved å klikke “Kopiér til utklippstavlen”, for så å lime disse inn i et nytt regneark.
21
* Dersom du foretrekker å oversette spørsmålene direkte i Questback-tjenesten, kan du enkelt gjøre
dette under “Oversettelser” i Designer.
Distribusjon
Her kan du distribuere Questen til de du ønsker å invitere. Det er tre måter å gjøre dette på: med epostinvitasjon, med lenke eller med oppsprettvindu. Dersom kontoen din har SMS-invitasjoner, vil du
også være i stand til å invitere via SMS.
Inviterte
I denne delen har du tilgang til alle som er invitert til Questen. ”Inviterte”-delen består av to deler:
1. Handlingsknappene
•
•
•
•
•
Legg til inviterte: Denne vil legge til inviterte i Questen. Vennligst se ”Legge til inviterte”
nedenfor for mer informasjon om dette.
Send invitasjon: Denne vil sende en e-postinvitasjon til de valgte inviterte.
Eksport: Denne vil eksportere e-postadressen, den unike invitasjonslenken, samt eventuelt
opplastet respondentdata knyttet til de valgte inviterte til en Excel-fil (.xlsx).
Lagre i kontakter: Denne vil lagre valgte inviterte til en ny kontaktgruppe. Se ”Kontakter” i
denne hjelpefilen for mer informasjon om dette.
Slett: Denne vil slette valgte inviterte. VENNLIGST MERK at svarene til inviterte som har svart
med skjult identitet ikke vil slettes.
2. Listen over inviterte
I listen over inviterte vil du se alle som er invitert til Questen, samt en rekke annen nyttig informasjon:
E-post
Dette er e-postadressen til den inviterte. Ved å klikke på
kan du filtrere listen etter e-postadresse. I
dialogen som kommer frem, er det bare å angi teksten du ønsker å basere filteret på, og dernest velge
filterlogikken fra nedtrekkmenyen:
•
•
•
•
•
Er lik: Denne vil bare vise det som matcher hele den angitte teksten.
Er ikke lik: Denne vil bare vise det som ikke matcher hele den angitte teksten.
Begynner med: Denne vil bare vise det som begynner med den angitte teksten.
Inneholder: Denne vil bare vise det som inneholder den angitte teksten, uavhengig av
tekstens eksakte posisjon.
Inneholder ikke: Denne vil bare vise det som ikke inneholder den angitte teksten, uavhengig
av tekstens eksakte posisjon.
Ved å bruke ”og/eller”-nedtrekkmenyen, kan du legge til flere kriterier. Du kan f.eks. velge bare å vise
e-postadresser som begynner med ”Jon” og som inneholder ”.org”-domenet.
Språk
Dette er språket den inviterte skal inviteres på. Ved å klikke
kan du filtrere listen etter
invitasjonsspråk. I dialogen som kommer frem, er det bare å angi teksten du ønsker å basere filteret
på, og dernest velge filterlogikken fra nedtrekkmenyen:
•
Er lik: Denne vil bare vise det som matcher hele den angitte teksten.
22
•
•
•
•
Er ikke lik: Denne vil bare vise det som ikke matcher hele den angitte teksten.
Begynner med: Denne vil bare vise det som begynner med den angitte teksten.
Inneholder: Denne vil bare vise det som inneholder den angitte teksten, uavhengig av
tekstens eksakte posisjon.
Inneholder ikke: Denne vil bare vise det som ikke inneholder den angitte teksten, uavhengig
av tekstens eksakte posisjon.
Invitasjonsstatus
Dette er e-postinvitasjonens status:
•
•
•
•
•
Ikke invitert: Dette betyr at den inviterte verken har blitt invitert eller lagt til blant de planlagt
inviterte. Dersom du ønsker å sende en invitasjon til en invitert, er det bare å velge denne fra
listen og klikke ”Send invitasjon”.
Planlagt levert: Dette betyr at den inviterte vil få tilsendt en invitasjon når Questen er publisert
og e-posttjeneren vår har ledig kapasitet.
Midlertidig avvist: Dette betyr at e-postinvitasjonen ikke kom frem til mottakeren. Selv om epostinvitasjonen ikke kom frem denne gangen, kan det godt hende at fremtidige epostinvitasjoner vil nå denne mottakeren. Årsaken til at en e-postinvitasjon blir midlertidig
avvist, kan være at mottakerens postkasse er full, at postkassen er deaktivert, at mottakende
e-posttjener gjentatte ganger ber oss ”prøve igjen senere” osv.
Permanent avvist: Dette betyr at e-postinvitasjonen ikke kom frem til mottakeren. Fremtidige
e-postinvitasjoner til samme mottaker vil også mislykkes. Årsaken til at en e-postinvitasjon blir
permanent avvist, kan være at e-postadressen er feil formatert eller at mottakerdomenet ikke
eksisterer, samt feil som svartelisting, uakseptabelt innhold, at mottakertjeneren ikke er i stand
til å ta imot e-post for mottakerdomenet, eller at vi ikke får kontakt med mottakertjeneren.
Levert: Dette betyr at e-postinvitasjonen har blitt sendt til mottakeren.
Ved å klikke på
kan du filtrere listen etter invitasjonsstatus. I dialogen som kommer frem, er det
bare å angi teksten du ønsker å basere filteret på, og dernest velge filterlogikken fra nedtrekkmenyen:
•
•
•
•
•
Er lik: Denne vil bare vise det som matcher hele den angitte teksten.
Er ikke lik: Denne vil bare vise det som ikke matcher hele den angitte teksten.
Begynner med: Denne vil bare vise det som begynner med den angitte teksten.
Inneholder: Denne vil bare vise det som inneholder den angitte teksten, uavhengig av
tekstens eksakte posisjon.
Inneholder ikke: Denne vil bare vise det som ikke inneholder den angitte teksten, uavhengig
av tekstens eksakte posisjon.
Responsstatus
Dersom e-postinvitasjonen er levert, vil denne vise responsstatusen:
•
•
•
•
Fullført: Dette betyr at den inviterte har besvart Questen (levert ett fullendt svar).
Ufullført: Dette betyr at den inviterte har påbegynt, men ikke fullført Questen.
Avmeldt: Dette betyr at den inviterte har meldt seg av Questen.
Ikke besvart: Dette betyr at den inviterte ikke har svart.
Ved å klikke på
kan du filtrere listen etter responsstatus. I dialogen som kommer frem, er det bare å
angi teksten du ønsker å basere filteret på, og dernest velge filterlogikken fra nedtrekkmenyen:
•
•
•
Er lik: Denne vil bare vise det som matcher hele den angitte teksten.
Er ikke lik: Denne vil bare vise det som ikke matcher hele den angitte teksten.
Begynner med: Denne vil bare vise det som begynner med den angitte teksten.
23
•
•
Inneholder: Denne vil bare vise det som inneholder den angitte teksten, uavhengig av
tekstens eksakte posisjon.
Inneholder ikke: Denne vil bare vise det som ikke inneholder den angitte teksten, uavhengig
av tekstens eksakte posisjon.
Dato sendt
Dette er datoen invitasjonen ble sendt.
Legge til inviterte
Det finnes tre måter å legge til inviterte til en Quest: manuelt, fra kontakter og via filimport (.xlsx eller
.csv).
Manuelt
Når du velger å legge til inviterte manuelt, vil du få tilgang til en tekstboks der du kan lime inn epostadressene til de du ønsker å invitere. Vennligst merk at e-postadressene må være adskilt med et
linjeskift. Når du har limt inn e-postadressene i tekstboksen, er det bare å klikke ”Neste”.
I den neste dialogen vil du få valget om hvorvidt du ønsker å invitere via e-post. Dersom du ønsker å
sende e-postinvitasjoner ved hjelp av vårt e-postsystem, er det bare å passe på at ”Ja, send epostinvitasjoner til disse inviterte” er markert før du klikker på ”Fullfør”. Dersom du ønsker å sende epostinvitasjoner senere eller ikke bruke vårt e-postsystem, er det bare å passe på at ”Ja, send epostinvitasjoner til disse inviterte” ikke er markert før du klikker ”Fullfør”.
Duplikate e-postadresser
Dersom du forsøker å legge til mer enn én instans av en e-postadresse, eller e-postadressen du
forsøker å legge til allerede har blitt lagt til i Questen, vil du få følgende valg:
•
•
Legg til kun én instans av hver e-postadresse (ingen duplikater): Dette valget vil sørge for
at du kun får én forekomst av hver e-postadresse du legger til.
Legg til samtlige e-postadresser (duplikater tillatt): Dette valget vil legge til alle epostadressene du har lagt til i tekstboksen, selv om dette vil medføre at enkelte epostadresser vil forekomme mer enn én gang.
VENNLIGST MERK: Ved å skape duplikater vil samme invitert kunne motta mer enn én invitasjon til
Questen.
Fra kontakter
Når du velger å legge til inviterte fra kontakter, vil du få tilgang til en liste over alle kontaktgrupper du
har tilgang til. Du kan nå velge de kontaktgruppene du ønsker å invitere og deretter klikke ”Neste”.
I den neste dialogen vil du få valget om hvorvidt du ønsker å invitere via e-post. Dersom du ønsker å
sende e-postinvitasjoner ved hjelp av vårt e-postsystem, er det bare å passe på at ”Ja, send epostinvitasjoner til disse inviterte” er markert før du klikker på ”Fullfør”. Dersom du ønsker å sende epostinvitasjoner senere eller ikke bruke vårt e-postsystem, er det bare å passe på at ”Ja, send epostinvitasjoner til disse inviterte” ikke er markert før du klikker ”Fullfør”.
Duplikate e-postadresser
Dersom du forsøker å legge til mer enn én instans av en e-postadresse, eller e-postadressen du
forsøker å legge til allerede har blitt lagt til i Questen, vil du få følgende valg:
24
•
•
Legg til kun én instans av hver e-postadresse (ingen duplikater): Dette valget vil sørge for
at du kun får én forekomst av hver e-postadresse du legger til.
Legg til samtlige e-postadresser (duplikater tillatt): Dette valget vil legge til alle epostadressene du har lagt til i tekstboksen, selv om dette vil medføre at enkelte epostadresser vil forekomme mer enn én gang.
VENNLIGST MERK: Ved å skape duplikater vil samme invitert kunne motta mer enn én invitasjon til
Questen.
Importer fil
Når du velger å legge til inviterte via filimport, har du flere valg og muligheter enn når du legger til
inviterte manuelt eller fra kontakter. Den viktigste forskjellen er at du her kan importere
respondentdata (vennligst se ”Å bruke respondentdata” nedenfor for mer informasjon om fordelene
ved dette).
Når du legger til inviterte fra en fil, vil du først bli bedt om å angi filen. Vennligst merk at vi kun godtar
.xlsx- og .csv-filer, og at du må strukturere filen slik at de inviterte befinner seg på hver sin rad.
Dersom du ønsker å importere respondentdata, kan dette legges til som kolonner. Her følger et
eksempel på hvordan man skal strukturere en fil med respondentdataen ”kjønn”, ”språk” og
”skostørrelse”:
E-post
[email protected]
invitert [email protected]
invitert [email protected]
invitert [email protected]
invitert [email protected]
Kjønn
Mann
Kvinne
Kvinne
Mann
Kvinne
Språk
en
en
nb
nb
en
Skostørrelse
43
39
40
41
38
Når du har valgt filen (og klikket på ”Neste”), vil du få se en forhåndsvisning av filens første to rader. Vi
analyserer filen så godt vi kan, og forsøker å hjelpe deg ved å angi så riktige som mulig
standardinnstillinger. Dersom vi skulle gjøre en feil, er det bare å endre innstillingen:
•
Første rad inneholder overskrifter: Dersom dette valget er valgt, vil filens første rad tolkes
som en rad med overskrifter (slik som i eksempelet ovenfor). Dersom dette valget ikke er
valgt, vil filens første rad tolkes som en ordinær rad med data.
Dersom alt ser greit ut, er det bare å klikke ”Neste”.
