Satya Sharma Nasjonale retningslinje for

Nasjonal faglig retningslinje for
bildediagnostikk ved ikke-traumatiske
muskel- og skjelettlidelser.
Anbefalinger for
primærhelsetjenesten
Atraumatiske skulderlidelser
http://www.helsebiblioteket.no/retningsli
njer/bildediagnostikk/skuldre/anbefalinger
Skulder diagnoser
• subacromialt impingement-syndrom (rotator
cuff-tendinopati, supraspinatus-tendinopati,
impingement-syndrom) (40 %)
• adhesiv kapsulitt / frossen skulder (20 %)
• AC-leddsartrose (5 %)
• myalgier (5 %)
• annet (30 %)
Radiologiske undersøkelser
• Røntgen:
– artrose i acromioclavicular- eller
glenohumeralleddet (GH-leddet)
– sarkom og beinsvulster
• Ultralyd:
– ulltykkelsesruptur av rotator cuffen
– væskeansamlinger i bursa og ledd
Radiologiske undersøkelser
• MR:
– fulltykkelsesruptur av rotator cuff
– tendinopati, kalk og partielle rupturer av rotator cuff
samt væske i bursa subacromiale og leddrecesser
• MRA:
– Lite tilleggsinformasjon i forhold til MR
• CT:
– kartlegge skjelettet i detalj, lite relevant i
allmennpraksis
Anbefalinger
• Røntgen: rødeflagg: gradvis økende skulder
smerter uten sikker utløsende årsak, nattlige
smerter, alder <30 år.
• Sarkom eller infeksjon > Rtg. >MR
• Skuldersmerter etter traume alder > 60 år
• Kraftsvikt og mistanke om full
tykkelsesruptur> Ultralyd eller MR
Anbefalinger
• AC ledd smerter, palpasjonsømhet > Ultralyd
og MR kan vise væske i leddet
• Skuldersmerter hos personer >70 år > G-H
ledd artrose mistenkes >Rtg.
• Subacromialt impingement, frossen skulder og
myalgier er kliniske diagnoser >
bildediagnostikk anbefales ikke