Inspiratio 2016 Livskraft - Norges Kristelige Legeforening

PRAKTISK INFORMASJON
Priser; du betaler to beløp:
1) Seminaravgift:
NKLF-medlemmer/ledsager til NKLF-medlemmer: 600,Ikke-medlemmer/ledsager til ikke-medlemmer: 800,Studentmedlemmer i NKLF: gratis
Inspiratio 2016
Livskraft
2) Kost og overnatting (for hele helgen):
Per voksen i dobbeltrom: 2650,Per voksen i enkeltrom: 2750,Barn 0-3 år: gratis i foreldrenes seng
Barneseng: 100,- pr døgn
Ekstraseng: 200,- pr døgn
Barn 3-12 år i samme rom som foreldre: 600,- per døgn
Barn fra 12-år: Voksenpris
Middag (lørdag) for deltagere som ikke overnatter: 450,Dagpakke (inkl. lunsj, ekskl. middag) for deltagere som ikke overnatter, dagspris: 450,(fredag)/ 500,- (lørdag/søndag)
Påmelding/betaling
-Frist for påmelding og betaling av seminaravgift er 29. Januar 2016.
Påmelding skjer ved å sende e-post til [email protected]
Epost må inneholde: Navn, adresse, medlem/ikke-medlem, telefon, ønske om dobbeltrom
eller enkeltrom, navn på eventuell ledsager og/eller barn (Navn og alder på ev. barn). Gi
beskjed vedrørende matvareallergier.
Påmeldingen blir først registrert når seminaravgiften er innbetalt på kontonummer
7874.05.30428 (Norges kristelige legeforening, Storgt. 10B, 0155 Oslo)
-Betaling av kost og overnatting gjøres direkte til hotellet.
-Ved avbestilling etter 17. februar, må seminaravgiften og 1000,- til hotellet dekkes.
Transport
Soria Moria ligger på Voksenkollen ovenfor Holmenkollen i Oslo. For kollektivtransport, ta
T-bane, linje 1 Frognerseteren, avstigning på Voksenkollen. Fra stasjonen er det ca 15 min.
gange til hotellet. Med bil kjører man ring 3 til Smestadkrysset, følg skilting til
Holmenkollen. Ca 500 meter etter Riksanlegget er det skiltet til Soria Moria
Spørsmål?
Kontakt NKLF-kontoret på [email protected] / tlf 22340921
Barnerom:
For deltakere som har med seg barn på konferansen vil det være et rom tilgjengelig, hvor
barna kan leke.
www.nklf.no
26. - 28. februar 2016
Soria Moria, Oslo
PROGRAM
INSPIRATIO
- er en årlig møteplass der leger kan få inspirasjon og utrustning til å ha Jesus som kilde
og forbilde i sitt liv og sin legegjerning.
Fredag:
1800-2000
2000-2045
2045-2200
2200-
Lørdag:
0800-0815
0730-0900
0900-1045
ÅRETS TEMA - "LIVSKRAFT"
Gleder, sorger og utfordringer er en del av livet. Ulike livsfaser har forskjellige fasetter.
Noen ganger sprenger engasjementet på, mens man andre ganger føler seg maktesløs.
Hva er livskraft? Hvor kan vi hente mer av dette? Hva kan dette bety for oss leger?
Velkommen til en ny helg til inspirasjon og påfyll i samvær med gode kollegaer.
BIDRAGSYTERE:
Peter Halldorf
Vegard Brun Wyller
Steinar Opheim
Liv Berit Carlsen
Erling Rimehaug
Viktig stemme i det skandinaviske kirkelandskapet, pastor i
Pinsebevegelsen siden 1976, redaktør for tidsskriftet Pilgrim.
Preses for Ekumeniska Kommuniteten i Bjerka-Säby, forfatter.
Dr. Med, pediater, lærebokforfatter og samfunnsdebattant.
Daglig leder i Tent.
Sykehusdiakon. Underviser/veileder sykepleie-og diakonstudenter på Diakonhjemmet i hvordan de kan møte og ivareta
pasienters åndelige behov.
Journalist og forfatter, redaktør i avisen Vårt Land. Skribent i
STREK, Hallingdølen og Pilgrim.
1045-1115
1115-1230
1230-1415
1415-1515
1515-1530
1530-1615
1615-1630
1630-1800
1845-2100
2100-2200
2200-2230
2230-
Søndag
0800-0815
0730-0900
0900-1000
1015-1045
1045-1115
1115-1300
1300
Inspiratiokomiteen:
Kveldsmat
Åpningsmøte
Samtalegrupper
Kaffe
Morgenbønn
Frokost
Panelsamtale: Elefanten i rommet –legers møte med tro og
spiritualitet– Vegard Brun Wyller og Liv Berit Carlsen m. fl.
Pause med kaffe og frukt
Hovedseminar: Spor av tro i medisin
Lunsj og pause
Bibeltime: Den helige Ande och den uprättade människan –
del 1 – Peter Halldorf.
Pause
Etikkseminar
Pause
Generalforsamling
Middag
Kveldsmøte: Ørkenvandring – Erling Rimehaug
Lovsang og bønnevandring
Kaffe og kaker
Morgenbønn
Frokost
Misjonsseminar – Steinar Opheim
Avslutningsmøte
Utsjekking, kaffe og frukt
Gudstjeneste med bibeltime: Den helige Ande och den
uprättade människan – del 2 – Peter Halldorf.
Lunsj
Vegard Vevatne, Elisabeth Aukrust, Karen Rebbestad Løkken,
Irene B. Elgen, Bjarte Onsrud og Elisabet Bøhler Wigaard.
Kombinere Inspiratio med godkjent kurs?
Det vil bli holdt et kurs på Soria Moria fredag 26.02.16 (formiddag) om
tro og helse, som etter all sannsynlighet vil bli godkjent som kurs fra
legeforeningen for alle spesialiteter. Følg med på NKLF´s nettsider!
www.nklf.no
www.nklf.no