I den neste dialogen vil du bli bedt om å velge hvilke felter du ønsker å importere fra filen. Dersom
filen kun inneholder én e-postkolonne, har vi sannsynligvis lagt den til for deg. Dersom den inneholder
mer enn én kolonne med e-postadresser (tenk deg at vi i eksempelet ovenfor hadde en ekstra kolonne
med e-postadressen til selgeren tilknyttet de forskjellige inviterte), vil du manuelt måtte velge feltet
som inneholder e-postadressene til de inviterte. Dette gjør du ved å dra og slippe det riktige feltet fra
filen til systemfeltet ”Email”.
Dersom du ønsker å legge til alle feltene i filen som respondentdata, er det bare å klikke på ”Legg til
alle”. Dersom du ønsker kun å importere noen av feltene fra filen, er det bare å dra og slippe disse fra
den venstre kolonnen til ”Legg til ny”-boksen under ”Brukerfelt”.
Straks du har lagt til feltene du ønsker å importere fra filen, kan du gi dem nye navn i tekstboksene
som kommer frem. VENNLIGST MERK at respondentdatafeltene vil bli gitt det navnet du angir her.
Dersom du ønsker å kunne lage analyser på bakgrunn av et felt, må du passe på at valget ”Filtrerbar”
er valgt for dette feltet. Når et felt gjøres filtrerbart, vil respondentdataen fra dette feltet behandles som
et spørsmål med faste svaralternativer, noe som gjør at du både kan vise dataen som grafer i
25
rapporten, og basere analyser på den. Dersom et felt ikke gjøres filtrerbart, vil respondentdataen bli
behandlet som svar til et åpent spørsmål (fritekstspørsmål).
VENNLIGST MERK at data som legges til som brukerfelt, vil bli importert som respondentdata og lagt
til i Questen som skjulte spørsmål.
Straks du har valgt feltene du ønsker å importere, samt sett over alle innstilingene, er det bare å klikke
”Neste”.
I den neste dialogen vil du få valget om hvorvidt du ønsker å invitere via e-post. Dersom du ønsker å
sende e-postinvitasjoner ved hjelp av vårt e-postsystem, er det bare å passe på at ”Ja, send epostinvitasjoner til disse inviterte” er markert før du klikker på ”Fullfør”. Dersom du ønsker å sende epostinvitasjoner senere eller ikke bruke vårt e-postsystem, er det bare å passe på at ”Ja, send epostinvitasjoner til disse inviterte” ikke er markert før du klikker ”Fullfør”.
Duplikate e-postadresser
Dersom du forsøker å legge til mer enn én instans av en e-postadresse, eller e-postadressen du
forsøker å legge til allerede har blitt lagt til i Questen, vil du – avhengig av situasjonen – få et eller flere
valg:
•
•
•
•
•
Importer kun nye inviterte (ingen duplikater): Dette vil kun importere inviterte som ikke
allerede er importert. Dersom én eller flere av de inviterte du forsøker å legge til allerede
finnes i Questen, vil de ikke bli importert.
Importer nye inviterte og oppdater eksisterende respondentdata (ingen duplikater):
Dette vil kun importere inviterte som ikke allerede er importert. Dersom én eller flere av de
inviterte du forsøker å legge til allerede finnes i Questen, vil respondentdataen tilknyttet disse
bli oppdatert med respondentdataen i filen.
Bare oppdater eksisterende respondentdata (ingen duplikater): Dette vil ikke importere
nye inviterte, men kun oppdatere respondentdataen til inviterte som allerede er lagt til i
Questen.
Importer samtlige inviterte i filen og lag duplikater dersom de allerede er blitt lagt til
(duplikater tillatt): Dette vil legge til alle inviterte fra filen. Dersom én eller flere inviterte
allerede finnes i Questen, vil han eller hun legges til som et duplikat. Dette valget vil ikke
endre tidligere opplastet respondentdata.
Importer nye inviterte og oppdater eksisterende respondentdata. Oppdater det siste
duplikatet dersom duplikater finnes (duplikater tillatt): Dette vil legge til nye inviterte og
oppdatere respondentdataen for eventuelt eksisterende. Dersom det finnes duplikater i filen,
vil vi bruke den siste av dem. Dersom det finnes duplikater på tjeneren, vil vi oppdatere den
siste av dem.
VENNLIGST MERK: Dersom du allerede har duplikater i Questen, vil det ikke være mulig å oppdatere
respondentdata ved hjelp av denne funksjonen.
Å bruke respondentdata
Når du importerer respondentdata, vil hvert datafelt legges til som et skjult spørsmål på slutten av
Questen. Spørsmålene vil ikke være synlige for respondenten når han/hun svarer, men de vil bli
”besvart” ved at den importerte respondentdataen automatisk fylles inn. Et resultat av dette er at du
kan inkludere denne respondentdataen i dine rapporter, og så sant du har gjort dataen filtrerbar (se
”Importer fil” ovenfor), lage analyser på bakgrunn av den (vennligst se ”Analyser” i denne hjelpefilen
for mer informasjon om dette).
Importert respondentdata kan også brukes for å skreddersy invitasjonsepostene, varselsmeldingene,
spørsmålstekster og tilleggsinformasjon. For å gjøre dette er det bare å sette inn en datatagg (f.eks.
[!Email!]) i teksten. Når teksten vises til den inviterte, vil datataggen erstattes med den
korresponderende respondentdataen. Du kan enkelt se hvilke datatagger du har til rådighet ved å
klikke på en inviterts e-postadresse i listen over inviterte. De tilgjengelige datataggene finner du ved
siden av de importerte datafeltene som vises i dialogboksen som kommer frem. Vennligst merk at du
26
må bruke hele datataggen, dvs. med klammene og utropstegnene, for at den skal bli byttet ut med
faktisk data.
Her er et eksempel på en enkel måte å bruke respondentdata: Hvis du har lastet opp respondentdata
hvor et av datafeltene inneholder de invitertes navn, og dette feltet er gitt navnet ”Navn”, kan du enkelt
gjøre e-postinvitasjonene mer personlige ved å legge til datataggen ”[!Navn!]”. Dersom du angir
følgende invitasjonsmelding: ”Hei [!Navn!], her er en kort undersøkelse jeg tror du vil like”, vil de
inviterte motta en invitasjonsmelding med deres eget navn, f.eks. ”Hei Janne, her er en kort
undersøkelse jeg tror du vil like”.
Flerspråklige Quester
Når du importerer data fra fil til flerspråklige Quester, får du muligheten til å angi de ulike
invitasjonsspråkene i filen. Dersom du ønsker å gjøre dette, er det bare å legge til en språkkolonne i
filen, og angi invitasjonsspråk til de ulike inviterte ved hjelp av ISO 639-1- eller ISO 639-3-standarden.
Når du importerer filen, er det bare å velge ”Språket er angitt i filen” fra nedtrekkmenyen ”Språk”, og
passe på at riktig filfelt velges som systemfeltet ”Språk” senere i dialogen.
For en oversikt over ISO 639-1- og ISO 639-3-standarden kan du se: http://www-01.sil.org/iso6393/codes.asp
Distribuer med E-postinvitasjoner
Avsenders navn: Dette er navnet du ønsker skal vises i "fra"-feltet i e-postmeldingen som opprettes.
Avsenders e-post: Dette er e-postadressen du ønsker skal vises i "fra"-feltet i e-postmeldingen som
opprettes.
Send invitasjon til: For å legge til respondenter klikker du på "Legg til respondenter" og legger dem til
i listen som dukker opp.
Språk: Hvis du har en Quest med ett språk, vises kun standardspråket. Dersom du har en flerspråklig
Quest, vises en ny kolonne med tilleggsspråkene.
VENNLIGST MERK at kun ett tilleggsspråk vises av gangen. For å redigere ytterligere tilleggsspråk er
det bare å velge dem fra nedtrekksmenyen.
MERK DEG OGSÅ at det kun er språk som er lagt til som tilleggsspråk på siden "Språk", som vises i
nedtrekksmenyen.
Tema: Dette er "emne"-feltet i e-postmeldingen som opprettes.
Invitasjonsmelding: Dette er hovedteksten i invitasjonen, brødteksten i e-postmeldingen. Hvis du
foretrekker å arbeide i den avanserte teksteditoren, klikker du .
Vi vil legge til en ”Klikk her for å delta”-knapp rett under invitasjonsmeldingen. Dersom du ønsker å
plassere denne knappen et annet sted i invitasjonsmeldingen, er det bare å bruke nedtrekkmenyen i
teksteditoren for å sette inn:
•
•
•
Knapp: Denne setter inn en knapp med teksten ”Klikk her for å delta”. Respondenten kan
svare på Questen ved å klikke på denne.
Tekst: Denne setter inn en lenke med teksten ”Klikk her for å delta”. Respondenten kan svare
på Questen ved å klikke på denne.
Lenke: Denne setter inn en ordinær lenke til Questen. Respondenten kan svare ved å klikke
på denne.
27
Du kan når som helst forhåndsvise invitasjonsmeldingen ved å angi din e-postadresse i
innleggingsfeltet under invitasjonsmeldingen og deretter klikke ”Send testmelding”.
Påminnelser: Ved hjelp av påminnelser kan du automatisk sende en påminnelsesmelding til
respondenter som ikke har svart etter en angitt tid. For å sette opp påminnelser er det bare å aktivere
alternativet "Invitasjonen har automatiske e-postpåminnelser".
Emne: Dette er "emne"-feltet i e-postmeldingen som opprettes.
Påminnelsesmelding: Dette er hovedteksten i påminnelsen, brødteksten i e-postmeldingen.
For informasjon om plassering av lenken kan du se i invitasjonsseksjonen ovenfor.
Send påminnelse: Her bestemmer du når påminnelsene skal sendes.
For å sende en påminnelse på en bestemt dato velger du ønsket dato i kalenderen (klikk på
kalenderikonet for å åpne den), før du klikker på "Legg til påminnelse".
For å sende en påminnelse etter et tidsrom velger du ønsket tidsintervall i nedtrekksmenyen, før du
klikker på "Legg til påminnelse".
TIP: I løpende Quester anbefaler vi kun å sende ut påminnelser etter et tidsintervall. Dette sikrer både
at respondentene mottar det samme antallet påminnelser, og at respondenter som allerede har
mottatt påminnelser, ikke mottar nye påminnelser hver gang nye respondenter legges til.
Gjeldende aktive påminnelser vises i en liste. For å slette en påminnelse er det bare å velge den i
listen og klikke "Slett valgte påminnelser".
Distribuer med SMS-invitasjoner (kun for kontoer med
SMS-distribusjon)
Avsenders navn: Dette er navnet som vil stå i ”fra”-feltet i den genererte SMS-meldingen.
Språk: Hvis du har en Quest med ett språk, vises kun standardspråket. Dersom du har en flerspråklig
Quest, vises en ny kolonne med tilleggsspråkene.
VENNLIGST MERK at kun ett tilleggsspråk vises av gangen. For å redigere ytterligere tilleggsspråk er
det bare å velge dem fra nedtrekksmenyen.
MERK DEG OGSÅ at det kun er språk som er lagt til som tilleggsspråk på siden "Språk", som vises i
nedtrekksmenyen.
Anslå antall meldinger: Ved å klikke på denne, vil du få en oversikt over antallet SMS-meldinger som
vil sendes ut. Vennligst merk at tallet er et resultat av en beregning, og at det faktiske antallet SMSmeldinger kan avvike fra dette. Dette er spesielt viktig å ha i mente dersom du har brukt
respondentdatatagger i SMS-meldingen.
Invitasjonsmelding: Dette er invitasjonsteksten. Vennligst merk at vi vil sette inn en kort invitasjonsURL på slutten av meldingen når vi sender den ut.
Send tekstmelding: Ved å bruke denne funksjonen, kan du sende en forhåndsvisning av SMSmeldingen til et valgt mobilnummer. For å gjøre dette, er det bare å legge inn et mobilnummer i
innleggingsfeltet, og deretter klikke på ”Send tekstmelding”.
