Kunstformidling på AFM 2015

Kunstformidling på
Astrup Fearnley Museet
FORMIDLINGSTILBUD
Skoleformidling:
Målgruppe: Grunnskole og videregående skole.
Tilbud:
Astrup Fearnley Museet (AFM) tilbyr tre gratis omvisninger for skoleklasser hver uke (tirsdag
til fredag). Kapasiteten er 1200 barn i måneden, der januar til mai og september til desember
utgjør de mest aktive formidlingsmånedene. I løpet av ett år utgjør dette et tilbud til 9600
elever.
Museet tilbyr også kreative verksteder i kombinasjon med omvisningene, som speiler tematikk
og teknikk i de aktuelle utstillingene. Eksempelvis kan nevnes skulpturverksted inspirert av
Astrup Fearnley Samlingen, fotografering inspirert av Cindy Sherman og collageverksted
inspirert av utstillingen til Elmgreen & Dragset-utstillingen «Biography»
1
Tilbudet benyttes av 2-3 skoleklasser daglig, hovedsakelig av videregående skoler og enkelte
ungdoms- og mellomtrinn.
Metode:
Astrup Fearnley Museet benytter dialogbasert formidling med fokus på flerstemmighet,
deltagelse og selvrefleksjon, slik som beskrevet i boken Dialogbasert formidling: Kunstmuseet
som læringsrom (2012) av Olga Dysthe, Nana Bernhardt og Line Esbjørn. De beskriver
hvordan dialog også kan omfatte korte skriveøvelser og samtaler ved kunstverk, samt kreative
workshops som involverer flere av elevene, til sammenligning med ordinære
undervisningssituasjoner.
Tilknytning til Kunnskapsløftet:
I følge den generelle læreplanen for grunnskolen skal grunnleggende ferdigheter i faget Kunst
og Håndverk omfatte:


Å kunne uttrykke seg muntlig om kunst og håndverk i sitt eget og andres arbeid er en
viktig del av faget. Samtalen kan føres på ulike nivåer, fra det beskrivende til det mer
analyserende og vurderende. Muntlig ferdighet er også viktig i forbindelse med
refleksjon over og vurdering av opplevelse, estetiske virkemidler og sammenheng.
Å kunne lese kunst dreier seg blant annet om å kunne tolke tegn og symboler og å få
inspirasjon til skapende arbeid.
2
Den kulturelle skolesekken, Oslo:
Astrup Fearnley Museet har som mål å delta på minst en DKS produksjon i året. Skoleåret
2014-2015 deltok ca 60 grupper fordelt på tre produksjoner: «Dyret i kunsten», «Kunstagenter
i Astrup Fearnley Samlingen» og «Europeisk samtidskunst sett igjennom en app». To av
produksjonene benytter appen Kunstporten hvor vi produserer nytt innhold.
Sommerskolen i Oslo:
Sommerskolen i Oslo er et prosjekt støttet av Oslo kommune med ulike aktiviteter for alle
skoletrinnene i uke 26, 27 og 32. AFM deltok i 2014 og fikk besøk av 20 grupper (ca. 500
elever) med skoleelever i alderen 10-11 år. AFM er også en del av Sommerskolens program for
2015, og har utviklet et formidlingstilbud til utstillingen «Love Story – Erling Kagges
kunstsamling». Det er allerede planlagt besøk fra ca. 600 elever.
Tilbud til barnehager:
Barnehager får tilbud om omvisning og workshop i rolige perioder: vinterferien, påskeferien,
eksamenstid (mai/juni) og før skolestart (august) med tilrettelagte workshops og skattejakt på
museet.
Tilbud til barnefamilier:
Astrup Fearnley Museet vil satse på aktivitet for barnefamilier som besøker museet på egen
hånd. Dette er en voksende publikumsgruppe, og med parken og standen utenfor kan
museumsbesøket bli en del av søndagsturen.
I resepsjonen mottar barnefamiliene en brosjyre med rebus som barna kan løse mens de går i
utstillingen, samt informasjon om de ulike aktivitetene og forslag til samtaler i utstillingen.
Kreativt verksted hver søndag:
Museet tilbyr kreativt verksted hver søndag i museets formidlingsrom. Oppgavene i det
kreative verkstedet utvikles med tanke på de aktuelle utstillingene vi viser.
Vi tilbyr forskjellige aktiviteter gjennom hele året som skulptur, collage og fotografering.
Familiedager:
Det arrangeres to familiedager i året, i juni og desember. Familiedagene er åpne for alle og det
tilbys ulike aktiviteter både inne i museet og utendørs i skulpturparken og ved stranden. Det
tilrettelegges for andre aktiviteter i formidlingsrommet med workshop, familieomvisninger i
skulpturparken og i samlingen, samt konkurranser.
3
Barnekunstklubben Rasmus:
Barnekunstklubben Rasmus er et tilbud til barn mellom 5 og 15 år. Det arrangeres treff to
ganger i måneden hvor barna blir kjent med samtidskunst gjennom Astrup Fearnley Museets
samling og de temporære utstillingene. Klubbens tre ansatte består av kunstnere og formidlere
som forbereder og gjennomfører treffene. Hver gang fokuseres det på ulike tematikker i
utstillingene, og dagen avsluttes med et kreativt verksted hvor barna kan utforske ideer og
materialer, inspirert av dagens tematikk. Tilbudet er gratis med en kapasitet på 60 barn per
treff.
