Seminar for nyutdannede barnehagelærere

12. april
2016!
Seminar for nyutdannede barnehagelærere
Er du nyutdannet barnehagelærer? Da bør du få med dette
seminaret på Sola strandhotel 12. april 2016!
Seminar for deg som er nyutdannet
«Møt engasjerte fagpersoner som er
levende opptatt av barnets utvikling,
trivsel, lek og læring!»
Vi har gleden av å invitere årets
nyutdannede barnehagelærere,
deres veiledere og barnehageledere
til en dag som forhåpentligvis vil
være til inspirasjon og gi nyttige
innspill i en hektisk og meningsfull
hverdag. Representanter fra
barnehageeiersiden og fylkesmannen
er også hjertelig velkomne.
Eva Anett Pedersen er nyutdannet
barnehagelærer, hun jobber i
Flassabekken barnehage. Hun vil
fortelle om sine erfaringer, samt gi tips
om hva barnehagen kan bidra med for
å legge til rette for en god yrkesstart.
Barnehagelærer og veileder Liv
Astrid Bauge fra Bamsebo barnehage
vil fortelle om å være ny ut fra sine
erfaringer som veileder. Marianne
Undheim arbeider som assisterende
styrer i Kleppe friluftsbarnehage.
Hun har nettopp fullført en master
innen «IKT i læring». Marianne
er opptatt av barns kreative og
skapende bruk av digitale verktøy,
og har skrevet to fagbøker og flere
artikler for barnehageansatte og
barnehagelærerstudente.
Anne Karin Fotland underviser
ved barnehagelærerutdanningen i
dramafaget. Hennes engasjement
er knyttet til dramafagets rolle
og betydning for studentens
identitetsdanning og selvforståelse
med tanke på profesjonen som
fremtidig barnehagelærer. Jorunn Bøe
arbeider som styrer ved Kanutten
barnehage. Hun har videreutdanning
i familieterapi og har jobbet med
foreldreveiledning, barn som
pårørende innen rusproblematikk og
som prosjektleder.
Program
Rygerkongen, Sola strandhotel
Digital
påmelding:
Innen 01. april!
Kl. 08:30-09:00 Registrering
Kl. 09:00- 09:15: Velkommen og innledning
Inger Benny E. Tungland
Universitetet i Stavanger
Kl. 09:15-09:45 «Ny i barnehagen – ny i jobben»
Eva Anett Pedersen,
Flassabakken barnehage
Premisser for påmelding:
• Målgruppe: nyutdannede
barnehagelærere, men
også utdannede veiledere,
barnehageledere og
barnehageeiere.
• Ved for stor deltakelse fra noen
barnehager, forbeholder vi oss
retten til å sette et maksimum antall
deltakere pr. barnehage for med
det å gi andre muligheten til å delta.
Nyutdannede barnehagelærere vil
bli prioritert. Eventuell avmelding må
gis i god tid.
• I og med at seminaret er gratis og
dekkes av UiS, vil de som samme
dag ikke møter uten avmelding, bli
belastet summen UiS betaler pr.
deltaker.
Liv Astrid Bauge,
Bamsebo barnehage
Kl. 09:45-10:10
Kl. 10:15-11:30
www.uis.no/nye-laerere
«Hvorfor har vi blå striper på
armen? Om barns undring og
utforsking ved hjelp av digitale
verktøy»
Marianne Undheim,
Klepp friluftsbarnehage
Kl. 11:30-12:30
Lunsj
Kl. 12:30-13:45
«Kun med hjertet kan man se riktig.
Det vesentlige er usynlig for øyet»
Anne Karin Fotland,
Universitetet i Stavanger
Kl. 13:45-14:00
Kl. 14:00-15:15
Meld deg på konferansen ved å følge
denne lenken
Få mer informasjon:
Pause
Pause
«Å samtale med foreldre - om å gå
fra den vanskelige samtalen til den
nødvendige samtalen»
Jorunn Bøe, Kanutten barnehage
Kl. 15.15 – 15.30
«Avrunding, evaluering og
informasjon»
Kontakt:
Inger Benny Espedal Tungland
(faglig ansvarlig):
[email protected]
Tlf: 51833559
Mona Østerhus (administrativt ansvarlig)
[email protected]
tlf: 51833533
Forsidefoto og foto: Steinar Figved
Har du spørsmål?