28
Påminnelser: Ved hjelp av påminnelser kan du automatisk sende en påminnelsesmelding til
respondenter som ikke har svart etter en angitt tid. For å sette opp påminnelser er det bare å aktivere
alternativet "Invitasjonen har automatiske SMS-påminnelser".
Påminnelsesmelding: Dette er påminnelsesteksten. Vennligst merk at vi vil sette inn en kort
invitasjons-URL på slutten av meldingen når vi sender den ut.
Send tekstmelding: Ved å bruke denne funksjonen, kan du sende en forhåndsvisning av SMSmeldingen til et valgt mobilnummer. For å gjøre dette, er det bare å legge inn et mobilnummer i
innleggingsfeltet, og deretter klikke på ”Send tekstmelding”.
Distribuer med lenke
Dersom du ønsker å distribuere Questen ved hjelp av en lenke du kan bygge inn i en nettside, blogg
e.l., er det bare å aktivere alternativet "Distribuer med lenke". Dette genererer en lenke som du kan
kopiere og lime inn der du måtte ønske.
VENNLIGST MERK at dette valget automatisk aktiverer «Tillat flere svar pr. respondent» (under
«Responsoppsett» på siden «Innstillinger»). Dersom lenken skal kunne brukes til mer enn ett svar, må
«Tillat flere svar pr. respondent» forbli aktivert.
Vis obligatorisk innleggingsfelt for e-postadresse: Når du aktiverer dette alternativet, må
respondenter som følger lenken oppgi sin e-postadresse. Dette er nødvendig for at du skal kunne
iverksette oppfølgingsaktiviteter.
Distribuer med oppsprettvindu
Dersom du ønsker å implementere Questen som et oppsprettvindu på nettsiden din, laster du ned zipfilen som inneholder et brukervennlig skript for å gjøre dette.
Distribusjonslogg
I distribusjonsloggen får du en oversikt over hva som har hendt med e-postinvitasjonene du har sendt
ut, samt forholdet mellom ufullførte og fullførte svar fra både e-post- og lenkedistribusjon. Avhengig av
anvendt distribusjonsmetode, vil du her ha tilgang til følgende informasjon:
Distribusjon via e-post
Denne grafen gir deg en oversikt over hva som har skjedd med e-postinvitasjonene dine.
•
•
•
•
Planlagt levert: Dette er antallet e-postinvitasjoner som ennå ikke er oversendt til tjeneren vi
bruker for å sende e-post.
Midlertidig avvist: Dette er e-postinvitasjoner som ikke kom frem til mottakeren. Selv om epostinvitasjonen ikke kom frem denne gangen, kan det godt hende at fremtidige epostinvitasjoner vil nå denne mottakeren. Årsaken til at en e-postinvitasjon blir midlertidig
avvist, kan være at mottakerens postkasse er full, at postkassen er deaktivert, at mottakende
e-posttjener gjentatte ganger ber oss ”prøve igjen senere” osv.
Permanent avvist: Dette er e-postinvitasjoner som ikke kom frem til mottakeren. Fremtidige
e-postinvitasjoner til samme mottaker vil også mislykkes. Årsaken til at en e-postinvitasjon blir
permanent avvist, kan være at e-postadressen er feil formatert eller at mottakerdomenet ikke
eksisterer, samt feil som svartelisting, uakseptabelt innhold, at mottakertjeneren ikke er i stand
til å ta imot e-post for mottakerdomenet, eller at vi ikke får kontakt med mottakertjeneren.
Levert: Dette er antallet e-postinvitasjoner som er levert.*
29
I midten av grafen kan du se det totale antallet e-postinvitasjoner.
* MERK: Siden vi avhenger av at mottakertjeneren sender oss feilmeldinger når den avviser en epostinvitasjon, kan dette tallet være kunstig høyt i de sjeldne tilfeller der mottakertjeneren er
konfigurert til ikke å sende feilmeldinger.
Svar fra e-postdistribusjon
Denne grafen gir deg en oversikt over hva de leverte e-postinvitasjonene har resultert i.
•
•
•
•
Fullført: Dette er antallet fullførte svar.
Ufullført: Dette er antallet som har påbegynt, men ikke fullført Questen.
Avmeldt: Dette er antallet som har ønsket å melde seg av Questen.
Ikke besvart: Dette er antallet som verken har svart eller meldt seg av Questen.
I midten av grafen kan du se summen av alle de ovenfornevnte kategoriene.
Distribusjon via e-post
Denne grafen gir deg en oversikt over hva som har skjedd med SMS-invitasjonene dine.
•
•
•
Planlagt levert: Dette er antallet SMS-meldinger som ennå ikke er sendt.
Levert: Dette er antallet SMS-meldinger som ble levert
Feilet: Dette er antallet SMS-meldinger vi ikke var i stand til å levere.
Svar fra SMS-distribusjon
Denne grafen gir deg en oversikt over hva de leverte SMS-invitasjonene har resultert i.
•
•
•
Fullført: Dette er antallet fullførte svar.
Ufullført: Dette er antallet som har påbegynt, men ikke fullført Questen.
Ikke besvart: Dette er antallet som verken har svart eller meldt seg av Questen.
I midten av grafen kan du se summen av alle de ovenfornevnte kategoriene.
Svar fra lenkedistribusjon
Denne grafen gir deg en oversikt over svar fra lenkedistribusjonen.
•
•
Fullført: Dette er antallet fullførte svar.
Ufullført: Dette er antallet som har påbegynt, men ikke fullført Questen.
I midten av grafen kan du se summen av de ovenfornevnte kategoriene.
Vennligst merk at du kan bytte mellom graf- og tabellvisning ved å klikke på fanene på toppen av
distribusjonsloggen.
30
Eksport av e-postadresser
Du kan eksportere en liste over e-postadresser som tilhører de ulike kategoriene beskrevet under
”Distribusjon via e-post” og ”Svar fra e-postdistribusjon”. For å gjøre dette, er det bare å klikke på
”Eksport”-knappen på bunnen av distribusjonsloggen og velge ditt foretrukne format. Etter å ha valgt
format, er det bare å velge hvilke kategorier du vil inkludere i eksporten. Når du har foretatt valget ditt,
er det bare å klikke ”Eksport” og vente på at nettleseren skal laste ned filen.
VENNLIGST MERK at du ikke får lov til å eksportere e-postadresser dersom skjult identitet er aktivert i
Questen.
Varsler
Med varsler kan du få sendt en e-postmelding til en selvvalgt mottaker, enten hver gang en
respondent svarer eller når et bestemt svar avgis. Dette er en meget nyttig funksjon dersom du ønsker
å komme i gang med oppfølgingsaktiviteter raskt.
På siden Varsler får du en oversikt over alle varsler som er satt opp. Hvert enkelt varsel kan åpnes og
lukkes slik at innstillingene enten vises eller skjules.
For å velge et varsel er det bare å merke av i avmerkingsboksen til venstre for navnet.
For å aktivere eller deaktivere et varsel bruker du nedtrekksmenyen til høyre for varslingsnavnet.
For å slette et varsel velger du det før du klikker på “Slett”.
For å kopiere et varsel velger du det før du klikker på “Kopiér”.
For å legge til et nytt varsel klikker du “Legg til varsel”.
Når du åpner et varsel (for å åpne et varsel klikker du på trekanten til venstre for navnet), får du se et
sett med innstillinger:
Varselnavn: Dette er navnet på varselet.
Fra: Dette er e-postadressen som står som avsender av varsel-e-posten. VENNLIGST MERK at
denne er låst til "[email protected]"
Til: Her angis mottakeren av varsel-e-posten. Du kan velge mellom:
1. Brukerangitt mottaker: Dette alternativet åpner et felt for manuell innlegging av mottakernes
e-postadresser.
2. Respondent: Dette alternativet sender varselmeldingen til respondenten.
3. Mottaker angitt i respondentdata: Dette alternativet lar deg velge en mottaker basert på
informasjon som er lagret i respondentdata. Dette er en meget kraftig funksjon som lar deg
spesifisere varselmottakeren for hver enkelt respondent. En mulig bruk av denne funksjonen
er f.eks. dersom du ønsker å varsle selgeren som er koblet til den enkelte respondent. Se
"Respondent Manager" under "Distribusjon" i denne brukermanualen for mer informasjon om
respondentdata.
Når du velger dette alternativet, vises en nedtrekksmeny der du kan velge den aktuelle
respondentdatakolonnen.
VENNLIGST MERK at du må ha lastet opp en respondentdatafil som inneholder en egen
kolonne med e-postadresser for mottakerne for å kunne bruke denne funksjonen.
31
Språk: Hvis du har en Quest med kun ett språk, viser denne kun standardspråket. Dersom du har en
flerspråklig Quest, vises tilleggsspråkene i en kolonne til høyre.
VENNLIGST MERK at kun ett tilleggsspråk vises av gangen. For å redigere et annet
tilleggsspråk er det bare å velge det fra nedtrekksmenyen.
MERK DEG OGSÅ at det kun er språk som er lagt til som tilleggsspråk på siden “Språk”, som er
tilgjengelige i nedtrekksmenyen.
Varslingsemne: Dette er "emne"-feltet i e-postmeldingen som opprettes.
Varslingsmelding: Dette er hovedteksten i varselet, brødteksten i e-postmeldingen.
Send varsel: Her kan du velge enten å sende varselet hver gang et svar kommer inn eller kun når et
svar oppfyller bestemte kriterier. Hvis du velger det andre alternativet, vises et felt for innstilling av
kriteriet.
Kriterium: Her kan du angi betingelsene som utgjør kriteriet. For å angi en betingelse er det bare å
velge et spørsmål fra "IF"-nedtrekksmenyen og pare det med et svar under "er lik en av".
Dersom du ønsker å gjøre betingelsen smalere, er det bare å klikke på "Legg til betingelse" og angi
nok et spørsmål og svaralternativ.
VENNLIGST MERK:
•
•
•
Ved å velge mer enn ett svaralternativ fra samme spørsmål oppretter du en "eller"-logikk.
Ved å velge svaralternativer fra forskjellige spørsmål oppretter du en "og"-logikk.
Underspørsmål i matrisespørsmål behandles som flervalgspørsmål, dvs. at de blir underlagt
en "og"-logikk.
For å slette en betingelse er det bare å klikke på det røde krysset ved siden av den.
For å lagre kriteriet som et filter er det bare å klikke "Lagre kriteriet ovenfor som et filter". Se under
"Resultater" i denne brukermanualen dersom du vil finne ut mer om effektivt å anvende filtre.
Test og publisér
Valider Quest: Denne utfører en validering som oppdager eventuelle kritiske feil. VENNLIGST MERK
at kun tekniske feil (f.eks. routingproblemer osv.) blir oppdaget. Valideringen oppdager ikke feil i
innholdet.
Kjør testquest: Denne lar deg teste Questen. Under testing oppfører Questen seg nøyaktig som om
den var publisert, dvs. at både routing og spesielle handlinger fungerer, samt at svarene registreres og
gjøres tilgjengelig på siden “Resultater”. Funksjoner som er avhengig av respondentdata (som f.eks.
noen varsler eller skjuling av spørsmål), vil imidlertid ikke være funksjonelle under testingen.
Vis testrapport: Denne viser deg testresultatene ved hjelp av siden “Resultater”. (VENNLIGST MERK
at du må ha fullført en testquest for at denne knappen skal bli tilgjengelig.)
Slett testdata: Denne sletter de lagrede testdataene. (VENNLIGST MERK at du må ha fullført en
testquest for at denne knappen skal bli tilgjengelig.)
Forhåndsvis Quest: Denne lar deg forhåndsvise Questen uten registrering av svarene. Dersom du vil
registrere svarene, kan du kjøre en testquest.
Publisér: Denne publiserer Questen. (VENNLIGST MERK at all lagret testdata slettes ved
publisering.)
32
Stopp: Denne deaktiverer Questen. (VENNLIGST MERK at Questen må være aktiv for at denne
knappen skal være tilgjengelig.)