Babyomvisning:
Astrup Fearnley Museet tilbyr babyomvisninger hver fredag klokken 13:00 med utgangspunkt i
museets samling og de temporære utstillingene. Tilbudet er ment for alle med barn opp til 2 år.
Omvisningen er inkludert i inngangsbilletten og har ulik tematikk hver måned. Tematikkene er
ment som en innføring i samtidskunst og fokuserer på ulike kunstnerskap og kunstretninger.
Ideen er at man kan få utbytte av èn enkelt omvisning, eller følge alle omvisningene som et
sammenhengende kurs i samtidskunst.
4
Tilbud til ungdom:
Plot/Oslo:
Plot/Oslo er en kunstklubb for unge mellom 15-25 år med månedlige treff. Tilbudet er et
samarbeid mellom Astrup Fearnley Museet, Nasjonalmuseet – Museet for samtidskunst og
Kunstnernes Hus. Plot/Oslo arrangerer aktiviteter som omvisninger i ulike utstillinger,
workshops, ekskursjoner, filmvisninger og treff med kunstnere og kuratorer. Nettsiden
www.plotoslo.no gir ungdommene muligheter til å dele egne kunstverk, lage fotoblogger eller
skrive tekster om kunst. Tilbudet er godt mottatt blant ungdommene, og gjennomsnittlig 15-30
deltagende på hvert treff. Plot/Oslo består også av et råd med 10 unge mellom 15-25 år som er
med på å utvikle Plot/Oslos program og aktiviteter.
Øvrige formidlingstilbud
Museumsverter:
Praksisen med museumsverter ble startet i 2002, og var unikt i norsk kontekst.
Museumsvertene har en kunstfaglig bakgrunn og opplæring i formidling, og skal bidra til å
gjøre samtidskunst tilgjengelig for et bredt publikum gjennom dialog. Samtidskunst er ofte
avhengig av å bli kontekstualisert, og vertene skal oppfattes gjestfrie og tilgjengelig for
spørsmål fra publikum. I tillegg har museumsvertene en vaktfunksjon.
Museumsvertene gjennomfører «Kunstprat», hvor de får mulighet til å fordyper seg i ett verk
som de presenterer for publikum i 10-15 minutter.
5
Offentlige omvisninger:
Museet tilbyr offentlige omvisninger hver lørdag og søndag klokken 14:00 og 15:00.
Torsdagsprogram:
Hver torsdag arrangerer museet foredrag, paneldebatter, kunstnerpresentasjoner og
bokarrangementer. Alle arrangementene har fri entré og er åpent for alle. Arrangementene
annonseres alltid på museets hjemmeside, sosiale medier og andre kulturkalendere.
Utvikling av nettsidens ressursarkiv:
Museet har som mål å tilgjengeliggjøre samlingen og de temporære utstillingene på museets
nettside med både bilder og kunstfaglige tekster. Tekstene er et ressursarkiv og kunnskapsbase
for både unge og gamle kunstinteresserte og besøkende på museet. I tillegg til tekster
produseres og publiseres det videoer og intervjuer med aktuelle kunstnere utført av museets
formidlingsstab.
Digital formidling:
Allerede i 2003 startet Astrup Fearnley Museet med mobilformidling, noe som var veldig tidlig
selv i internasjonal kontekst. I 2005 samarbeidet museet med Yoko Ono om å utvikle en
kunstopplevelse på mobilen hvor man blant annet kunne se hennes videoer og høre lydverk.
Museet utvikler fortløpende lydfiler til nye utstillinger, videoer med intervjuer av kunstnere, og
bruk av mobiltelefon står sentralt i formidlingen til vårt voksne publikum.
Sosiale Medier:
Museet er sterkt og aktivt til stede på sosiale medier, som Facebook, Twitter, Instagram,
Vimeo, Youtube og Pinterest. Astrup Fearnley Museet var et av de første museene i Norge som
fikk Instagram-konto, og hashtagen #astrupfearnley er brukt over 10 000 ganger av andre
brukere. Museets ansatte blogger også om sine arbeidsoppgaver og andre aktuelle aktiviteter.
Bloggen på museets hjemmeside er også mer aktiv med en god uformell tone. Innleggene viser
til de kommende utstillingene, intervju med kunstnere og andre aktuelle aktiviteter som skjer
på museet.
Mobilapplikasjon:
I 2013 lanserte AFM en ny museumsapp ved navn Kunstporten. Astrup Fearnley Museet har
produsert mobilapplikasjonen i samarbeid med Henie Onstad Kunstsenter, Munch-museet,
Nasjonalmuseet, Haugar Vestfold kunstmuseum, Drammens museum, Lillehammer
kunstmuseum. Prosjektet er sponset av Sparebankstiftelsen.
6
Appen er rettet mot barnefamilier og ungdom. Den kan brukes under museumsbesøket og
støtter en utforskning av museets kunstverk på egen hånd, samt skoleklasser med oppgaver
som tar utgangspunkt i aktuelle læreplaner. Kunstporten er tilgjengelig på App Store med
gratis nedlastning, samt at museet tilbyr gratis utlån av iPods.
Appen er utviklet av teknologifirmaet Making Waves. De er ledende på sitt felt i Norge, og har
både Visit Norway, NSB og Aftenposten på sin kundeliste. Prosjektet legger stor vekt på
brukervennlighet, og har også inkludert forskere fra Intermedia ved Universitetet i Oslo i
forprosjektet.
7