Veiledning for kjøring av script i Huldt & Lillevik

Veiledning for kjøring av script i Huldt & Lillevik lønn 5.0
Alternativ 1: Kjøre scriptet via lønnssystemet.








Gå på Verktøy | Systemvedlikehold.
Ta en manuell sikkerhetskopi. Merk den gjerne med at den er tatt før scriptkjøring.
Velg arkfanen «kjøre SQL».
Klikk på knappen bak «velg fil».
Hent opp scriptet som skal kjøres.
Velg riktig database ved å høyreklikke på nedtrekksmenyen til høyre for «Databases».
Klikk på ta sikkerhetskopi og så på «utfør».
Når du får melding som vist under, «executing script completed», klikk OK.
Alternativ 2: Kjøre script via SQL Server Management Studio
-
For å få gjort dette, må scriptet først lagres på databaseserver.
I tillegg må du være innlogget i Management studio med en SQL bruker som har rollen
«sysadm».
Ta først en manuell sikkerhetskopi av databasene du skal kjøre scriptet mot.
Velg «New Query».
Høyreklikk på fanen i Query vinduet og velg «open containing Folder» og hent opp scriptet.
Påse at databasevelgeren står mot riktig database. Som vist i bildet nedenfor.
-
Klikk på «Execute» for å kjøre scriptet.