Tilgjengelighet
Her avgjør du når den publiserte Questen skal bli tilgjengelig for respondentene (dvs. når Questen
skal aktiveres).
Umiddelbart: Denne gjør Questen tilgjengelig umiddelbart etter at den er publisert.
På en angitt dato: Denne gjør Questen tilgjengelig automatisk på den datoen du velger. For å angi
aktiveringsdato er det bare å klikke på kalenderikonet som vises.
Denne Questen har en utløpsdato: Ved å aktivere dette alternativet kan du angi en dato for når
Questen automatisk skal gjøres utilgjengelig (dvs. bli deaktivert).
Rapportering
Når tiden er inne for å undersøke Questens resultater eller sette opp måten de skal presenteres på
etter hvert som de kommer inn, er det bare å klikke på «Rapporter» fra Questens hjemmeside eller
bånd. Du kommer også til siden «Rapporter» dersom du klikker på en av Questene i Responswidgeten i aktivitetsoversikten.
På rapportsiden finner du en liste over alle rapporter tilknyttet Questen. Dersom du arbeider med en
delt Quest, vil alle rapporter på siden være delt mellom de samme brukerne som deler Questen. En
delt rapport kan redigeres av brukere med tilgang til den, noe som gjør det meget enkelt å samarbeide
om å lage rapporter. Dersom Questen ikke inneholder noen rapporter, vil en standardrapport
genereres automatisk med én gang du går inn på siden «Rapporter».
Rapportsiden er delt i to deler:
1. Handlingsknappene
Ny Rapport: Denne åpner en veiviser som hjelper deg å lage en ny rapport. Se «Å lage en ny
rapport» nedenfor for mer informasjon om veiviseren.
Slett: Denne sletter de rapporter som for øyeblikket er valgt i rapportlisten. Dersom ingen rapporter er
valgt, vil knappen være deaktivert.
Tips! Det er fullt mulig å slette flere rapporter om gangen. For å velge flere rapporter, er det bare å
holde ctrl nede mens du klikker ved siden av navnet til rapportene du vil legge til i utvalget.
Dupliser: Denne dupliserer (lager en kopi av) de rapporter som for øyeblikket er valgt i rapportlisten.
Dersom ingen rapporter er valgt, vil knappen være deaktivert.
Tips! Det er fullt mulig å duplisere flere rapporter om gangen. For å velge flere rapporter, er det bare å
holde ctrl nede mens du klikker ved siden av navnet til rapportene du vil legge til i utvalget.
Merk: Duplikatene vil få et tall lagt til i navnet sitt. For å endre navnet på en rapport, er det bare å gå til
«Rapportinnstillinger» (se «Rapportinnstillinger» i denne hjelpefilen for mer informasjon om hvordan
gjøre dette).
Buntkopiér: Denne åpner en veiviser som hjelper deg å lage flere kopier av rapporten, alle med et
ulikt filter eller sammenlikning. I veiviseren er det bare å velge filtrene og/eller sammenlikningene du
33
ønsker å lage kopier med. Vennligst merk at hvert valg vil resultere i en separat kopi, med det valgte
filteret/sammenlikningen brukt på alle spørsmålene i rapporten. Det valgte filteret/sammenlikningen vil
derfor erstatte eventuelle filtre/sammenlikninger fra originalrapporten i kopien.
Dersom du ønsker å legge et intervallfilter på alle kopiene (dette kommer i tillegg til det valgte
filteret/sammenlikningen), er det bare å velge ”Legg et intervallfilter på alle versjonene”, og velge et fra
nedtrekkmenyen som blir tilgjengelig.
Når du er fornøyd med valgene dine, er det bare å klikke ”Neste”.
På den neste siden i veiviseren får du tilgang til LiveReport-innstillingene til rapportene du er i ferd
med å lage.
Status: Denne bestemmer tilgjengeligheten. «Privat» betyr at LiveReport-en kun er tilgjengelig for
innloggede brukere med tilgang til Questen. «Offentlig» betyr at alle med tilgang til LiveReport-ens
URL kan se den. For å begrense publikum, anbefaler vi å passordbeskytte offentlige LiveReport-er.
Krev passord: Denne vil passordbeskytte LiveReport-ene du er i ferd med å lage. For å bruke samme
passord for alle LiveReport-ene, er det bare å velge ”Bruk samme passord for alle LiveReport-ene”.
Du er velkommen til å endre det foreslåtte passordet i tekstfeltet som kommer frem. Dersom du
ønsker at systemet skal generere et unikt passord for hver LiveReport, er det bare å velge ”Bruk et
unikt passord for hver LiveReport”. Systemet vil da generere et sikkert passord for alle LiveReportene. Disse passordene vil være tilgjengelige i en nedlastbar Excel-fil etter at du har fullført veiviseren.
Vis tid for siste oppdatering: Denne vil vise et tidsstempel i LiveReport-en, slik at publikum lett kan
se når dataene sist ble oppdatert.
LiveReport-er: Dette er navnene på kopiene (og LiveReport-ene) du er i ferd med å lage.
Når du er fornøyd med innstillingene, er det bare å klikke ”Fullfør” for å lage kopiene.
Eksport: Denne åpner en eksportveiviser som hjelper deg med å eksportere den valgte rapporten.
For mer informasjon om eksportveiviseren, se «Eksport» i denne hjelpefilen. Merk at du kun kan
eksportere én rapport om gangen, og at «Eksport»-knappen blir deaktivert dersom ingen eller mer enn
én rapport er valgt.
Søkefeltet: For å begrense viste rapporter er det bare å skrive noe i søkefeltet. Søkefunksjonen søker
gjennom alle kolonnene mens du skriver, slik at du raskt kan finne det du leter etter.
2. Rapportlisten
Denne listen inneholder alle rapportene i Questen. For å åpne en rapport i Report Designer, er det
bare å klikke på dens navn i listen. For å sortere listen etter en bestemt kolonne, er det bare å klikke
én gang på kolonnen. En liten pil vil da dukke opp og vise hvilken rekkefølge sorteringen foregår i
(peker pilen oppover, sorteres det i stigende rekkefølge, mens den ved synkende rekkefølge vil peke
nedover). For å bytte rekkefølge, er det bare å klikke på kolonnen én gang til. Dersom du ikke vil
sortere etter kolonnen lenger, er det bare å klikke på den en tredje gang slik at pilen forsvinner.
Tips! For å angi en kolonne som skal brukes dersom det oppstår en konflikt i den første, er det bare å
klikke på en av de andre kolonnene etter først å ha bestemt ønsket sortering. Den andre kolonnen du
klikker på, vil da brukes for å løse konflikter i den første.
Kolonnene og deres innhold
Status: Denne viser rapportens tilgjengelighet. «Privat» betyr at rapporten kun kan sees av
innloggede brukere med tilgang til den aktuelle Questen. «Offentlig» betyr at alle med tilgang til
LiveReport-ens URL kan se denne. Det er fullt mulig å begrense tilgangen til en offentlig LiveReport
ved å passordbeskytte den (se «Rapportinnstillinger i denne hjelpefilen for mer informasjon om dette).
34
Navn: Denne viser rapportens navn. Klikker du på et rapportnavn, vil den aktuelle rapporten åpnes i
Report Designer.
Laget av: Denne viser en rapports opphavsperson. Opphavspersonen regnes som rapportens eier.
Sist redigert: Denne viser dato og tid for siste redigering.
Snarveier: Denne inneholder to kjærkomne snarveier: (1) «forhåndsvis LiveReport» (denne åpner en
forhåndsvisning av LiveReport-en i et nytt vindu) og (2) «rapportinnstillinger» (se
«Rapportinnstillinger» i denne hjelpefilen for mer informasjon om denne).
Å lage en ny rapport
For å lage en ny rapport, er det bare å klikke «Ny rapport» og gå igjennom den todelte veiviseren som
møter deg:
Side 1
Her angir du tilgjengeligheten og egenskapene til rapportens LiveReport:
Status: Denne bestemmer tilgjengeligheten. «Privat» betyr at LiveReport-en kun er tilgjengelig for
innloggede brukere med tilgang til Questen. «Offentlig» betyr at alle med tilgang til LiveReport-ens
URL kan se den. For å begrense publikum, anbefaler vi å passordbeskytte offentlige LiveReport-er.
For å distribuere URL-en, er det bare å kopiere den fra dialogen «Rapportinnstillinger» og lime den inn
i f.eks. en e-postmelding.
Krev passord: Denne vil beskytte LiveReport-en med et passord du selv velger. Dersom du aktiverer
dette valget, må publikum være i besittelse av både URL-en og passordet for å kunne se LiveReporten.
Vis tid for siste oppdatering: Denne vil vise et tidsstempel i LiveReport-en, slik at publikum lett kan
se når dataene sist ble oppdatert.
Layout: Denne bestemmer LiveReport-ens layout. Dersom du ønsker å lage en tradisjonell
LiveReport, er det bare å velge ”Én graf per side”. Dette vil presentere hver graf på en ny side.
Dersom du ønsker å vise flere grafer på én side, er det bare å velge ”Én side”, og deretter velge antall
kolonner i nedtrekkmenyen som kommer frem.
Når du er tilfreds med innstillingene, er det bare å klikke «Neste» for å gå til den neste siden.
Side 2
Det er her du angir et navn til rapporten. Når du er ferdig, er det bare å klikke «Lagre» for å lage
rapporten og åpne den i Report Designer. Merk at dersom du arbeider med en flerspråklig Quest, vil
det være en nedtrekkmeny for språk ved siden av innleggingsfeltet for rapportnavn. Vennligst bruk
denne for å angi navnet i alle Questens språk. Dersom du glemmer å angi navnet på et bestemt
språk, vil det vises på standardspråket når dette språket velges.
Report Designer
For å åpne en rapport i Report Designer, er det bare å klikke på dens navn i rapportlisten.
Akkurat som i Designer, er grensesnittet delt i tre hovedområder:
35
1. Spørsmålslisten
2. Handlingsknappene
3. Arbeidsområdet
1. Spørsmålslisten
Spørsmålslisten inneholder alle elementer i rapporten. For å legge til elementer i rapporten, er det
bare å klikke på «Legg til spørsmål»-knappen (se avsnittet «Handlingsknappene» for mer
informasjon).
For å åpne et listeelement i arbeidsområdet, er det bare å klikke på det. Listeelementet som for
øyeblikket vises i arbeidsområdet vil alltid være markert i en mørkere tone.
Ved å holde musepekeren over et element i spørsmålslisten, får du tilgang til følgende funksjoner:
Flytt element opp. Du kan også flytte et element ved å klikke og dra på det «ruglete» området til
venstre på elementet.
Flytt element ned. Du kan også flytte et element ved å klikke og dra på det «ruglete» området til
venstre på elementet.
Dupliser element.
Fjern element fra rapporten.
Flerspråklige rapporter
Når du arbeider med flerspråklige rapporter, vil en nedtrekkmeny for språk være tilgjengelig på toppen
av spørsmålslisten. Vennligst bruk denne for å se rapporten på ulike språk, samt å angi oversettelser
for tilleggsinformasjon, kommentarer etc.:
1. Klikk på et listeelement som inneholder oversettbar tekst (spørsmål eller tekst).
2. Se på eller modifiser teksten på standardspråket. Dette gjøres i arbeidsområdet.
3. Velg et annet språk fra nedtrekkmenyen.
4. Legg inn oversettelsen i arbeidsområdet.
5. Dersom rapporten inneholder mer enn ett ekstraspråk, gjenta steg tre og fire.
2. Handlingsknappene
Legg til spørsmål: Denne åpner en dialogboks der du kan velge spørsmålene du ønsker å legge til.
Etter å ha valgt spørsmålene, er det bare å klikke på «Legg til». For å legge til andre elementer, dvs.
tekster eller svarlogger, er det bare å klikke på pilen til høyre på «Legg til spørsmål»-knappen og velge
enten «Tekst» eller «Svarlogg». For rapporter med layout ”Én side” vil du dessuten ha tilgang til valget
”Legg til seksjon”. Dette valget lar deg legge til en overskrift som strekker seg over alle kolonnene i
rapporten. Denne funksjonen er spesielt godt egnet for å gruppere linkende grafer i en ensidesrapport.
Eksport: Denne åpner eksportveiviseren, som er laget for å guide deg gjennom eksportprosessen.
See «Eksport» i denne hjelpefilen for mer informasjon.
Rapportinnstillinger: Denne åpner rapportinnstillingene. Se «Rapportinnstillinger» i denne hjelpefilen
for mer informasjon.
Lagre: Denne lagrer endringene dine. Dersom du ikke har gjort noen endringer, vil knappen være
utilgjengelig.
Merk: Dersom du har aktivert automatisk lagring under brukerinnstillingene dine, vil alle endringer
lagres automatisk – akkurat som i Designer.
36
Avbryt: Denne forkaster ulagrede endringer og tilbakestiller rapporten til sist lagrede tilstand. Dersom
du ikke har gjort noen endringer, vil knappen være utilgjengelig.
Merk: Dersom du har aktivert automatisk lagring under brukerinnstillingene dine, vil alle endringer
lagres automatisk – akkurat som i Designer.
Forhåndsvis LiveReport: Denne åpner LiveReport-en i et nytt vindu. Se «LiveReport» i denne
hjelpefilen for mer informasjon om denne.
3. Arbeidsområde
Arbeidsområdet viser alltid elementet som er valgt i spørsmålslisten, og tilgjengelige kontroller vil
variere med typen element. For å gjøre din designprosess så enkel som mulig, skjuler vi alltid
kontroller og valg uten mening for det valgte element. Du vil f.eks. ikke kunne velge kakediagram i
flervalgspørsmål, både sammenlikning OG krysstabulering osv.
Tekst
Dersom det valgte elementet er en tekst, vil arbeidsområdet inneholde to innleggingsfelt:
Overskrift: Dette er tekstens overskrift. For økt lesbarhet, anbefaler vi at du angir en kort og presis
overskrift for teksten.
Brødtekst: Dette feltet er for selve teksten.
Tekster kan brukes for å legge til f.eks. en innledning eller oppsummering i rapporten, kommentarer
mellom spørsmålene, viktig bakgrunnsinformasjon etc.
Tips! Dersom du arbeider med en flerspråklig rapport, kan du bruke nedtrekkmenyen på toppen av
spørsmålslisten for å angi teksten på et av de andre språkene i rapporten.
Svarlogg
Dersom det valgte elementet er en svarlogg, vil arbeidsområdet vise en oversikt over når svarene ble
mottatt.
Spørsmål
Dersom det valgte elementet er et spørsmål, vil arbeidsområdet være delt i tre deler:
Analyser
Her har du tilgang til alle tilgjengelige analyser. For å legge en analyse på et spørsmål, er det bare å
velge den fra en av nedtrekksmenyene. Se delen «Analyser» i denne hjelpefilen for mer informasjon
om analysetypene. Dersom du ønsker å lage en ny analyse, er det bare å klikke på det grønne
plussikonet.
Bruk på flere spørsmål: Analyser påvirker kun det valgte spørsmålet. For å legge den samme
analysen på mer enn ett spørsmål, legger du den først på et av spørsmålene, og klikker dernest på
«Bruk på flere spørsmål». I dialogboksen som vises, velger du de andre spørsmålene du vil bruke
analysen på, og klikker deretter på «Bruk på spørsmål».
37
Visningsinnstillinger
Her velger du hvordan spørsmålet skal fremstilles i rapporten.
Graftype: Denne angir graftypen. Vi tilbyr følgende graftyper: vert (dvs. vertikalt søylediagram), horis
(dvs. horisontalt søylediagram), kakediagram, linjediagram, områdediagram, radar (dvs.
edderkoppdiagram) og punktdiagram. MERK at vi har gjort det lettere for deg å velge ved å fjerne
diagrammer som ikke går overens med spørsmålstypen eller de andre innstillingene dine.
Vis data som: Denne angir dataformatet, dvs. hvilken verdi som skal brukes på x-aksen. Vi tilbyr tre
ulike formater: antall (dvs. antall responser), prosent og snitt (dvs. gjennomsnittet).
Vis dataetiketter i grafen: Denne viser en series verdi i en merkelapp på f.eks. søylen.
Vis statistisk tabell: Denne legger til en tabell med følgende informasjon under grafen: antall
responser (totalt), gjennomsnittet, medianen, samt standardavviket.
Vis svaralternativer som etikett: Denne erstatter svaralternativtekstene på x-aksen med tall. En
forklaringstabell legges til under grafen. TIPS! Dette er den perfekte måten å rydde opp i et spørsmål
med lange svaralternativtekster.
Farger: Med denne bestemmer du grafens farger. Fargeskjema lar deg velge et forhåndsdefinert
fargeskjema (fargesett), mens Enkeltfarge lar deg angi en farge som skal brukes på hele grafen.
Vis kun gjennomsnittsverdi: Dette valget vil vise en hel matrises gjennomsnittsverdi som en enkelt
gjennomsnittsverdi. Denne gjennomsnittsverdien blir kalkulert ut fra alle svar på alle
underspørsmålene i matrisen, dvs. at den ikke er en enkel gjennomsnittsverdi av underspørsmålenes
gjennomsnittsverdi. Dette valget er kun tilgjengelig for matrisespørsmål.
Sortering: Dette valget bestemmer hvilken rekkefølge et spørsmåls svaralternativer skal vises i. For å
vise dem slik de ble vist i Questen, er det bare å velge ”Standardrekkefølge”. For å vise dem i
alfabetisk rekkefølge, er det bare å velge ”Alfabetisk A -> Å” eller ”Alfabetisk Å -> A”. For å sortere
dem etter antall svar, er det bare å velge ”Svar (stigende)” eller ”Svar (synkende)”.
Bruk på flere spørsmål: Visningsinnstillingene påvirker kun det valgte spørsmålet. For å bruke de
samme innstillingene på mer enn ett spørsmål, er det bare å klikke på denne knappen og velge de
andre spørsmålene du vil bruke innstillingene på i dialogboksen som dukker opp.
Visning
Her ser du grafen slik den vil fremtre i LiveReport-en.
Tilleggsinformasjon: Denne kan du bruke for å legge til tekst ovenfor grafen. MERK: Dersom
spørsmålet inneholdt tilleggsinformasjon i Questen, vil denne teksten allerede være lagt til i dette
feltet.
Kommentarer: Denne kan du bruke for å legge til tekst under grafen.
Graffanen: Velg denne for å se grafen.
Tabellfanen: Velg denne for å se tabellen.
Tekstfanen: Velg denne for å se fritekstsvar.
TIPS! For å følge opp en respondenten bak et fritekstsvar, er det bare å klikke på svarteksten. Du vil
da åpne denne respondenten i tilbakemeldingsmodulen. Se «Tilbakemeldinger» i denne hjelpefilen for
mer informasjon om denne funksjonaliteten.
38
Rediger merkelapper
I denne delen har du mulighet for å redigere et utvalg tekster og merkelapper som vises i rapporten.
Avhengig av den valgte spørsmålstypen vil du ha tilgang til en eller flere av de følgende fanene:
Spørsmålstekst: Her har du tilgang til et innleggingsfelt for å redigere spørsmålsteksten til det valgte
spørsmålet. Dette er nyttig dersom du f.eks. ønsker å korte ned en tekst for å bedre rapportens layout
og lesbarhet.
VENNLIGST MERK at endringene kun påvirker den aktuelle rapporten. Verken Questen eller andre
rapporter vil påvirkes av disse endringene.
Svaralternativer: Her har du tilgang til innleggingsfelter for å redigere svaralternativene til det valgte
spørsmålet. Dette er nyttig dersom du f.eks. ønsker å forkorte disse for å bedre diagrammenes layout
og lesbarhet.
VENNLIGST MERK at endringene kun påvirker den aktuelle rapporten. Verken Questen eller andre
rapporter vil påvirkes av disse endringene.
Underspørsmål: Her har du tilgang til innleggingsfelter for å redigere underspørsmålene i det valgte
spørsmålet. Dette er nyttig dersom du f.eks. ønsker å forkorte disse for å bedre rapportens layout.
VENNLIGST MERK at endringene kun påvirker den aktuelle rapporten. Verken Questen eller andre
rapporter vil påvirkes av disse endringene.
Rapportinnstillinger
Her har du tilgang til rapportens globale innstillinger. Vi har gjort det oversiktlig ved å dele
innstillingene inn i to faner:
LiveReport
Her angir du LiveReport-ens egenskaper og tilgjengelighet:
URL for LiveReport: Dette er LiveReport-ens URL. For å distribuere en offentlig LiveReport, er det
bare å kopiere URL-en og lime den inn i f.eks. en e-postmelding. For å forhåndsvise LiveReport-en
direkte fra denne dialogboksen, er det bare å klikke på «Forhåndsvis»-lenken ved siden av URL-en.
Krev passord: Denne vil beskytte LiveReport-en med et passord du selv velger. Dersom du aktiverer
dette valget, må publikum være i besittelse av både URL-en og passordet for å kunne se LiveReporten.
Status: Denne bestemmer tilgjengeligheten. «Privat» betyr at LiveReport-en kun er tilgjengelig for
innloggede brukere med tilgang til Questen. «Offentlig» betyr at alle med tilgang til LiveReport-ens
URL kan se den. For å begrense publikum, anbefaler vi å passordbeskytte offentlige LiveReport-er.
For å distribuere URL-en, er det bare å kopiere den fra dialogen «Rapportinnstillinger» og lime den inn
i f.eks. en e-postmelding.
Vis tid for siste oppdatering: Denne vil vise et tidsstempel i LiveReport-en, slik at publikum lett kan
se når dataene sist ble oppdatert.
Layout: Denne bestemmer LiveReport-ens layout. Dersom du ønsker å lage en tradisjonell
LiveReport, er det bare å velge ”Én graf per side”. Dette vil presentere hver graf på en ny side.
Dersom du ønsker å vise flere grafer på én side, er det bare å velge ”Én side”, og deretter velge antall
kolonner i nedtrekkmenyen som kommer frem.
39
Generelt
Det er her du kan redigere rapportens navn. Merk at dersom du arbeider med en flerspråklig Quest, vil
det være en nedtrekkmeny for språk ved siden av innleggingsfeltet for rapportnavn. Vennligst bruk
denne for å angi navnet i alle Questens språk. Dersom du glemmer å angi navnet på et bestemt
språk, vil det vises på standardspråket når dette språket velges.
Analyser
Analysesiden gir deg en liste over alle analyser tilgjengelig i Questen. Dersom Questen er delt, vil alle
dens analyser også være delt mellom de samme brukerne.
Analysesiden er inndelt i to deler:
1. Handlingsknappene
Ny analyse: Denne åpner en veileder som hjelper deg å lage en analyse. For mer informasjon om
denne, se «Å lage en ny analyse» nedenfor.
Slett: Denne sletter de analyser som for øyeblikket er valgt i listen. Dersom ingen analyser er valgt, vil
knappen være deaktivert.
TIPS! Det er fullt mulig å slette flere analyser om gangen. Vennligst merk at du ikke får lov til å slette
analyser som er i bruk eller analyser eid av andre brukere.
Dupliser: Denne dupliserer de analyser som for øyeblikket er valgt i listen. Dersom ingen analyser er
valgt, vil knappen være deaktivert.
TIPS! Det er fullt mulig å duplisere flere analyser om gangen. Duplikatene vil få et nummer lagt til på
slutten av navnet, slik at du enkelt kan skille dem fra originalen.
Søkefeltet: For å begrense viste analyser er det bare å skrive noe i søkefeltet. Søkefunksjonen søker
gjennom alle kolonnene mens du skriver, slik at du raskt kan finne det du leter etter.
2. Analyselisten
Denne listen inneholder alle analysene i Questen. For å redigere en analyse, er det bare å klikke på
dens navn i listen. For å sortere listen etter en bestemt kolonne, er det bare å klikke én gang på
kolonnen. En liten pil vil da dukke opp og vise hvilken rekkefølge sorteringen foregår i (peker pilen
oppover, sorteres det i stigende rekkefølge, mens den ved synkende rekkefølge vil peke nedover). For
å bytte rekkefølge, er det bare å klikke på kolonnen én gang til. Dersom du ikke vil sortere etter
kolonnen lenger, er det bare å klikke på den en tredje gang slik at pilen forsvinner.
Tips! For å angi en kolonne som skal brukes dersom det oppstår en konflikt i den første, er det bare å
klikke på en av de andre kolonnene etter først å ha bestemt ønsket sortering. Den andre kolonnen du
klikker på, vil da brukes for å løse konflikter i den første.
Kolonnene og deres innhold
Status: Denne forteller deg hvorvidt analysen er i bruk.
Navn: Denne viser analysens navn. For å redigere en analyse (vennligst merk at du ikke kan redigere
manuelle utvalg), er det bare å klikke på navnet.
40
Laget av: Denne viser brukeren som lagde analysen, og dermed regnes som dens eier.
Type: Denne viser hvilken analysetype en viss analyse er.
Sist redigert: Denne viser dato og tid for siste gang analysen ble redigert.
Å lage en ny analyse
Når du klikker «Ny analyse», vil en veiviser geleide deg gjennom prosessen:
Først må du velge analysens hovedtype:
Filter
Lag et filter for kun å vise resultater som oppfyller et bestemt kriterium. Dette er nyttig dersom du f.eks.
bare vil se forrige ukes respons, eller kun svarene fra respondenter som oppgav «kvinne» i et
spørsmål om kjønn.
Sammenlikning
Lag en sammenlikning for å vise resultater fra opptil fem Quester eller ulike filtrerte visninger av
samme Quest side om side. Dette er nyttig dersom du f.eks. ønsker å se forskjellen mellom svar fra
menn og kvinner.
Krysstabulering
Lag en krysstabulering for raskt å se hvordan to faktorer henger sammen.
Filter
Verdifilter
Et verdifilter begrenser viste svar på bakgrunn av svaret som ble avgitt i ett eller flere spørsmål.
Intervallfilter
Et intervallfilter begrenser de viste resultatene på bakgrunn av svartidspunktet.
Verdifilter
Et verdifilter begrenser viste svar på bakgrunn av svaret som ble avgitt i ett eller flere spørsmål.
Dialogboksen viser først spørsmålslisten. Klikk på et spørsmål for å vise dets svaralternativer, og
fortsett med å huke av alternativene du ønsker å filtrere etter. Dersom du velger mer enn ett
svaralternativ, kan du enten kombinere disse til et flerbetingelsesfilter, eller lage et separat
enkeltbetingelsesfilter for hvert alternativ (se nedenfor for mer informasjon). Når du har foretatt et valg,
er det bare å klikke «Neste».
I den neste dialogboksen får du mulighet til å navngi filtrene. Når du er ferdig, klikker du «Fullfør» for å
lagre de nye filtrene.
41
Flerbetingelsesfilter
For å lage et flerbetingelsesfilter er det bare å la valget «Lag som separate filtre» forbli uvalgt når du
klikker «Neste». Dette resulterer i ett filter med følgende logikk:
•
•
Svaralternativer fra samme spørsmål følger en «eller»-logikk, dvs. at filteret kommer til å vise
resultater fra respondenter som har svart minst ett av de valgte alternativene.
Svaralternativer fra ulike spørsmål følger en «og»-logikk, dvs. at filteret kommer til å vise
resultater fra respondenter som har svart både det ene og det andre alternativet.
Enkeltbetingelsesfilter
For å lage et enkeltbetingelsesfilter er det bare å velge «Lag som separate filtre» før du klikker
«Neste». Når du gjør dette, vil hvert valgte alternativ resultere i et separat filter som kun viser
resultatene fra respondenter som har svart dette bestemte alternativet.
Intervallfilter
Med et intervallfilter kan du begrense viste resultater til svar mottatt i et bestemt tidsrom.
Slik gjør du det:
•
Angi start- og sluttidspunkt for perioden du ønsker å begrense resultatene til
•
Klikk «Neste»
•
Navngi filteret
•
Klikk «Fullfør»
Sammenlikning
Ved å legge en sammenlikning på rapporten kan du vise ulike filtre, Quester eller spørsmål i samme
diagram. Her er noen eksempler:
•
•
•
Totalresultatene vs. ulike filtrerte visninger av resultatene, f.eks. kundeundersøkelsen for Oslo
ved siden av Bergen og landstotalen.
Opptil fem like Quester, f.eks. kundeundersøkelsen fra Q3 ved siden av den fra Q1 og Q2.
Spørsmål med like svaralternativer, f.eks. «Hvor viktig er …» ved siden av «Hvor fornøyd er
du med …»
Filtre
Dette er den enkleste og mest effektive sammenlikningsmetoden. For å sammenlikne ulike filtrerte
visninger av samme Quest må du først lage noen filtre (vennligst ta en titt på siden «Filter» i denne
hjelpefilen dersom du er usikker på hvordan du gjør dette). Når du har lagd filtrene du vil
sammenlikne, er det bare å følge disse enkle stegene:
1. Klikk «Sammenlikning»
2. Klikk «Filtre»
4. I den neste dialogboksen får du se en liste over alle verdifiltrene dine. Velg filtrene du ønsker
å sammenlikne, og klikk deretter på «Neste». VENNLIGST MERK: Filtersammenlikningen
kommer til å vise de valgte filtrerte visningene som separate søyler ved siden av totalen.
5. Navngi grafdataene (dvs. søylene). I diagrammene vil de filtrerte visningene bære disse
navnene, mens totalen alltid vil hete «Denne Questen»*.
42
6. Klikk «Neste» og gi deretter sammenlikningen et navn.
7. Klikk «Fullfør» for å lagre sammenlikningen.
* Når du bruker sammenlikningen i en rapport, vil grafdataen ved navn «Denne Questen» alltid vise
totalen. Dersom du derimot legger et filter over dette, dvs. bruker både en sammenlikning og et filter i
rapporten, vil grafdataen ved navn «Denne Questen» vise den filtrerte visningen. Sagt på en annen
måte: dersom du legger både et filter og en sammenlikning på en rapport, vil filteret kun filtrere totalen
(navngitt «Denne Questen» i diagrammene).
Quester
1. Klikk «Sammenlikning»
2. Klikk «Quester»
3. Følg instruksjonene i dialogboksen for å legge til grafdata (dvs. ekstra søyler) i diagrammene.
VENNLIGST MERK at dataen fra den gjeldende Questen, dvs. Questen du lager
sammenlikningen fra, vil vises i diagrammene som «Denne Questen». Grafdata du legger til i
denne dialogboksen, får navnet du angir i feltet «Navn».
4. Klikk på «Legg til grafdata». Dersom du ønsker å legge til mer data (dvs. flere Quester), er det
bare å gjenta steg 4.
5. Klikk «Neste»
6. Navngi analysen
Sammenligne spørsmål
1. Velg Sammenlikning
2. Velg Spørsmål
3. Velg hvilket spørsmål som skal være utgangspunkt for å lage en sammenligning av spørsmål
og Legg til
4. Gjenta dersom du ønsker flere spørsmål i sammenligningen
5. Trykk Neste
6. Skriv inn et unikt navn på sammenligningen. Trykk så på Fullfør.
Krysstabulering
Fremgangsmåte:
1. Velg Krysstabulering
2. Velg spørsmålet du vil basere krysstabuleringen på.
43
3. Trykk Neste og gi Krysstabuleringen et navn
4. Trykk Fullfør.
Manuelt utvalg
For å lagre et manuelt utvalg, er det bre å åpne siden Tilbakemeldinger, og deretter velge de
responser du ønsker å inkludere i utvalget. Når du har valgt de ønskede responsene, er det bare å
klikke «Lagre utvalg». Etter å ha angitt et navn for utvalget, vil det være tilgjengelig i
nedtrekksmenyene «Manuelt utvalg».
LiveReport
Den nyeste og mest effektive måten for å dele resultater er å ta i bruk LiveReport-en. Dersom du deler
resultatene ved hjelp av en LiveReport, vil publikumet ditt alltid ha tilgang til de nyeste dataene. Dette
er spesielt viktig i løpende undersøkelser. Sanntidsdataene i LiveReport-en tar seg like godt ut på
mobile enheter som på tradisjonelle datamaskiner.
For å dele en LiveReport, er det bare å sette dens status til «offentlig», og dernest distribuere URL-en
på ønsket vis. (Se «Rapportinnstillinger» i denne hjelpefilen for mer informasjon om dette.)
Eksport
Ønsker du å eksportere en rapport, kan du enten velge den i rapportlisten før du klikker «Eksport»,
eller klikke «Eksport» direkte fra Report Designer. Når du klikker på «Eksport», vil vår eksportveiviser
geleide deg gjennom eksportprosessen:
1. Velg ønsket eksportformat. Vennligst merk at vi tilbyr to hovedtyper: (1) summerte rapporter, dvs.
en komplett rapport, liknende den du ser i LiveReport-en, og (2) rådatarapporter, dvs. kun dine data.
Rådatarapporter er spesielt tilpasset de som måtte ha behov for å fortsette analysen i et
tredjepartsverktøy.
2. Avhengig av valgt format og rapportens innhold, vil du så få tilgang til et sett innstillinger. For å gjøre
oppsettet enklere å forholde seg til, skjuler vi alltid innstillinger som ikke er relevante for ditt innhold og
format.
Send rapporten som e-postvedlegg: Denne gjør at den ferdige rapporten vil sendes til epostadressen angitt nedenfor som et e-postvedlegg.
Send nedlastingslenke til rapporten (sikker): Denne gjør at en sikker (https) lenke til den ferdige
rapporten vil sendes til e-postadressen angitt nedenfor.
Til: Her angir du e-postadressen som skal motta rapporten.
Inkluder fritekst: Denne gjør at også fritekstsvar mottatt via et spørsmåls «annet»-valg blir inkludert i
rapporten.
Vis e-postadresser: Velg denne for å vise e-postadressene til respondentene bak de ulike
fritekstsvarene.
Eksporter grafer og tabeller: Denne vil eksportere både grafer og tabeller for alle spørsmål. MERK:
åpne svar vil alltid eksporteres i som tekst.
44
Eksporter kun tabeller: Denne vil eksportere alle spørsmål som tabeller. MERK: åpne svar vil alltid
eksporteres i som tekst.
Eksporter kun grafer: Denne vil eksportere alle spørsmål som grafer. MERK: åpne svar vil alltid
eksporteres i som tekst.
Feltseperator: Denne bestemmer skilletegnet (tegnet som skiller de ulike kolonnene) i csv-filer.
Dataverdier: Denne bestemmer hvordan dataen skal eksporteres. «Tekst» gjør at de valgte
svaralternativene eksporteres som tekst, dvs. ord, mens «numerisk» gjør at de representeres av et tall
som speiler deres posisjon i spørreskjemaet.
Bunteksport: Denne lar deg eksportere flere ulike versjoner av rapporten, dvs. den samme rapporten
med ulike filtre eller sammenlikninger. Etter å ha valgt «bunteksport», vil du se en liste over alle
tilgjengelige filtre og sammenlikninger. Velg de filtre og/eller sammenlikninger du ønsker å eksportere
som i separate versjoner. Vennligst merk at hvert kryss vil resultere i en separat versjon, og at
filteret/sammenlikningen som legges på via denne funksjonen, vil overstyre analyser rapporten måtte
ha fra før.
Forrige: Denne tar deg til den forrige siden i veiviseren.
Fullfør: Denne setter i gang eksporten.
Tilbakemeldinger
Her kan du enkelt følge opp respondentene dine, enten det er snakk om en enkelt respondent, noen
håndplukkede respondenter, eller respondenter valgt ved hjelp av et filter, f.eks. dine misfornøyde
kunder.
For å komme i gang, er det bare å klikke «Tilbakemeldinger» fra en Quests hjemmeside eller bånd.
Siden Tilbakemeldinger gir deg en liste over all respons, der alle svar er valgt som standard. For å se
en bestemt respons, er det bare å klikke på den i listen. Dersom du klikker på en respons, vil du se
hele responsen, samt få tilgang til et innleggingsfelt der du kan angi en oppfølgingsmelding til den
aktuelle respondenten. TIPS! Du har enkel tilgang til denne måten å følge opp enkeltrespondenter ved
å klikke på et åpent svar i Report Designers tekstvisning. Etter å ha klikket på svaret, vil den aktuelle
responsen åpnes på siden Tilbakemeldinger. Angi din oppfølgingsmelding og klikk «Send svar».
Å velge responser for oppfølging
Ønsker du å følge opp én eller flere responser, er det bare å velge de aktuelle responsene i listen, og
deretter klikke på «Quest» for å invitere respondentene til en oppfølgingsquest, eller «Dialog» for å
sende dem en oppfølgingsmelding.
Dersom du ønsker å gjenbruke et bestemt utvalg, er det bare å klikke på «Lagre utvalg». Etter å ha
angitt et navn, vil utvalget være tilgjengelig i alle nedtrekksmenyer kalt «Manuelt utvalg».
For en mer automatisert utvelgingsprosess, anbefaler vi å bruke analyser. I analyseseksjonen på
siden Tilbakemeldinger har du tilgang til alle verdifiltre og intervallfiltre i Questen, samt eventuelle
lagrede manuelle utvalg. Dersom du velger en analyse, vil responser som faller inn under analysens
kriterier automatisk markeres i svarloggen, og du vil enkelt kunne følge opp alle i én omgang ved å
klikke «Quest» eller «Dialog».
45
Oppfølgingsdialog
Ved å sende en oppfølgingsmelding til en eller flere respondenter, har du mulighet til f.eks. å stille
tilpassede spørsmål. Oppfølgingsmeldingen vil alltid inneholde en svarlenke, slik at respondenten
enkelt kan angi et svar. For å sette i gang en oppfølgingsdialog er det bare å velge responsen du
ønsker å følge opp, klikke på «Dialog» og angi din oppfølgingsmelding. Når du er ferdig, er det bare å
klikke «Send svar».
Oppfølgingsquest
Ved å invitere en eller flere respondenter til en oppfølgingsquest, har du mulighet til å innhente mer
detaljert informasjon fra de riktige respondentene. For å invitere til en oppfølgingsquest, er det bare å
velge respondentene du ønsker å følge opp, klikke på «Quest», velge en oppfølgingsquest fra
nedtrekkmenyen «Velg undersøkelse», og angi ønsket tekst i e-postmeldingens emne- og
brødtekstfelt. Når du er ferdig, er det bare å klikke på «Send invitasjon».
VENNLIGST MERK: For at oppfølgingsquesten skal dukke opp i nedtrekkmenyen, må du passe på at
den ligger i en mappe du eier, samt at:
1. Questen er publisert
2. Valget «Distribuer med lenke» er aktivert
3. «Skjult identitet» er satt til «alltid».
46
NPS™-modul
NPS™-modulen består av en ny spørsmålstype, en NPS™-rapportdesigner, samt et sett med filtre og
kriterier for routing/varsling.
NPS™-spørsmål
Et NPS™-spørsmål er et ettvalgsspørmål basert på en skala fra 0-10, med en spesifikk
spørsmålstekst: Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale (ditt firma/varemerke) til en venn eller
kollega? For å gjøre det enkelt for deg å stille det riktige spørsmålet, har vi fylt inn kontonavnet ditt i
spørsmålsteksten. Hvis firmaet eller varemerket ditt er forskjellig fra kontonavnet, kan du selvfølgelig
endre den foreslåtte spørsmålsteksten. VENNLIGST MERK: Du bør kun endre firma/varemerkenavnet. Hvis du endrer andre deler av den foreslåtte teksten, kan ikke NPS™-dataene som
du samler inn anses som nøyaktige.
Når du legger til et NPS™-spørsmål i en Quest, må du ta med litt ekstra informasjon:
NPS™-mål
NPS™-målet er NPS™-poengsummen du sikter etter, og vil vises i NPS™-grafene dine. Når du setter
NPS™-målet, anbefaler vi at du undersøker litt for å finne ut hva som blir ansett å være en god
NPS™-poengsum i din bransje.
NPS™-klassifisering
Når du legger til et NPS™-spørsmål i en Quest, vil det vises et nytt avsnitt kalt «NPS™-klassifisering»
i Questinnstillingene:
•
•
•
Bransje: Dette er bransjen ditt firma/varemerke tilhører som du får NPS™-poengsum for. Velg
en av bransjene i nedtrekksmenyen. Legg merke til at dette er et obligatorisk felt.
Målgruppe: Dette er målgruppen for Questen. Kommer du primært til å invitere «interne»
respondenter, f.eks. dine egne medarbeidere, eller «eksterne» respondenter, f.eks. kundene
dine? Legg merke til at dette er et obligatorisk felt.
Undersøkelsestype: Denne inneholder en oversikt over tradisjonelle undersøkelsestyper
hvor det er populært å bruke NPS™. Legg merke til at dette er et valgfritt felt.
Kriterier for routing og varsling
Når du legger til et NPS™-spørsmål i en Quest eller oversetter et eksisterende spørsmål til et NPS™spørsmål, gir vi deg tilgang til et spesielt kriterium for routing og varsling. Med dette kriteriet er det
enkelt å f.eks. styre kritikere og ambassadører til ulike spørsmål i en Quest, eller sende ut et varsel til
f.eks. HR-ansvarlig hver gang en medarbeider blir kategorisert som en kritiker.
47
Kriterier for routing
I motsetning til vanlige spørsmål, må du ikke velge individuelle svaralternativer for å sette opp et
routingkriterium. Med NPS™-spørsmål gir vi deg NPS™-kategoriene «kritikere», «passive» og
«ambassadører» i routingavsnittet, slik at du enkelt kan styre f.eks. ambassadører til et spørsmål med
åpent svar om hvorfor de sannsynligvis vil anbefale firmaet ditt til en venn eller kollega.
Kriterier for varsling
I motsetning til vanlige spørsmål, må du ikke velge individuelle svaralternativer for å sette opp et
varslingskriterium. Med NPS™-spørsmål gir vi deg NPS™-kategoriene «kritikere», «passive» og
«ambassadører» i varslingsavsnittet, slik at du enkelt kan varsle f.eks. en storkundeansvarlig hver
gang en kunde viser seg å være en kritiker.
Automatisk genererte filtre
Når du legger til et NPS™-spørsmål i en Quest, genererer vi automatisk et sett med filtre som du kan
bruke i f.eks. tilbakemeldingsmodulen eller Report Designer. Du finner filtrene i nedtrekksmenyen
«Verdifilter» i Report Designer og i tilbakemeldingsmodulen, og de blir kalt «Kritikere», «Passive» og
«Ambassadører», for å gjøre det enklere å filtrere resultatene dine ned til hver av disse gruppene.
Redigere skjæringspunkter for NPS™
NPS™ er ment å være et universelt system, og vi tror at det beste for deg er å bruke det akkurat slik
som det er. Vi tilbyr deg imidlertid en måte å tilpasse området som definerer kritikere, passive og
ambassadører, og slik å gjøre det mulig å justere beregningen til å ta hensyn til f.eks. kulturelle
forskjeller.
MERK at vi ikke anbefaler å tilpasse skjæringspunktene med mindre du vet nøyaktig hva du gjør, da
det vil påvirke NPS™-poengsummen din.
Oversikt over NPS™-rapporter
Når du klikker på kategorien «NPS™», kommer du til en oversikt over NPS™-rapporter. Her har du
tilgang til både dine egne NPS™-rapporter og NPS™-rapporter som deles av andre brukere på
kontoen din. Handlingsknappene er de samme som de du kjenner fra Report Designer, med unntak av
knappen «Oversett til NPS™», som blir brukt ved oversetting av andre kompatible skalabaserte
spørsmål til NPS™-spørsmål (du finner mer under «Oversette andre skalabaserte spørsmål til
NPS™» nedenfor). På samme måte som i den ordinære rapportlisten, kan du sortere etter ulike
kolonner, søke etter rapporter og klikke på en rapport for å åpne den. Flesteparten av de tilgjengelige
kolonnene er de samme som i den ordinære rapportlisten, med et par unntak.
Til venstre for «status»-kolonnen er det en informasjonskolonne. Hvis du ser et symbol i denne
kolonnen, er det bare å holde musepekeren over det for få tilgang til informasjonen som et verktøytips.
Til høyre for «status»-kolonnen er det en kolonne som blir brukt til å varsle deg om en lav NPS™poengsum. Hvis du ser en lyserød sirkel, er den akkumulerte NPS™-poengsummen i rapporten
betydelig lavere enn målsetningen. Hvis du ser en mørkerød sirkel, er den akkumulerte NPS™poengsummen i rapporten under 0.
Kolonnen kalt «NPS™» blir brukt til å gi deg en rask oversikt over den samlede NPS™-poengsummen
i rapporten. I denne kolonnen vil du se NPS™-poengsummen som et tall mellom -100 og 100, NPS™48
poengsummen i forhold til målsetningen som et punktdiagram samt NPS™-trenden som en sparklinegrafikk.
NPS™ Report Designer
NPS™ Report Designer er hjertet i NPS™-modulen, og den er et kraftig verktøy for å beregne og
analysere NPS™-poengsummen din.
For å komme i gang, må du ha tilgang til minst én Quest med et NPS™-spørsmål. Men den virkelige
styrken til NPS™ Report Designer kommer først til sin rett når du har tilgang til mange Quester med
NPS™-spørsmål. Når du skal definere din første NPS™-rapport, er det bare å navigere til kategorien
NPS™, klikke på «Ny rapport» og jobbe deg gjennom dialogboksen som vises.
Opprette en ny NPS™-rapport
•
•
•
Rapportnavn: Dette er navnet på NPS™-rapporten.
Kilde: Dette er Questene som du vil gjøre tilgjengelige for NPS™-rapporten som du oppretter.
Bare data fra Quester som er lagt til som kilder kan vises i NPS™-rapporten.
o Quest: Dette er hvor du velger hvilke Quester du vil gjøre tilgjengelige for rapporten.
o Legg til kilde: For å gjøre flere Quester tilgjengelige for NPS™-rapporten, klikker du
bare på denne knappen og velger en Quest i nedtrekksmenyen «Quest» som vises.
Hvis du vil fjerne en tilføyd kilde, klikker du bare på det røde krysset til høyre for
NPS™-målet til kilden.
o NPS™-mål: Dette er NPS™-poengsummen du strekker deg etter, eller ville vurdere
som en akseptabel NPS™-poengsum.
Delingstillatelser: NPS™-rapporten er ikke knyttet til en bestemt Quest, og blir derfor ikke
automatisk delt med den samme brukergruppen som den/de inkluderte Quest(ene). Hvis du vil
dele NPS™-rapporten med andre brukere, kan du bruke avmerkingsboksene i dette avsnittet.
Hvis du velger «Del med alle brukere», blir rapporten delt med alle de andre brukerne på
kontoen din. Hvis du heller vil dele rapporten med noen av brukerne på kontoen, kan du
krysse av i avmerkingsboksene ved siden av brukerne som du vil dele rapporten med. Når du
velger en bruker, får du valget mellom enten å dele rapporten som «skrivebeskyttet» eller å gi
brukeren både lese- og skrivetilgang, dvs. rettigheter til å redigere rapporten.
Inne i NPS™-rapporten
NPS™ Report Designer er inndelt i to hovedseksjoner:
1. Handlingsknappene
•
•
•
•
•
Lagre: Denne lagrer den åpne NPS™-rapporten
Lagre som: Med denne kan du lagre den åpne NPS™-rapporten med et nytt navn.
Avbryt: Hvis rapporten har endringer som ikke er lagret, kan du klikke på denne for å
gjenopprette til tidligere lagret status.
Rapportinnstillinger: Denne åpner dialogboksen for rapportinnstillinger (du finner mer under
«Rapportinnstillinger» nedenfor).
Skriv ut: Denne skriver ut den åpne NPS™-rapporten Du finner mer informasjon om ulike
utskriftsinnstillinger i skriverdriverhåndboken.
49
•
•
Eksport: Denne åpner eksportveiviseren som leder deg gjennom prosessen med å
eksportere den åpne NPS™-rapporten.
Forhåndsvisning: Denne åpner rapporten i LiveReport.
2. Hovedarbeidsområdet
Det er her du bestemmer innhold og oppsett for NPS™-rapporten din. På samme måte som i Report
Designer, er hovedarbeidsområdet inndelt i flere seksjoner:
Serier
Her kan du legge til, endre og sortere seriene:
• Kilde: Her velger du fra hvilken Quest du vil hente NPS™-poengsummen for denne serien.
Vær oppmerksom på at bare Quester som er lagt til som kilde i dialogen
«Rapportinnstillinger» eller «Ny rapport» vil bli vist i denne nedtrekksmenyen.
• Verdifilter: Dette er for å legge til et verdifilter til denne serien. Merk at bare verdifiltre fra
kilde-Questen vil vises i nedtrekksmenyen. Hvis du vil opprette et nytt verdifilter, er det bare å
klikke på det grønne pluss-ikonet ved siden av nedtrekksmenyen.
• Intervallfilter: Dette brukes til å legge til et intervallfilter til denne serien. Merk at bare
intervallfiltre fra kilde-Questen vil vises i nedtrekksmenyen. Hvis du vil opprette et nytt
intervallfilter, er det bare å klikke på det grønne pluss-ikonet ved siden av nedtrekksmenyen.
• Serienavn: Her kan du gi et navn til seriene.
• Nedtrekksmeny for valg av farger: Her kan du definere fargen for denne serien. Fargen du
velger vil bli brukt på serien både i tidslinjen og på NPS™-grafene.
• Legg til serie: Her kan du legge til en ny serie i rapporten.
TIPS! Hvis du har mange serier, kan du bruke de grønne opp/ned-pilene til å endre rekkefølgen til
seriene.
Visningsinnstillinger
Graftype for tidslinjen: Her kan du endre graftypen til tidslinjegrafen.
Farge på aggregat: Hvis du har lagt mer enn en enkeltserie, vil du alltid se en akkumulert NPS™poengsum i tillegg til seriene du har lagt til. Du kan bruke denne fargevelgeren til å bestemme fargen
på de akkumulerte grafene.
Visning
På samme måte som i Report Designer, er det her du kan se dataene dine og legge til kommentarer.
Vis kommentarer: Her kan du legge inn kommentarer i rapporten. Hvis du vil legge inn mer enn én
enkelt kommentar, er det bare å klikke på det grønne pluss-ikonet i kommentardelen. Hvis du vil fjerne
en kommentar, klikker du på det røde krysset i kommentardelen. Hvis du bare har én kommentar, er
det bare å fjerne krysset i avmerkingsboksen «Vis kommentarer» for å fjerne kommentaren.
TIPS! Det er mulig å endre rekkefølgen til kommentarer ved å dra og slippe dem der du vil ha dem.
Det er også mulig å dra og slippe kommentarer mellom ulike grafer, f.eks. mellom NPS™-grafene og
tidslinjen.
Vis NPS™: Her bestemmer du hvorvidt NPS™-grafene skal være synlige. NPS™-grafene består av
følgende: (1) NPS™-poengsummen som et tall mellom -100 og 100, (2) NPS™-poengsummen som et
punktdiagram med NPS™-målet merket som en prikkete rød linje og (3) et stablet stolpediagram som
viser forholdet mellom kritikere, passive og ambassadører.
Vis tidslinje: Her kan du se hvordan NPS™-poengsummen din har utviklet seg over tid.
Vis tabell: Her får du en tabellvisning av NPS™-dataene dine.
50
Rapportinnstillinger
Her får du tilgang til de samme innstillingene som i veiviseren for å sette opp en ny NPS™-rapport.
•
•
•
Rapportnavn: Dette er navnet på NPS™-rapporten.
Kilde: Dette er Questene som du vil gjøre tilgjengelige for NPS™-rapporten. Bare data fra
Quester som er lagt til som kilder kan vises i NPS™-rapporten.
o Quest: Dette er hvor du velger hvilke Quester du vil gjøre tilgjengelige for rapporten.
o Legg til kilde: For å gjøre flere Quester tilgjengelige for NPS™-rapporten, klikker du
bare på denne knappen og velger en Quest i nedtrekksmenyen «Quest» som vises.
Hvis du vil fjerne en tilføyd kilde, klikker du bare på det røde krysset til høyre for
NPS™-målet til kilden.
o NPS™-mål: Dette er NPS™-poengsummen du strekker deg etter, eller ville vurdere
som en akseptabel NPS™-poengsum.
Delingstillatelser: NPS™-rapporten er ikke knyttet til en bestemt Quest, og blir derfor ikke
automatisk delt med den samme brukergruppen som den/de inkluderte Quest(ene). Hvis du vil
dele NPS™-rapporten med andre brukere, kan du bruke avmerkingsboksene i denne
seksjonen. Hvis du velger «Del med alle brukere», blir rapporten delt med alle de andre
brukerne på kontoen din. Hvis du heller vil dele rapporten med noen av brukerne på kontoen,
kan du krysse av i avmerkingsboksene ved siden av brukerne som du vil dele rapporten med.
Når du velger en bruker, får du valget mellom enten å dele rapporten som «skrivebeskyttet»
eller å gi brukeren både lese- og skrivetilgang, dvs. rettigheter til å redigere rapporten.
Oversette andre skalabaserte spørsmål til NPS™
Hvis du tidligere har stilt «NPS™-spørsmålet», dvs. «Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale et eller
annet til en venn eller kollega?», men har benyttet en annen skala, f.eks. en skala som går fra 1-5
eller 1-6, kan du bruke denne funksjonen til å oversette spørsmålet ditt til et NPS™-spørsmål. Hvis du
vil oversette et spørsmål til NPS™, klikker du bare på «Oversett til NPS™» og følger instruksjonene
på skjermen.
Quest: Her kan du velge Questen som inneholder spørsmålet du vil oversette. Merk at bare Quester
som inneholder ettvalgsspørsmål vil vises i nedtrekksmenyen.
Spørsmål: Dette er hvor du velger hvilket spørsmål du vil oversette. Vær oppmerksom på at listen
bare inneholder spørsmål som blir vurdert å være skalabaserte ettvalgsspørsmål.
NPS™-mål: Dette er målet for det oversatte spørsmålet.
Akkurat som når du lager et ordinært NPS™-spørsmål, må du angi noen klassifiseringsopplysninger.
Du finner mer om dette under avsnittet «NPS™-spørsmål» i denne veiledningen.
Hvis vi klarer å oversette det valgte spørsmålet til et NPS™-spørsmål, vil det fungere akkurat som et
ordinært NPS™-spørsmål. Vær oppmerksom på at vi bare oversetter spørsmålet, vi konverterer det
ikke. Dette betyr at det originale spørsmålet forblir uforandret.
***
Net Promoter, Net Promoter Score, og NPS™ er varemerker som tilhører Satmetrix Systems, Inc.,
Bain & Company, Inc., og Fred Reichheld.
51
Tillegg
Questback Outlook Connector
Questback Outlook Connector er et tillegg til Windows-versjonen av Microsoft Outlook. Med
Questback Outlook Connector kan du invitere Outlook-kontakter til undersøkelsene dine.
For å komme i gang, må du først laste ned og installere tillegget: Når du er innlogget i Questback
Essentials, er det bare å gå til ressurssenteret og klikke på «Tillegg». Du får da tilgang til
installasjonsfilen.
Etter å ha lastet ned og installert Questback Outlook Connector, får du tilgang til noen nye knapper på
«Hjem»-båndet i Microsoft Outlook:
Innstillinger
Logg inn
For å kople Questback Outlook Connector til din Questback-konto, må du først angi ditt brukernavn og
passord. Etter å ha gjort dette, er det bare å klikke på «Logg inn»-knappen. Når du er ferdig innlogget,
kan du begynne å invitere Outlook-kontaktene dine (se «Send invitasjoner» nedenfor for mer
informasjon).
Questback Connector-valg
Her kan du angi ønsket språk for brukergrensesnittet i Questback Outlook Connector. For øyeblikket
støtter vi bokmål og engelsk.
Inviter til undersøkelse
Denne knappen aktiverer en veiviser som hjelper deg å invitere Outlook-kontakter til en av
undersøkelsene dine (MERK: undersøkelsen må være publisert og befinne seg i en mappe som du
har tilgang til for å være tilgjengelig i Questback Outlook Connector).
Velg undersøkelse
Her velger du undersøkelsen du ønsker å invitere til. Etter å ha valgt mappen undersøkelsen befinner
seg i, er det bare å velge rett undersøkelse fra nedtrekksmenyen «Undersøkelse» før du klikker
«Neste».
52
Velg navn
Dette er Microsoft Outlooks standardgrensesnitt for å legge til mottakere. Velg ønsket adressebok fra
nedtrekksmenyen og begynn å legge til kontakter. Når du har lagt til ønskede kontakter, er det bare å
klikke «OK» for å legge kontaktene til som inviterte.
Invitasjonsmelding
Her kan du se en forhåndsvisning av invitasjonsmeldingen. Vennligst merk at du ikke har mulighet til å
redigere meldingsteksten fra Questback Outlook Connector. Invitasjonsmeldingen vil alltid være den
samme som du har angitt på siden «Distribusjon» i Questback Essentials-tjenesten.
Dersom den valgte undersøkelsen er flerspråklig, kan du angi ønsket invitasjonsspråk i
nedtrekksmenyen «Språk». Invitasjonen vil kun sendes på det språket du har angitt.
Se gjennom kontaktene
Her vil du se en liste over kontaktene du er i ferd med å invitere til undersøkelsen. Dersom du ønsker
å endre listen, er det bare å klikke på «Tilbake» for å tømme den og gå til «Velg navn»-dialogen på
nytt. Dersom du er tilfreds med utvalget ditt, er det bare å klikke på «Neste».
Send invitasjoner
Her vil du bli gitt et kort sammendrag slik at du nok en gang kan forsikre deg om at du inviterer til rett
undersøkelse. Dersom alt ser greit ut, er det bare å klikke på «Send» for å sende invitasjonene.
Kontaktene blir nå lagt til som respondenter i Questback Essentialss Respondent Manager.
Åpne Questback Essentials
Når du klikker på denne, vil Questback Essentials åpnes i standardnettleseren din.
Avinstallere Questback Outlook Connector
For å avinstallere Questback Outlook Connector, er det bare å åpne kontrollpanelet (finnes i
datamaskinens «Start»-meny) og klikke «Avinstallere et program». Velg «Questback Connector» fra
listen over installerte programmer og klikk på «Avinstaller». Når avinstalleringen er fullført, kan det
hende du må starte Microsoft Outlook på nytt for å fjerne Questback Outlook Connector-knappene fra
båndet.
53
Trenger du mer hjelp?
Dersom du vil kontakte vår kundestøtte, kan du bruke denne lenken:
http://www.questback.no/tjenester/support/
Ønsker du å lære mer om Questback Essentials, anbefaler vi at du tar en titt på våre hjelpevideoer:
http://www.youtube.com/playlist?list=PLAhAwT6BB-kSXmRVgtDsbJz3OQArxcZ0H
54
Innholdet er opphavsrettslig beskyttet
Innholdet i denne utgivelsen tilhører Questback AS. Du har ikke lov til å kopiere eller reprodusere
innholdet uten samtykke fra Questback AS. Utgivelsen leveres uten garanti, og innholdet kan endres
uten varsel.
© 2015 Questback AS
55